Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2015, s. 152-158
Mariola Wyględowska-Kania1, *Joanna Gola2, Dominika Wcisło-Dziadecka3, Barbara Strzałka-Mrozik2, Celina Kruszniewska-Rajs2, Małgorzata Porc2, Magdalena Tkacz4, Urszula Mazurek2, Ligia Brzezińska-Wcisło1
Transformujący czynnik wzrostu beta w raku podstawnokomórkowym, kolczystokomórkowym i rogowiaku kolczystokomórkowym
Transforming Growth Factor beta in basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) and keratoacanthoma (KA)
1School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Department of Dermatology
Head of Department: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, MD, PhD
2School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Department of Molecular Biology
Head of Department: prof. Urszula Mazurek, PhD
3School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Department of Skin Structural Studies
Head of Department: Associate Professor of Biology Krzysztof Jasik, PhD
4School of Computer Science and Material Science, University of Silesia in Katowice, Institute of Computer Science, Division of Information Systems
Head of Department: prof. Mariusz Boryczka, PhD
Streszczenie
Wstęp. Transformujący czynnik wzrostu β (TGFβ) aktywuje kaskady sygnałowe regulujące proliferację komórek, ich różnicowanie, apoptozę, odpowiedź immunologiczną i angiogenezę. W początkowych stadiach transformacji nowotworowej cytokina ta pełni funkcję inhibitora wzrostu guza. W zaawansowanych stadiach TGFβ działa jako promotor przerzutowania. Zmiany ekspresji genów powiązanych z aktywnością biologiczną TGFβ mogą przyczynić się do opracowania nowej strategii molekularnie ukierunkowanej terapii.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie profilu ekspresji genów powiązanych z sygnalizacją indukowaną przez TGFβ w niemelanotycznych patologiach skóry: raku podstawnokomórkowym (BCC), raku kolczystokomórkowym (SCC) oraz rogowiaku kolczystokomórkowym (KA), w porównaniu do kontroli.
Materiał i metody. Wycinki pobrano z centrum guza (BCC, SCC i KA) oraz marginesów tkanki histopatologicznie prawidłowej (kontrole). Profil mRNA genów kodujących TGFβ oraz białka zaangażowane w sygnalizację indukowaną przez TGFβ wyznaczono techniką mikromacierzy oligonukleotydowych (Affymetrix).
Wyniki. Analiza techniką mikromacierzy wykazała zmiany w profilu genów kodujących białka zaangażowanego w sygnalizację indukowaną przez TGFβ. W porównaniu do kontroli, w SCC stwierdzono nadekspresję TGFβ-1 (TGFB1). Zarówno w SCC, jak i w KA największą zmianę wykazał gen kodujący receptor III dla TGFβ (TGFBR3).
Wnioski. Profil ekspresji genów kodujących TGFβ oraz białka zaangażowane w sygnalizację indukowaną przez TGFβ wykazuje silne molekularne podobieństwo pomiędzy SCC i KA.
Summary
Introduction. Transforming Growth Factor β (TGFβ) activates signaling cascades which regulate cell proliferation, differentiation, apoptosis, inflammatory response and angiogenesis. In the early stages of malignant transformation this cytokine acts as an inhibitor of tumour growth. In the advanced stages of malignant transformation TGFβ acts as a promoter of metastasis. Changes in the expression of genes associated with TGFβ activity could provide a new strategy of molecularly targeted therapy.
Aim. The aim of this study was to compare the mRNA profile of genes associated with TGFβ signaling pathways in non-melanoma skin pathologies biopsy specimens of basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) and keratoacanthoma (KA) in comparison to normal skin.
Material and methods. Tissue samples of KA, SCC and BCC were obtained from the central part of tumours. Healthy skin margins comprised the control group. mRNA profile of genes coding TGFβ and proteins involved in TGFβ-induced signaling pathways was determined using oligonucleotide microarrays (Affymetrix).
Results. Microarray analysis showed changes in profile of genes coding proteins involved in TGFβ-induced signaling pathways. In SCC TGFβ-1 (TGFB1) was upregulated, comparing to controls. Both in KA and SCC, the most statistically significant change referred to TGFBR3 (Transforming Growth Factor beta Receptor III) mRNA.
Conclusions. mRNA profile of genes coding proteins involved in TGFβ-induced signalization reveals strong molecular similarity of SCC and KA.Introduction
Molecular studies carried out at different levels of the flow of genetic information, allow precise characterization of what is really happening in normal cells or pathologically changed. Knowledge and understanding of the mechanisms responsible for the induction and progression of malignant transformation becomes more and more likely, what in the future may result in a modification of diagnostic algorithms and personalization of molecularly targeted therapy. Integrated analysis is made possible by the large-scale research platforms adapted to evaluate the integrity of the genome (whole-genome microarrays), analysis of transcriptome changes (expression microarrays), the analysis of the mechanisms responsible for transcription regulation (epigenetic control), metabolomics (phenotypic microarrays), the analysis of proteome (protein microarray) or kinomics (the state of proteins’ phosphorylation).
The TGFβ superfamily includes a large group of structurally related regulatory proteins with over 60 members, including at least 29-42 representatives encoded by the human genome (1). Until recently, the family TGFβ was divided into two basic subfamilies: TGF/Activins and BMP/GDF (bone morphogenetic protein/growth and differentiation factor) (2). Currently it is divided into 4 main groups: 1) TGFβ, 2) activins and inhibins, 3) bone morphogenetic proteins (BMPs) including at least 11 growth and differentiation factors – GDFs, and 4) MIF (also known as anti-Müllerian hormone – AMH) or MIS (Müllerian inhibitory substance) (3). TGFβ group comprise of five molecular isoforms not related to TGFα and each of them is encoded by separate gene. Three isoforms have been identified in mammals: TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3. They are pleiotropic cytokines involved in cell cycle regulation (4), differentiation (5), apoptosis (6), cel migration (7) and in the formation and degradation of extracellular matrix components (8) including type I collagen (9). These factors are suppressors of proliferation of vascular endothelial cells and hematopoietic cells (10), significantly affecting the regulation of the immune response (4). In advanced stages of cancer of TGFβ acts as a promoter of metastasis by: modulating the microenvironment of the tumor cells and extracellular matrix synthesis, induction of chemokines secretion, silencing immunological response and participation in epithelial-mesenchymal transition (EMT) (11). Signaling pathways in tumors induced by TGFβ ligands may lead to inhibition of carcinogenesis or progression of cancer, depending on cancer staging (12). In the early stages of malignant transformation TGFβ activates signaling cascades which stimulate the expression of genes involved in inhibition of proliferation, cell differentiation stimulation, apoptosis or autophagy activation, suppression of angiogenesis and inflammatory response (13). In the advanced stages of the disease TGFβ acts as a promoter of metastasis through participation in epithelial-mesenchymal transition, remodeling of extracellular matrix and the microenvironment of tumor cells, inducing the synthesis of chemokines and immune response silencing (14).
TGFβ acts through two types of transmembrane serine-threonine kinase receptors: TβRI (TGFβR1) and TβRII (TGFβR2). In mammalian cells are present five kinds of receptor type II, seven kinds of type I and three kinds of type III receptor, which are involved in signal transduction activated by transforming growth factor as accessory/auxiliary receptors. These proteins have no functional intracellular domain, and therefore are not direct signal transmitters. Their involvement in the regulation of signaling pathways activity triggered by TGFβ involves presenting of cytokines to TGFβR1 and TGFβR2 receptors or limiting of their interaction with receptors. This type of receptors is specific only for TGFβ receptors group and is particularly important for TGFβ2 isoform, which has very low affinity for TGFβR2 and requires the presence of an auxiliary receptor TGFβR3 to facilitate formation of complexes with TGFβR2 (15). TGFβ type I receptors, known as ALK (Activin-like kinase) consist of the extracellular binding domain, transmembrane domain and a 30 amino acid regulatory region, rich in repeating glycine and serine residues (GS region) located above the catalytic domain of serine-threonine kinase (16). Type II receptors (TGFβR2), like TGFβR1, consist of the N-terminal extracellular ligand binding domain with characteristic cysteine CXCX4C pattern, transmembrane region and a C-terminal domain with serine-threonine kinase activity (3). Five receptors of TGFβ type II have been described: BMP receptor (BMP RII), activin type II receptor (Act RII), activin receptor β – Act RIIβ and Müllerian inhibitory substance type II receptor (MIS RII) (17). After binding with a ligand type II receptors phosphorylate type I receptors, resulting in activation of SMAD family transcription factors – involved in the canonical TGFβ signaling pathway (16).
TGFβ and its antagonists have enormous potential in the treatment of diseases that are now resistant to conventional therapy. Analysis of gene expression associated with TGFβ activity and the design of additional analogs and antagonists of TGFβ is an object of many studies aimed at developing new molecularly targeted treatment strategies (18).
Aim
The aim of this study is to compare the concentration profile of 1050 mRNA associated with Transforming Growth Factor beta (TGFβ) signaling pathways in cancer biopsy specimens of basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) and keratoacanthoma (KA) in comparison to normal skin and selecting mRNA significantly differentiating analyzed transcriptomes.
Material and methods
Material
The study included a group of 39 patients diagnosed and treated in the Dermatology Clinics and Department of Medical University of Silesia in Katowice. The tumours located on the skin of the face and head were pathomorphologically and clinically examined. Based on these results 19 samples were enrolled to transcriptome analysis: 6 cases of kerathoacanthoma (KA), 3 cases of squamous cell carcinoma (SCC), 7 of basal cell carcinoma (BCC) and 4 margins of healthy tissues. After surgical excision, tissue samples were immediately preserved in the RNA stabilisation reagent RNAlater (Qiagen GmbH, Hilden, Germany). All of the patients were informed about the research and signed an informed consent form. The study was approved by the Bioethical Commission of the Medical University of Silesia.
Extraction of total RNA
Total cellular RNA was isolated from tissue samples with the use of TRIZOL® reagent (Invitrogen Life Technologies, Kalifornia, USA), according to the manufacturer’s protocol. Extracts of total RNA were purified with the use of RNeasy Mini Kit (Qiagen Gmbh, Hilden, Germany) and treated with DNAase I (Fermentas International Inc., Ontario, Kanada) according to the manufacturer’s protocol. The RNA concentration was determined with the use of Gene Quant II spectrophotometer (Pharmacia LKB Biochrom Ltd., Cambridge, UK). The quality of RNA was estimated electrophoretically (1% agarose gel stained with ethidium bromide).
Oligonucleotide microarray
10 μg of purified RNA was reverse transcribed with the use of SuperScript Choice System (Invitrogen Life Technologies, California, USA). dsDNA was purified using Phase Lock Gel Light (Eppendorf, Germany). Synthesis of biotynylated cRNA was performed with the use of BioArray HighYield RNA Transcript Labeling Kit (Enzo Life Science, New York, USA). Biotynylated cRNA was purified using RNeasy Mini Kit (Qiagen Gmbh, Hilden, Germany). Fragmentation of 16 μg cRNA was performed with the use of Sample Cleanup Module (Qiagen Gmbh, Hilden, Germany). Hybridization with the oligonucleotide microarray HG U133A (Affymetrix, California, USA) was performed according to Affymetrix Gene Expression Analysis Technical Manual (Affymetrix, California, USA). Fluorescence intensity was measured with the use of Agilent GeneArray Scanner G2500A (Agilent Technologies, California, USA).
Statistical analysis
For finding significant genes between KA, SCC, BCC and control samples comparative analysis was performed with the use of GeneSpring 12.6.1 platform (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, CA, USA) and PL-Grid Infrastructure. The differences were analysed using the Oneway ANOVA test with Benjamini-Hochberg Multiple Testing Correction and TukeyHSD Post Hoc test. Genes were considered as potentially differentiating when FC ≥ 1.1 (fold change) and the significance level was set at p < 0.05.
Results
mRNA concentration profiles of genes involved in TGFβ signalling pathways in KA, SCC, BCC and healthy skin margins were appointed with the use of oligonucleotide microarrays HG-U133A (Affymetrix). Comparative analysis of 10 ID mRNA for TGFβ and its receptors with the use of Oneway ANOVA test with Benjamini-Hochberg Multiple Testing Correction showed statistically significant differences of TGFB1 (TGFβ1) and TGFBR3 mRNA level (p < 0.05). TGFB1 was upregulated in SCC, comparing to controls. TGFBR3 mRNA level was down-regulated both in SCC and KA in comparison to healthy skin margins.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Feng XH, Derynck R: Specificity and versatility in TGF signaling trough Smads. Annu Rev Cell Dev Biol 2005; 21: 659-693.
2. Zimowska M: Ścieżki sygnalizacyjne rodziny transformujących czynników wzrostowych typu β. Postępy Biochemii 2006; 52: 360-366.
3. Santibanez JF, QuintanIilla M, Bernabec C: TGFβ/TGFβ receptor system and its role in physiological and pathological conditions. Clin Sci 2011; 121: 233-251.
4. Stalińska I, Ferenc T: Rola TGFβ w regulacji cyklu komórkowego. Post Hig Med Dośw 2005; 59: 441-449.
5. Sakaki-Yumoto M, Katsuno Y, Derynck R: TGF-β family signaling in stem cells. Biochim Biophys Acta 2013; 1830(2): 2280-2296.
6. Gordon KJ, Blobe GC: Role of transforming growth factor-β superfamily signaling pathways in human disease. Biochim Biophys Acta 2008; 1782(4): 197-228.
7. Pieniążek M, Donizy P, Ziętek M et al.: Rola szlaków sygnalizacyjnych związanych z TGF-β w patogenezie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) jako głównego elementu warunkującego progresję choroby nowotworowej. Postepy Hig Med Dosw (online) 2012; 66: 583-591.
8. Bierie B, Moses HL: TGF β: the molecular Jekyll and Hyde of cancer. Nat Rev Cancer 2006; 6: 506-520.
9. Zhao CG, He XJ, Lu B et al.: Increased expression of collagens, transforming growth factor-β1, and -β3 in gluteal muscle contracture. BMC Musculoskelet Disord 2010; 11-15.
10. Krzemień S, Knapczyk P: Aktualne poglądy dotyczące znaczenia transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ) w patogenezie niektórych stanów chorobowych. Wiad Lek 2005; 58: 536-539.
11. Talar B, Czyż M: Rola szlaków sygnałowych TGF-β w nowotworach. Postepy Hig Med Dosw (online) 2013; 67: 1008-1017.
12. Davis-Dusenbery BN, Hata A: Smad-mediated miRNA processing: a critical role for a conserved RNA sequence. RNA Biol 2011; 8: 71-76.
13. Massaguè J: TGFβ in cancer. Cell 2008; 134: 215-230.
14. Heldin CH, Vanlandewijck M, Moustakas A: Regulation of EMT by TGFβ in cancer. FEBS Lett 2012; 586: 1959-1970.
15. Fernández LA, Sanz-Rodriguez F, Blanc FJ et al.: Hereditary hemorrhagic telangiectasia, a vascular dysplasia affecting the TGFB signaling pathway. Clin Med Res 2006; 4(1): 66-78.
16. Mokrosiński J, Krajewska WM: Receptory pomocnicze w sygnalizacji TGFβ. Postępy Biochemii 2008; 54(3): 264-273.
17. Lapraz F, Röttinger E, Duboc V et al.: RTK and TGFβ signaling pathways genes in the sea urchin genome. Dev Biol 2006; 300: 132-152.
18. Bernabèu C, Blanco FJ, Langa C et al.: Involvement of the TGFβ superfamily signalling pathway in hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Appl Biomed 2010; 8: 169-177.
19. Mi H, Muruganujan A, Casagrande JT, Thomas PD: Large-scale gene function analysis with the PANTHER classification system. Nat Protoc 2013; 8: 1551-1566.
20. Zargaran M, Baghaei F: A clinical, histopathological and immunohistochemical approach to the bewildering diagnosis of Keratoacanthoma. J Dent Shiraz Univ Med Sci 2014; 15(3): 91-97.
21. Tan KB, Tan SH, Aw DC et al.: Simulators of Squamous Cell Carcinoma of the Skin: Diagnostic Challenges on Small Biopsies and Clinicopathological Correlation. J Skin Cancer 2013; 2013: 752864.
22. Sari Aslani F, Akbarzadeh-Jahromi M, Jowkar F: Value of CD10 Expression in Differentiating Cutaneous Basal from Squamous Cell Carcinomas and Basal Cell Carcinoma from Trichoepithelioma. Iran J Med Sci 2013; 38(2): 100-106.
23. Ramos LM, Cardoso SV, Loyola AM et al.: Keratoacanthoma of the interior lip: review and report of case with spontaneous regression. J Appl Oral Sci 2009; 17: 262-265.
24. Weber CE, Kothari AN, Wai PY et al.: Osteopontin mediates an MZF1--TGF-β1-dependent transformation of mesenchymal stem cells into cancer-associated fibroblasts in breast cancer. Oncogene 2014; doi: 10.1038/onc.2014.410 [Epub ahead of print].
25. Gatza CE, Oh SY, Blobe GC: Roles for the type III TGF-beta receptor in human cancer. Cell Signal 2010; 22(8): 1163-1174.
26. Zito G, Saotome I, Liu Z et al.: Spontaneous tumour regression in keratoacanthomas is driven by Wnt/retinoic acid signalling cross-talk. Nat Commun 2014; 5: 3543.
27. Chou YT, Hsieh CH, Chiou SH et al.: CITED2 functions as a molecular switch of cytokine-induced proliferation and quiescence. Cell Death Differ 2012; 19(12): 2015-2028.
28. Khammanivong A, Gopalakrishnan R, Dickerson EB: SMURF1 silencing diminishes a CD44-high cancer stem cell-like population in head and neck squamous cell carcinoma. Mol Cancer 2014; 13: 260.
29. Togashi Y, Sakamoto H, Hayashi H et al.: Homozygous deletion of the activin A receptor, type IB gene is associated with an aggressive cancer phenotype in pancreatic cancer. Mol Cance 2014; 13: 126.
30. Breen MJ, Moran DM, Liu W et al.: Endoglin-Mediated Suppression of Prostate Cancer Invasion Is Regulated by Activin and Bone Morphogenetic Protein Type II Receptors. PLoS ONE 2013; 8(8): e72407. doi:10.1371/journal.pone.0072407.
otrzymano: 2015-02-02
zaakceptowano do druku: 2015-02-26

Adres do korespondencji:
*Joanna Gola
Department of Molecular Biology
SPLMS SUM
ul. Jedności 8, 41-100 Sosnowiec
tel. +48 (32) 364-10-27
fax +48 (32) 364-10-20
jgola@sum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych