Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2015, s. 186-192
*Beata Bergler-Czop
Starzenie – co nowego?
Aging – what’s new?
School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Department of Dermatology
Head of Department: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, MD, PhD
Streszczenie
Starzenie się skóry jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych ustroju. Decydującą rolę odgrywają tu czynniki genetyczne oraz współdziałające z nimi czynniki zewnętrzne, takie jak: promieniowanie UV, skażenie środowiska, palenie papierosów, niewłaściwa pielęgnacja i czynniki wewnętrzne, związane z zaburzeniami regulacji hormonalnej, nieprawidłowym odżywianiem i niedoborami witamin. Starzenie się skóry możemy podzielić na: wewnątrz- i zewnątrzpochodne.
Część z tych zmian można wyeliminować, części zapobiegać, ale niestety wraz z upływem czasu pojawiają się charakterystyczne odznaki starzenia, takie jak: nadmiar skóry powiek górnych, „kurze łapki” w bocznych kątach oka, wyraźnie zaznaczone fałdy nosowo-wargowe, poprzeczne zmarszczki czoła i zmarszczki marsowe, opadanie końca nosa; mniej wyraźnie zaznaczona linia żuchwy; zmarszczki szyi; widoczne poziome pasma mięśnia szerokiego szyi; opadanie bocznych części policzków.
Do substancji, które skutecznie przeciwdziałają procesowi starzenia się skóry, zaliczamy: witaminę A i jej pochodne, filtry ochronne UVA i UVB, hydroksykwasy (w szczególności kwas glikolowy z uwagi na jego najmniejszą cząsteczkę), przeciwutleniacze (antyoksydanty), substancje hormonopodobne, a także kwas hialuronowy. Nieinwazyjne (niechirurgiczne) programy odmładzające obejmują m.in.: powierzchniowe peelingi chemiczne, retinoidy miejscowe, toksynę botulinową, wypełnienia, wolumetrię, nici, mezoterapię, Roll-Cit, mikrodermabrazję, laseroterapię i wiele innych.
Summary
Skin aging is a natural process, which consists in reducing the biological activity of body’s cells, slowing down regenerative processes and loss of adaptability. The decisive role is played by genetic factors and associated with them external factors, such as: UV radiation, environmental pollution, smoking, improper care and internal factors connected with hormonal regulation disorders, poor nutrition and vitamin deficiencies. We can distinguish endogenous and exogenous skin aging.
Some of these changes can be eliminated and prevented, but unfortunately together with the passage of time, there are distinctive symptoms of aging, such as: an excess of the skin on upper eyelids, „crow’s feet” in side corners of the eye, clearly marked nasolabial folds, transverse forehead creases and frown lines, prolapse of the nose’s tip, less clearly marked line of the mandible, neck wrinkles, visible horizontal bands of platysma, prolapse of side parts of cheeks, thinning of the skin and subcutaneous tissue atrophy contributing to clear wrinkles and skin laxity and much more. Substances, which effectively prevent aging of the skin, include: vitamin A and its derivatives, UVA and UVB protective filters, hydroxyl acids (especially glycolic acid, because of its smallest molecule), antioxidants, hormone-substances and hyaluronic acid. Non-invasive (non-surgical) rejuvenating programs include: superficial chemical peelings, local retinoids, botulinum toxin, filling, volumetry, threads, mesotherapy, rollcit, microdermabrasion, lasers and much more.
Słowa kluczowe: starzenie, promieniowanie UV, leczenie.
Introduction
Skin aging is a natural process, which consists in reducing the biological activity of body’s cells, slowing down regenerative processes and loss of adaptability. The decisive role is played by genetic factors and associated with them external factors, such as: UV radiation, environmental pollution, smoking, improper care and internal factors connected with hormonal regulation disorders, poor nutrition and vitamin deficiencies. We can distinguish endogenous and exogenous skin aging (1-3).
Aging in the area of epidermis
Around living layers of the epidermis, we can observe an atrophy, which is caused by a decrease in the ability of proliferation of keratinocytes. Stratum corneum is more and more thick. The „turnover” can be prolonged even twice. Simultaneously, the number of melanocytes, which group themselves and create lentigines or disappear from certain places causing colored spots, decreases. The number of Langerhans cells is reduced by 50%. There is also a decrease in the secretion of sebum what dries the skin. It contributes to changes of the hydro-lipid composition, and consequently to change the pH of the skin. It becomes more acid, and this means that the epidermis is less resistant to adverse effects of external environment and microorganisms. Moreover, the decrease in sebum secretion causes the enlargement of glands, which favors the formation of sebaceous adenoma. The sensitivity to exogenous substances, i.e. soaps, detergents and UV radiation, increases. It causes the reduction of the skin’s ability to slow down TEWL. Synthesis of vitamin D3 is also reduced (1, 4, 5).
Aging in the area of dermal-epidermal junction
The dermal-epidermal junction flattens. Adhesion of the skin to dermis is also reduced (1, 4, 5).
Aging of the skin within the dermis
Within the dermis, there is a decrease in the number and size of fibroblasts. Consumption of oxygen decreases and there is a reduction of intracellular ATP. This causes deterioration in the ability of protein synthesis with a significant reduction in the ability of passage into interior of cells. It causes the reduction in the number of macrophages, and the loss of hyaluronic acid and dermatan sulfate. Water-binding capacity is weaken by the proteoglycan gel.
Elastin fibers disappear in the papillary layer of the skin, but they become hypertrophied in a reticular layer what leads to the formation of senile elastosis. There is a reduction in the synthesis of collagen and proteoglycans and to impair of angiogenesis, that is, the formation of new blood vessels what results in the formation of wrinkles and furrows, decreased flexibility and increased sensitivity of the skin (1, 6).
Aging of the skin appendages
There is a decrease in sweat glands what reduces the sweat secretion. Nails, just like the skin, are subject to aging. Their recovery process slows down, the plate becomes thickened, there are longitudinal furrows, a nail becomes more brittle. The deterioration of the nail’s condition is affected by many factors, among other, drying chemical agents, radiation, etc. (1, 7).
Endogenous factors affect the endogenous skin aging. Aging is a genetically determined process, which causes a decrease of skin’s flexibility. It becomes dry and thinner, but remains smooth. During this process, we can observe atrophic lesions, i.e. thinning of the epidermis, flaccidity, mimic wrinkles. There are two theories that explain changes in cells, tissues and organs of an aging body. The first is so-called programming theory, which says that so-called gerontogenes are responsible for aging. On the other hand, disorders of cell renewal are responsible for the endogenous aging. Somatic cells have a limited ability to divide. This is so-called Hayflick number or cellular aging. It has been proved that the combination of senescent cells with young cells evokes in these young ells degenerative symptoms. This means that gerontogenes work dominantly. Cell regeneration disorder occurs by the inhibition of cell division, influence of genes on the connective tissue metabolism, e.g. degradation of collagen, apoptosis disorders. The second theory is a „stochastic” theory, which assumes that the aging of cells is associated with biochemical abnormalities, causing their dysfunction (1, 7).
The most important biochemical disorders include:
– excessive formation of oxygen radicals, which damage proteins and DNA,
– amino-acid racemization,
– non-enzymatic glycosylation.
As a result of these molecular and cellular disorders, there are changes in the function of tissues and organs, including the skin. It leads to abnormal response to external stimuli, epidermal barrier dysfunction, as well as disorders of immunological reactions and production of sweat and sebum. There is a decrease of mechanical protection of the skin, reduction in the production of vitamin D3, as well as the thermoregulation disorder. One of the endogenous factors affecting the skin aging process is hormones. The fact that estrogens and androgens deficiency results in degradation of collagen, dryness, loss of elasticity, loss of epidermis and formation of wrinkles was documented (7-10).
Theories of the endogenous skin aging:
1. Theory of biochemical disturbances in the area of aging skin.
It is assumed that the aging process is connected with a damage of its function due to excess production of free oxygen radicals, which damage proteins and DNA of cells. During the excessive accumulation, an oxidative stress occurs. With age, there is also the racemization process, i.e. changes of D-amino acids form to L-amino acids resulting in changes in the composition of proteins. There is also non-enzymatic glycosylation, which leads to an incorrect cross-linking of collagen fibers and other proteins and causes a reduction in the barrier function of the skin (7).
2. Theory of a limited number of cell divisions – so-called Hayflick theory.
It assumes that the ability of cells to divide is limited and decreases with age. After exceeding the number of cell divisions programmed in the genetic material, this cell dies. There is also a decrease in the activity of telomerase, which is an enzyme responsible for replication of telomeres that during each division are shortened. As a result of this process, the transcription and apoptosis process are precluded, which means the death of particular cell (7, 8).
3. Gene theory.
It assumes that the longest duration of life is a genetically determined characteristic. According to this theory, aging does not depend solely on external factors. Generic material of cells include genes that are responsible for the speed of aging (1, 7).
Menopause and the effects of estrogens on the process of skin aging
Menopause is an absence of menstruation sustained for over a year caused by the ovarian failure. The lack of estrogens effects on the metabolism of skin cells leading to changes in a content of collagen and a decrease in skin flexibility, as well as a decrease in the synthesis of hyaluronic acid and glycosaminoglycan concentration. The effect of this situation is a reduction in hydration, dry skin and a drop of skin tension.
During the menopause, there is a significant influence of estrogens on the skin’s condition. Along with the decrease in their level, there are changes mainly in the form of loss of elasticity, thinning and skin’s density loss (11).
Somatopause
With increasing age, there is also a decline of growth hormone secretion and it is connected with symptoms of aging. The action of this hormone can be easily observed in people, who have the growth hormone deficiency. The skin of these persons is dry, flaccid and thin, due to a reduction of water and collagen in its content. There is also a reduction in the sweat secretion by sweat glands, which have growth hormone receptors. It contributes to a disorder of thermoregulation and degrading the physical capacity. The skin becomes cool especially in distal parts of limbs. Moreover, growth hormone deficiency causes reduction in lean body mass, i.e. bone and muscle atrophy (11).
Impact of free radicals
Free radicals (reactive forms of the oxygen) are produced in our body during metabolic processes, i.e. digestion, blood circulation, energy production. These are molecules with an unpaired electron. Each molecule tends to have on its orbit a pair of electrons. In order to obtain this pair, free radicals collect the electron from cell membranes what initiates a chain reaction. There are more and more of free electrons, which have the potential to damage cells. Damage of cell nucleus’s DNA causes disorders of DNA translation what weakens the ability of cells to self-repair and regeneration and increases the aging process (8, 12).
Exogenous factors affecting the skin aging process
Factors that accelerate the skin aging process are:
– UV radiation,
– cigarette smoking,
– pollution of the external environment.
Ultraviolet radiation is a primary factor responsible for the formation of changes occurring in the skin with age within the area exposed to light. Changes occurring within the facial skin are dependent on environmental factors in 80%. Biological effects, triggered in the skin, depend on the length of radiation, and thus are associated in a greater or lesser extent with the specific UV spectrum. Initially, it was believed that the main role in photo-aging of the skin is played by UVB radiation. Nowadays, it is known that both UVA and UVB radiations induce a number of degenerative changes in the skin, acting like immunosuppressants and have carcinogenic properties (13).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wysong A, Kim D, Joseph T et al.: Quantifying Soft Tissue Loss in the Aging Male Face Using Magnetic Resonance Imaging. Dermatol Surg 2014; 12: 245-262.
2. Ichibori R, Fujiwara T, Tanigawa T et al.: Objective assessment of facial skin aging and the associated environmental factors in Japanese monozygotic twins. J Cosmet Dermatol 2014; 13: 158-163.
3. Simić-Krstić JB, Kalauzi AJ, Ribar SN et al.: Electricalproperties of human skin as aging biomarkers. Exp Gerontol 2014; 3: 163-167.
4. Han A, Chien AL, Kang S: Photoaging. Dermatol Clin 2014; 32: 291-299.
5. Trojahn C, Dobos G, Schario M et al.: Relation between skin micro-topography, roughness, and skin age. Skin Res Technol 2014; 3: 124-129.
6. Choi YH, Kim D, Hwang E et al.: Skin texture aging trend analysis using dermoscopy images. Skin Res Technol 2014; 2: 139-143.
7. Chen Y, Lyga J: Brain-skin connection: stress, inflammation and skin aging. Inflamm Allergy Drug Targets 2014; 13: 177-190.
8. Babizhayev MA, Vishnyakova KS, Yegorov YE: Oxidative Damage Impact on Aging and Age-Related Diseases: Drug Targeting of Telomere Attrition and Dynamic Telomerase Activity Flirting with Imidazole-Containing Dipeptides. Recent Pat Drug Deliv Formul 2014; 2: 198-207.
9. Suggs A, Oyetakin-White P, Baron ED: Effect of botanicals on inflammation and skin aging: analyzing the evidence. Inflamm Allergy Drug Targets 2014; 13: 168-176.
10. Godic A, Poljšak B, Adamic M et al.: The role of antioxidants in skin cancer prevention and treatment. Oxid Med Cell Longev 2014; 7: 860479.
11. Werner S: Prurigo in the elderly. When the skin itches and burns. Pflege Z 2014; 67: 184-185.
12. Goldberg LD, Crysler C: A single center, pilot, double-blinded, randomized, comparative, prospective clinical study to evaluate improvements in the structure and function of facial skin with tazarotene 0.1% cream alone and in combination with GliSODin® Skin Nutrients Advanced Anti-Aging Formula. Clin Cosmet Investig Dermatol 2014; 14: 139-144.
13. Puglia C, Offerta A, Saija A et al.: Protectiveeffect of red orange extract supplementation against UV-induced skin damages: photoaging and solar lentigines. J Cosmet Dermatol 2014; 13:151-157.
14. Nishigori C: Solar ultravioletlight and pathogenesis of skin cancer – diagnosis, treatment, prevention update. Gan To KagakuRyoho 2014; 41: 441-444.
15. Bhattacharyya TK, Pathria M, Mathison C et al.: Cosmeceutical Effect on Skin Surface Profiles and Epidermis in UV-B-Irradiated Mice. JAMA Facial PlastSurg 2014; 7: 96-102.
16. Min W, Liu X, Qian Q et al.: The Effects of Baicalin Against UVA-Induced Photoaging in Skin Fibroblasts. Am J Chin Med 2014; 42: 709-727.
17. Amaro-Ortiz A, Yan B, D’Orazio JA: Ultraviolet radiation, aging and the skin: prevention of damage by topical cAMP manipulation. Molecules 2014; 19: 6202-6219.
18. Werner S: Expert tells what is involved in nursing care of the aging skin. Not too dry, not too grease. Pflege Z 2014; 67: 152-155.
19. Oliveira MB, do Prado AH, Bernegossi J et al.: Topical application of retinyl palmitate-loaded nanotechnology-based drug delivery systems for the treatment of skin aging. Biomed Res Int 2014; 2014: 632570.
otrzymano: 2015-02-02
zaakceptowano do druku: 2015-02-26

Adres do korespondencji:
*Beata Bergler-Czop
Department of Dermatology SMK SUM
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
tel. +48 (32) 256-11-82
tel./fax +48 (32) 256-11-82
bettina2@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych