Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2015, s. 109-113 | DOI: 10.5604/17312485.1193553
*Małgorzata Kołodziejczak1, Wacław Warzecha2, Iwona Sudoł-Szopińska1, 3, 4, Małgorzata Stusińska5
Nietypowo zlokalizowana torbiel epidermalna jako przyczyna proktalgii – opis przypadku
Atypically located epidermoid cyst as a cause of proctalgia – a case report
1Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne
Kierownik Ośrodka: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
2Oddział Chirurgii Ogólnej, Powiatowe Centrum Zdrowia, Szpital Bukowiec w Kowarach
Ordynator Oddziału: lek. med. Wacław Warzecha
3Zakład Radiologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher, Warszawa
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
4Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski
5Vitascan Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Nysa
Summary
The most common causes of anal pain include inflammatory anal diseases, such as fissure, abscess, perianal thrombus or haemorrhoid complications in the form of grade 4 thrombosed haemorrhoids. The paper presents a female patient with anal pain that persisted for many months and was ineffectively treated symptomatically with anti-inflammatory and analgesic medications. It was found that pain symptoms were caused by a presacral epidermoid cyst. The correct diagnosis was established on the basis of an anorectal examination as well as with endosonography and magnetic resonance imaging. These methods precisely specified the location of the cyst in relation to the rectal wall, which enabled its safe excision from the posterior approach. The patient was discharged in a good overall and local condition in the fifth day after the procedure. The follow-up examination conducted three months afterwards did not show any recurrence, and the patient reported no pain symptoms.
Conclusions. 1. In the case of a patient with chronic proctalgia, atypical causes must be taken into consideration. 2. Imaging examinations should be conducted prior to the surgical procedure in order to optimise treatment outcomes.Wstęp
Dolegliwości bólowe odbytu (łac. proctalgia) są częstą przyczyną wizyty u proktologa. Do najczęstszych przyczyn proctalgia należą choroby zapalne kanału odbytu, takie jak: szczelina, ropień odbytu, zakrzep brzeżny oraz powikłania choroby hemoroidalnej w postaci zakrzepicy guzków krwawniczych IV stopnia. Torbiele przedkrzyżowe nie są częste. Przybliżone statystyki podają, że guzy przestrzeni przedkrzyżowej występują u 1/40 000 hospitalizowanych chorych, z czego niewielki odsetek stanowią torbiele. Torbiele w większości przypadków są bezobjawowe, a jeśli powodują objawy, to są one niespecyficzne (1). Szczególnie torbiele wrodzone przez wiele lat mogą nie powodować żadnych dolegliwości. Ból może się pojawić w przypadku zainfekowania torbieli, osiągnięcia przez nią dużych rozmiarów czy też przy niskiej lokalizacji torbieli uciskającej na bogato unerwioną bólowo okolicę anorektalną. W artykule przedstawiono przypadek chorej z bólami w odbycie, która przez wiele miesięcy była nieskutecznie leczona objawowo lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi, a przyczyną bólów w odbycie była nisko schodząca do okolicy anorektalnej torbiel epidermalna.
Opis przypadku
27-letnia chora zgłosiła się do Przychodni Proktologicznej na konsultację z powodu silnych bólów w odbycie występujących od kilkunastu miesięcy i nasilających się przy zmianie pozycji ciała. Pacjentka była leczona zachowawczo lekami przeciwbólowym i miejscowymi środkami przeciwzapalnymi w postaci czopków i maści. Na stałe przyjmowała leki przeciwpadaczkowe z powody długoletnich napadów padaczki (obecnie bez objawów).
W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń.
W badaniu proktologicznym przeprowadzonym w pozycji Simsa rozpoznano wyczuwalny opór w szparze międzypośladkowej po stronie tylno-lewej, balotujący, bolesny, zlokalizowany zaodbytniczy, o wielkości piłki tenisowej, który modelował odbytnicę od strony tylno-lewej.
W badaniu endosonograficznym i ultrasonograficznym (USG) tkanek miękkich okolicy zaodbytowej w rzucie wyczuwalnego zgrubienia uwidoczniono zmianę gęstopłynową, dobrze odgraniczoną, bez cech unaczynienia, o wymiarach 40 mm x 24 mm x 44 mm, zlokalizowaną w szparze pośladkowej, następnie w tkance tłuszczowej zaodbytowej, przylegającą do tylnego zewnętrznego zarysu mięśnia łonowo-odbytniczego i kończącą się na poziomie anorektum (ryc. 1a-1c). W badaniu metodą rezonansu magnetycznego (MR) w okolicy zaodbytowo-zaodbytniczej potwierdzono obecność cienkościennej, wysokobiałkowej torbieli okołoodbytniczej o długości 48 mm, o typowym sygnale w badaniu MR (ryc. 2a-2c).
Ryc. 1. Badania USG: przezkroczowe (a), TRUS (b) oraz endosonograficzne (c) przedstawiają torbiel okołoodbytniczą, zlokalizowaną w tkance tłuszczowej zaodbytowej 3 mm od powierzchni skóry (a), obejmującą całą długość kanału odbytu (b) i modelującą tylną ścianę odbytnicy do głębokości 43 mm (c)
Ryc. 2. Badanie MR miednicy wykonano w sekwencjach FSE, GRE, w obrazach T1-zależnym przed podaniem i po podaniu środka kontrastowego, T2-zależnym i STIR, w trzech płaszczyznach. Na obrazach T2-zależnych FSE, w płaszczyźnie poprzecznej (a, b) i strzałkowej (c), w okolicy zaodbytowo-zaodbytniczej uwidoczniono cienkościenną, wysokobiałkową torbiel okołoodbytniczą o długości 48 mm, o typowym niskim sygnale w obrazie T1-zależnym, pośrednim w obrazie T2-zależnym, niewykazującą cech wzmocnienia kontrastowego. Zmiana przylega do mięśnia łonowo-odbytniczego i do ściany odbytnicy, modeluje i nieznacznie przemieszcza odbytnicę ku przodowi i na prawo

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hassan I, Wietfeldt ED: Presacral Tumors: Diagnosis and Management. Clin Colon Rectal Surg 2009 May; 22(2): 84-93. 2. García-Armengol J, García-Botello S, Martinez-Soriano F et al.: Review of the anatomic concepts in relation to the retrorectal space and endopelvic fascia: Waldeyer’s fascia and the rectosacral fascia. Colorectal Dis 2008; 10: 298-302. 3. Glasgow SC, Birnbaum EH, Lowney JK et al.: Retrorectal tumors: a diagnostic and therapeutic challenge. Dis Colon Rectum 2005; 48(8): 1581-1587. 4. Buchs N, Taylor S, Roche B: The posterior approach for low retrorectal tumors in adults. Int J Colorectal Dis 2007; 22(4): 381-385. 5. Dahan H, Arrivè L, Wendum D et al.: Retrorectal developmental cysts in adults: clinical and radiologic-histopathologic review, differential diagnosis, and treatment. RadioGraphics 2001; 21(3): 575-584. 6. Hain KS, Pickhardt PJ, Lubner MG et al.: Presacral Masses: Multimodality Imaging of a Multidisciplinary Space. RadioGraphics 2013; 33: 1145-1167. 7. Uhlig BE, Johnson RL: Presacral tumors and cysts in adults. Dis Colon Rectum 1975; 18(7): 581-589. 8. Dozois EJ, Jacofsky DJ, Dozois RR: Presacral tumors. [In:] Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE et al. (eds.): The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. Springer, New York 2007: 501-514. 9. Wolpert A, Beer-Gabel M, Lifschitz O, Zbar AP: The management of presacral masses in the adult. Tech Coloproctol 2002; 6(1): 43-49. 10. Lev-Chelouche D, Gutman M, Goldman G et al.: Presacral tumors: a practical classification and treatment of a unique and heterogeneous group of diseases. Surgery 2003; 133(5): 473-478. 11. Merchea A, Larson DW, Hubner M et al.: The value of preoperative biopsy in the management of solid presacral tumors. Dis Colon Rectum 2013; 56: 756-760. 12. Marinello FG, Targarona EM, Luppi CR et al.: Laparoscopic approach to retrorectal tumors: review of the literature and report of 4 cases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2011; 21: 10-13.
otrzymano: 2015-11-02
zaakceptowano do druku: 2015-11-25

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne
ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa
tel.: +48 (22) 542-06-00
e-mail: drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 4/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna