Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2014, s. 119-121
Małgorzata Dębska1, Michał Romiszewski2, *Lidia Zawadzka-Głos1, Mansoor Sharifi1
Przypadek raka płaskonabłonkowego jam nosa i nosogardła u 17-letniego chłopca
A rare case of planoepithelial cancer of nose and nasopharynx in a 17 years old boy
1Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
2Klinika Onkologii Dziecięcej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
Summary
In this study we present a rare case of planoepithelial cancer of nose and nasopharynx in a 17 years old boy. Main symptoms were running nose and nasal blockage since 2 years accompanied with nose bleed for about 3 years. In ENT examination nasal polyps partially covered with fibrin tissue were noticed which were confirmed by CT examination. CT examination did not show bony destruction of the nose and nasopharynx nor contrast enhancement. These data indicated the benign origin of the changes. In differential diagnosis juvenile fibroma was considered due to sex and age of the patient.
History: epistaxis and nasal blockage. Lack of contrast enhancement and bone destruction together with lack of tumor growth into the vicinity regions, were misleading symptoms.
Treatment: surgical removal and after histopathological confirmation; chemotherapy. Next causes of nasal blockage and nose bled in children in different ages are presented. Special attention were taken in considering cerebro-dural herniation in nasal cavity which may have polyp-like appearance.WSTĘP
Przewlekłe zaburzenia drożności nosa u starszych dzieci i młodzieży mogą być spowodowane skrzywieniem przegrody nosa, polipami, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, przerostem migdałka gardłowego, alergią i bardzo rzadko guzami. Zdarza się jednak , że te objawy są bagatelizowane, choć pacjenci wymagają konsultacji laryngologicznej, właściwej diagnostyki oraz leczenia. Krwawienia z nosa są objawem, który szybciej zmusza rodziców dziecka do porady lekarskiej. Przyczynami mogą być urazy czaszki i nosa, skazy krwotoczne, nadciśnienie, infekcje, guzy (włókniak młodzieńczy). Nawracające krwawienia z nosa wymagają szczególnej czujności lekarza. W artykule omówiono przypadek 17-letniego chłopca, u którego od 3 lat występowały zaburzenia drożności nosa i krwawienia. Dopiero po trzech latach rodzice zgłosili się do lekarza.
OPIS PRZYPADKU
17-letni pacjent R.K. nr h.ch. 13-2019 został przyjęty do szpitala z powodu nawracających krwawień z prawej jamy nosa, które występowały od 3 lat, a w ostatnim półroczu nasiliły się; występowały 1 x w miesiącu, a ostatnio 1 x dziennie. Pacjent skarżył się też na zaburzenia drożności nosa i katary od około 2 lat.
Przy przyjęciu stwierdzono upośledzenie drożności prawej jamy nosa z dość obfitą treścią ropną, po odessaniu której uwidoczniono masę tkankową pokrytą bladoróżową błoną śluzową i częściowo włóknikiem. W endoskopii jam nosa stwierdzono zmianę polipowatą wychodzącą spod małżowiny nosowej górnej, nierówną, wypełniającą prawą jamę nosa i obturującą nozdrza tylne. Błona śluzowa nosogardła była gładka. W badaniu tomograficznym zatok uwidoczniono polipowatą masę tkankową w tylnej części nosogardła po stronie prawej, o wymiarach ok. 19 x 15 x 22 mm, która uległa wzmocnieniu kontrastowemu podobnemu do otaczających tkanek miękkich. Do przodu od zmiany widoczna wydzielina w jamie nosowej prawej. W sitowiu przednim i tylnym po stronie prawej oraz w ujściu prawej zatoki szczękowej zgrubienia błony śluzowej i wydzielina. Pozostałe zatoki oboczne nosa powietrzne, bez zmian. Nie stwierdzono cech destrukcji kostnej struktur przylegających do zmiany guzowatej – może ona odpowiadać polipowi. Do wykluczenia angiofibroma; wskazane badanie w fazie tętniczej.
Wykonano badanie w fazie tętniczej: opisywana zmiana polipowata w obrębie nosogardła po stronie prawej nie uległa istotnemu wzmocnieniu kontrastowemu, co przemawia za zmianą polipowatą (ryc. 1).
Ryc. 1. CT twarzoczaszki. Duża zmiana polipowata w prawej jamie nosa, wchodząca do nosogardła.
W badaniach dodatkowych (morfologia, OB, CRP, parametry nerkowe i wątrobowe) – bez istotnych odchyleń.
Pacjenta zakwalifikowano do operacji usunięcia zmiany guzowatej z prawej jamy nosa. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Po obkurczeniu jam nosa w prawej jamie nosa stwierdzono masy guzowate w przewodzie nosowym dolnym, środkowym i górnym. Usunięto masy guza, który wchodził do prawej zatoki klinowej. Optyką skontrolowano zatokę klinową poprzez poszerzone ujście – zatoka klinowa wolna. Założono do prawej jamy nosa opatrunek z setonu gazowego. Krwawienie śródoperacyjne mierne. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Materiał przesłano do badania histopatologicznego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Van den Boer C, Brutel G, de Vries N: Is routine histopathological examination of FESS material useful? Eur Arch Otorhinolaryngol 2010 Mar; 267(3). 2. Janczewski G, Goździk-Żołnierkiewicz T: Konsultacje otorynolaryngologiczne. PZWL, Warszawa 1990: 143-148. 3. McClay J, Isaacson GC: Nasal polyps. Medscape. 4. Nair S, James E, Awasthi S et al.: A Review of the Clinicopathological and Radiological Features of Unilateral Nasal Mass. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2013 Aug; 65 (suppl. 2): 199-204. 5. Tritt S, McMains KC, Kountakis SE: Unilateral nasal polyposis: clinical presentation and pathology. Am J Otolaryngol 2008 Jul-Aug; 29(4): 230-232. 6. Osuch-Wójcikiewicz E: Nowotwory jam nosa i zatok przynosowych. [W:] Krzeski A, Janczewski G (red.): Choroby nosa i zatok przynosowych. Wyd. Sanmedia, Warszawa 1997: 297-315. 7. Perek D: Nowotwory w obrębie głowy i szyi. [W:] Gryczyńska D (red.): Otorynolaryngologia dziecięca. Wydawnictwo Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007: 492-511. 8. Kowalczyk JR (red.): Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej. CMKP, Warszawa 2011: 56-60. 9. Pirsig W: Niezłośliwe i złośliwe nowotwory okolicy nosa i zatok. [W:] Kossowska E (red.): Otorynolaryngologia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1986: 54-57. 10. Cengiz K, Kumral TL, Yildirim G: Diagnosis of pediatric nasopharynx carcinoma after recurrent adenoidectomy. Case Rep Otolaryngol 01/2013; 2013:653963. DOI: 10.1155/2013/653963. 11. Korycki Z: Krwawienia z nosa. [W:] Kossowska E (red.): Otorynolaryngologia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1986: 58-62. 12. Chmielik M, Bielicka A, Zawadzka--Głos L: Przepuklina oponowo-mózgowa jako problem laryngologiczny. Nowa Pediatria 2003; 4: 3-5. 13. Dębska M, Chmielik M, Bielicka A, Brożek E: Zaburzenia drożności nosa u noworodków i niemowląt. Nowa Pediatria 2003; 4: 26-29.
otrzymano: 2014-10-16
zaakceptowano do druku: 2014-11-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria