Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2015, s. 17-22 | DOI: 10.5604/14266911.1154075
Sylwia Majewska-Beśka1, *Joanna Szczepańska2
Badanie wytrzymałości połączenia materiału kompomerowego z powierzchnią zębiny zębów mlecznych po opracowaniu metodą abrazyjną i tradycyjną – badania doświadczalne**
Shear bond strenght of compomer to deciduous dentin surface after air abrasion and conventional preparation – experimental studies
1Studia doktoranckie, Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
2Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
Summary
Introduction. Preparation and cavity restoration of deciduous teeth entail numerous difficulties because of its lower degree of mineralization and small quantity of hard tissue. Contemporary dentistry pays special attention to the minimal invasive preparation, principally important in pediatric dentistry. Air abrasion system may be an alternative to rotary instruments for dental hard tissues preparation, however removing of the smear layer in total-etch technique, or its modification using self-etch systems is required by this technique.
Aim. The aim of this study was to assess bond strength of compomer – Compoglass F to primary dentin surface after air or conventional bur preparation and subsequent application of two adhesive systems (tech. total-etch) – Opti Bond Solo Plus and self-etch Xeno V.
Material and methods. 118 samples of primary canine, first and second molars was examined. Total-etch system was applied on 28, whereas self-etch on 30 air abraded specimens. 60 samples were bur prepared to achieve a homogeneous rough surface, 31 of them were covered with total-etch and 29 with self-etch adhesive. All samples were bonded with compomer – Compoglass F. For the shear bond testing the specimens were examined in a universal testing machine Zwick Roell Z005 (Germany).
Results. The mean bond strengths value of air abraded samples bonded with compomer was significantly higher for Xeno V – 3.897300 MPa than Opti Bond Solo Plus – 2.502679 MPa. The mean bond strengths value of bur preparation was 3.652774 MPa for Opti Bond Solo Plus and 5.497552 MPa for Xeno V, respectively.
Conclusions. Better bond strength values of compomer-dentine interface were obtained after self etching systems, than total-etch application. Air abraded samples achieved lower bond strength values in shear test than bur prepared ones.Wstęp
Adhezja materiałów światłoutwardzalnych do zębiny nadal stanowi wyzwanie dla współczesnej stomatologii m.in. z powodu morfologii i mniejszej zawartości składników mineralnych w porównaniu ze szkliwem. Zębina zębów mlecznych jest bardziej podatna na utratę minerałów, a proces próchnicowy i zbyt inwazyjna preparacja ubytku oraz agresywne wytrawianie przyczyniają się do pogorszenia jej stanu (1-3).
Jakość zębiny po opracowaniu ubytku, jego głębokość, stopień mineralizacji, liczba oraz budowa kanalików zębinowych wpływają na jakość połączenia z materiałami światłoutwardzalnymi. Materiały te wykazują lepsze połączenie z powierzchnią szkliwa z powodu większego zmineralizowania niż zębina, która zawiera więcej związków organicznych oraz wody. W praktyce klinicznej często konieczne jest połączenie materiału z tkankami zmienionymi przez proces próchnicowy, co oznacza pogorszenia parametrów połączenia. Tkanka, która pozostaje po usunięciu rozmiękczonej zębiny, stwarza mechaniczną barierę z powodu obliteracji kanalików zębinowych dla infekcji bakteryjnej w głąb miazgi, jednak stanowi również blokadę dla infiltracji żywicy systemów łączących i tworzenia dobrej warstwy hybrydowej (4-7). Aby uzyskać optymalną siłę adhezji z materiałem światłoutwardzalnym, należy warstwę mazistą usunąć lub zmodyfikować, stosując system samotrawiący (8-12).
Kompomery łączą zalety materiałów światłoutwardzalnych oraz szkło-jonomerowych, w związku z tym stanowią dobry wybór dla rekonstrukcji zębów mlecznych, które wymagają specjalnego podejścia w kwestii opracowania ubytku oraz zastosowania odpowiedniego typu systemu łączącego i materiału wypełniającego (5). Badania doświadczalne, publikowane w polskiej i światowej literaturze, dotyczące wytrzymałości połączenia materiału wypełniającego z tkankami zęba, przeprowadzane są głównie na zdrowych zębach stałych. Dlatego ważne było podjęcie badań porównawczych pod względem techniki opracowania ubytku, jak i zastosowanego systemu łączącego, oceniających wartość siły potrzebnej do zerwania połączenia materiału z zębiną zębów mlecznych.
Alternatywą dla narzędzi rotacyjnych może być minimalnie inwazyjna metoda abrazyjna. Do stomatologii wprowadził ją w 1956 roku Black, jednak nie znalazła ona wówczas powszechnego zastosowania (9). Kinetyczne opracowanie ubytku umożliwia usunięcie próchnicowo zmienionych tkanek zęba, oszczędzając zdrowe (13).
Cel pracy
Celem niniejszej pracy była ocena wytrzymałości połączenia materiału kompomerowego Compoglass F z powierzchnią zębiny zębów mlecznych po opracowaniu metodą abrazyjną i tradycyjną wiertłem oraz po zastosowaniu dwóch wybranych systemów adhezyjnych.
Materiał i metody
Do badań wykorzystano 118 próbek zębiny zębów mlecznych, pochodzących z kłów oraz pierwszych i drugich zębów trzonowych, usuniętych z powodu fizjologicznej resorpcji oraz ze względów patologicznych. Zęby do chwili przeprowadzenia badań były przechowywane w 2% roztworze azydku sodu. Zęby trzonowe zostały przecięte wzdłuż korony celem osiągnięcia powierzchni przedsionkowej i językowej, a następnie były zatapiane w akrylu. Natomiast kły zatapiano w akrylu w całości z odsłanianiem tylko powierzchni przedsionkowej. Wszystkie powierzchnie robocze próbek zostały ujednolicone – wygładzone papierem ściernym o gradacji 180, 320 i 600 z nasypem SiC (węglik krzemu) z szybkością 320 rpm. Polerka firmy Presi, model Minitech 233.
Metodą abrazyjną, piaskarką – COBRA MIX 2P – opracowano 58 próbek. Rozmiar ziarnistości tlenku glinu wynosił 27 μm, odległość dyszy od próbki – 3-5 mm, średnica dyszy – 0,75 mm, ciśnienie – 4,5 Atm, czas opracowania – 3 sek. Po opracowaniu próbki płukano przez 30 sekund pod strumieniem bieżącej wody. Część próbek preparowanych abrazyjnie była przygotowywana z wykorzystaniem wyciągu. System typu total-etch Opti Bond Solo Plus aplikowano na 28, a samotrawiący system Xeno V na 30 próbek.
Pozostałe próbki zębiny w liczbie 60 opracowano wiertłem – różyczką na końcówkę wolnoobrotową do uzyskania jednolicie chropowatej powierzchni, z czego na 31 aplikowano system typu total-etch, a na 29 system samotrawiący. Aplikacja systemu total-etch oraz materiału kompomerowego Compoglass F odbyła się zgodnie z zaleceniami producentów. Procedura zastosowania systemu samotrawiącego była następująca: 20-sekundowa aplikacja systemu, odparowanie rozpuszczalnika przez 20 sekund (w tym przez 10 sekund delikatne rozdmuchiwanie), polimeryzacja przez 20 sekund, ponowna aplikacja systemu.
Przygotowane próbki z materiałem kompomerowym przechowywano przez 24 godziny w wodzie destylowanej. Następnie przeprowadzono badanie techniką ścinania z wykorzystaniem uniwersalnego urządzenia Zwick Roell Z005 (Niemcy) – prędkość przesuwu 2 mm/min. Do porównań wartości przeciętnych w dwóch grupach użyto testu Manna-Whitneya. Za istotne statystycznie uznano wartości p < 0,05.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Osorio R, Aguilera F, Otero P et al.: Primary dentin etching time, bond strength and ultra-structure characterization of dentin surfaces. J Dent 2010; 38: 222-231. 2. Scholtanusa JD, Purwantab K, Doganb N et al.: Microtensile bond strength of three simplified adhesive systems to caries-affected dentin. J Adhes Dent 2010; 12: 273-278. 3. Mithiborwala S, Chaugule V, Munshi A, Patil V: A comparison of the resin tag penetration of the total etch and the self-etch dentin bonding systems in the primary teeth: An in vitro study. Contemp Clin Dent 2012; 3: 158-163. 4. Shenghua W, Alireza S, Yasushi S, Junji T: Effect of caries-affected dentin hardness on the shear bond strength of current adhesives. J Adhes Dent 2008; 10: 431-440. 5. Krämer N, Frankenberger R: Compomers in restorative therapy of children: a literature review. Int J Paediatr Dent 2007; 17: 2-9. 6. Perdigão J: Dentin bonding – variables related to the clinical situation and the substrate treatment. Dent Mater 2010; 26: e24-e37. 7. Marshall G Jr, Marshall S, Kinneyt J, Balooch M: The dentin substrate: structure and properties related to bonding. J Dent 1997; 25: 441-458. 8. Sengun A, Orucoglu H, Ipekdal I, Ozer F: Adhesion of two bonding systems to air-abraded or bur-abraded human enamel surfaces. Eur J Dent 2008; 2: 167-175. 9. Hegde V, Khatavkar R: A new dimension to conservative dentistry: Air abrasion. J Conserv Dent 2010; 13(1): 4-8. 10. Alves Antunes L, Lima Pedro R, Barrôso Vieira A, Cople Maia L: Effectiveness of high speed instrument and air abrasion on different dental substrates. Braz Oral Res 2008; 22(3): 235-234. 11. Chinelatti M, Milori Corona S, Borsatto M et al.: Analysis of surfaces and adhesive interfaces of enamel and dentin after different treatments. J Mater Sci: Mater Med 2007; 18: 1465-1470. 12. Chinelatti M, Andreolli do Amaral T, Borsatto M et al.: Adhesive interfaces of enamel and dentin prepared by air-abrasion at different distances. Appl Surf Sci 2007; 253: 4866-4871. 13. Gray G, Carey G, Jagger D: An in vitro investigation of a comparison of bond strengths of composite to etched and air-abraded human enamel surfaces. J Prosthodont 2006; 15: 2-8. 14. Mascarenhas Olivieira A, Monti Lima L, Pizzolitto AC, Santos-Pinto L: Evaluation of the Smear Layer and Hybrid Layer in Noncarious and Carious Dentin Prepared by Air Abrasion System and Diamond Tips. Microsc Res Tech 2010; 73: 597-605. 15. Onisor I, Bouillaguet S, Krejci I: Influence of different surface treatments on marginal adaptation in enamel and dentin. J Adhes Dent 2007; 9: 297-303. 16. Bucholdz Teixeira Alves F, Lenzi T, Reis A et al.: Bonding of simplified adhesive systems to caries-affected dentin of primary teeth. J Adhes Dent 2013; 15: 439-445. 17. Nakajima M, Kunawarote S, Prasansuttiporn T, Tagami J: Bonding to caries-affected dentin. Japanese Dent Sci Rev 2011; 47: 102-114. 18. Zanchi C, Pereira D’Avila O, Rodrigues S Jr et al.: Effect of additional acid etching on bond strength and structural reliability of adhesive systems applied to caries-affected dentin. J Adhes Dent 2010; 12: 109-115. 19. Mobarak E, El- -Badrawy W: Microshear bond strength of self-etching adhesives to caries-affected dentin identified using the dye permeability test. J Adhes Dent 2012; 14: 245-250. 20. Kaaden C, Schmalz G, Powers J: Morphological characterization of the resin-dentin interface in primary teeth. Clin Oral Invest 2003; 7: 235-240. 21. Lenzi T, Braga M, Raggio D: Shortening the etching time for etch-and-rinse adhesives increases the bond stability to simulated caries-affected primary dentin. J Adhes Dent 2014; 16: 235-241. 22. Antonini Pimenta R, de Sousa Resende Penido C, de Almeida Cruz R, Bento Alves J: Morphology of the dentin on primary molars after the application of phosphoric acid under different conditions. Braz Oral Res 2010; 24(3): 323-328. 23. Nogueira Sardella T, Alves de Castro F, Sanabe M, Hebling J: Shortening of primary dentin etching time and its implication on bond strength. J Dent 2005; 33(5): 355-362. 24. Moll K, Park H, Haller B: Bond strength of adhesive/composite combinations to dentin involving total and self-etch adhesives. J Adhes Dent 2002; 4: 171-180. 25. Van Meerbeek B, Peumans M, Poitevin A et al.: Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater 2010; 26: e100-e112. 26. Kimmes N, Barkmeier W, Erickson R, Lattav M: Adhesive bond strengths to enamel and dentin using recommended and extended treatment times. Oper Dent 2010; 35(1): 112-119. 27. Courson F, Boutern D, Ruse N, Degrange M: Bond strengths of nine current dentine adhesive systems to primary and permanent teeth. J Oral Rehabil 2005; 32: 296-303. 28. Margvelashvili M, Goracci C, Beloica M et al.: In vitro evaluation of bonding effectiveness to dentin of all-in-one adhesives. J Dent 2010; 38: 106-112. 29. Erickson R, Barkmeier W, Kimmes N: Fatigue of enamel bonds with self-etch adhesives. Dent Mater 2009; 25: 716-720. 30. Oliveira GC, Oliveira GM, Ritter A et al.: Influence of tooth age and etching time on the microtensile bond strengths of adhesive systems to dentin. J Adhes Dent 2012; 14: 229-234. 31. Wang Y, Spencer P, Hager C, Bohaty B: Comparison of interfacial characteristics of adhesive bonding to superficial versus deep dentine using SEM and staining techniques. J Dent 2006; 34: 26-34.
otrzymano: 2015-02-05
zaakceptowano do druku: 2015-03-14

Adres do korespondencji:
*Joanna Szczepańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: +48 (42) 675-75-16
joanna.szczepanska@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 1/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia