Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2016, s. 83-85
Anna Banaś, Anna Korus
Walory prozdrowotne owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica)*
Health-promoting qualities of Japanese quince fruit (Chaenomeles japonica)
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Summary
Japanese quince is a shrub which is not demanding in terms of cultivation and is resistant to disease, pests and environmental factors. Japanese Quince fruits are a source of phenolic compounds, tannins, vitamins, minerals, amino acids and pectin. Ingredients in the fruit help in the treatment of rheumatism, asthma and colds, which has already been used in Chinese traditional medicine. Research also shows anti-inflammatory, analgesic, antioxidant and antibacterial compounds contained in fruits of Japanese quince. The fruit is a very good source of bioactive compounds, especially antioxidants, which have the ability to neutralize free radicals. As a result prevent lifestyle diseases, cancer, cardiovascular disease.
Such a broad therapeutic effect of fruit quince makes the raw material can be used in numerous industries, both in the pharmaceutical and food industries, in which pro-health and functional food has a increasing participation.
Are carried out research on the use of quince seed in the industry and pharmacy. These seeds have significant amounts of fat, in particular fatty acids such as linoleic, oleic, palmitic, stearic, arachidic and linolenic. Addition of fatty acid from quince seed affect the freshness vegetable oils.Wstęp
Wadliwe żywienie powoduje szereg chorób układu krążenia i nowotworowych, które w Polsce występują znacznie częściej niż w innych krajach europejskich (1).
Liczne badania zwiększają wiedzę na temat prozdrowotnego działania żywności. Wpływa to na wzrost zainteresowania i poszukiwanie przez konsumentów żywności, która nie tylko odżywia, ale i zwiększa odporność, reguluje procesy metaboliczne, zapobiega chorobom cywilizacyjnym lub je zwalcza (2). Wymusza to na producentach wprowadzanie na rynek produktów o szczególnych walorach sensorycznych i prozdrowotnych (3).
Owoce, warzywa i ich przetwory wpływają korzystnie na organizm człowieka, ponieważ są źródłem składników bioaktywnych, których nie można zastąpić syntetycznymi preparatami, gdyż nie wchłaniają się one tak dobrze, jak związki pochodzenia naturalnego. Substancje zawarte w owocach wpływające prozdrowotnie to: błonnik pokarmowy, białko, witaminy, sole mineralne, aminokwasy, oligosacharydy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz polifenole (4, 5).
Skład chemiczny i właściwości przeciwutleniające pigwowca japońskiego
W ostatnich latach wraca zainteresowanie owocami o silnych właściwościach przeciwutleniających. Jednym z takich owoców jest pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica). Należy on do rodziny różowatych (Rosaceae) z rodzaju Chaenomeles. Pochodzi z Chin i Japonii, w Europie jest uprawiany od 1874 roku, a w Polsce od 1978 roku rozpoczęto badania nad jego właściwościami przeciwutleniającymi i wykorzystaniem w przemyśle spożywczym (6).
Krzew ten kwitnie na przełomie kwietnia i maja, ma liczne ceglastoczerwone kwiaty (ryc. 1), natomiast zbiór przypada we wrześniu. Pigwowiec jest odporny na choroby i szkodniki, dlatego nadaje się do upraw ekologicznych. Nie jest wrażliwy na suszę oraz mrozy, rośnie dość szybko na wysokość około 1 m.
Ryc. 1. Krzewy i kwiaty pigwowca japońskiego (opracowanie własne)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Biernat J: Żywienie, żywność a zdrowie. Astrum, Wrocław 2001. 2. Grajek W: Rola przeciwutleniaczy w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2004; 11: 3-11. 3. Laskowska J, Pogorzelski E: Owoce krajowe cennym surowcem winiarskim. Przem Ferm Owoc Warz 2007; 12: 12-13. 4. Borowska J: Owoce i warzywa jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy (1). Przem Ferm Owoc Warz 2003a; 5: 11-12. 5. Borowska J: Owoce i warzywa jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy (2). Przem Ferm Owoc Warz 2003b; 6: 29-30. 6. Nahorska A, Dzwoniarska M, Thiem B: Owoce pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex. Spach) źródłem substancji biologicznie aktywnych. Post Fitot 2014; 4: 239-246. 7. Rubinskienė M, Viškelis P, Viškelis J et al.: Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit, their syrup and candied fruit slices. Scientific works of the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and Aleksandras Stulginskis University, Sodininkystė Ir Daržininkystė, Babtai 2014; 33(1-2): 45-52. 8. Rumpunena K, Kviklysb D, Kauppinenc S, Ruisad S: Breeding Strategies for the Fruit Crop Japanese Quince (Chaenomeles japonica). Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences 2003: 59-80. 9. Bieniek A, Kawecki Z, Lojko R, Stanys V: Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005: 39-43. 10. Fattouch S, Caboni P, Coronea V et al.: Antimicrobial activity of Tunisan quince (Cydonia oblonga Mill.) pulp and peel polyphenolic extracts. J Agric Food Chem 2007; 55: 963-969. 11. Du H, Wu J, Li H et al.: Polyphenols and triterpenes from Chaenomeles fruits: chemical analysis and antioxidant activities assessment. Food Chem 2013; 141: 4260-4268. 12. Zhang SY, Han LY, Zhang H, Xin LY: Chaenomeles speciosa: A review of chemistry and pharmacology. Biomedical Rep 2014; 2(1): 12-18. 13. Strek M, Gorlach S, Podsedek A et al.: Procyanidin oligomers from Japanes quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit activity of MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases. J Agric Food Chem 2007; 55(16): 6447-6452. 14. Gorlach S, Wagner W, Podsedek A et al.: Procyanidins from Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit induce apoptosis in human colon cancer caco-2 cells in a degree of polymerization-dependent manner. Nutr Cancer 2011; 63(8): 1348-1360. 15. Mierina I, Serzane R, Strele M et al.: Extracts of japanese quince seeds – potential source of antioxidants. Foodbalt 2011: 98-103.
otrzymano: 2016-05-10
zaakceptowano do druku: 2016-05-25

Adres do korespondencji:
Anna Banaś
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel. +48 (12) 662-47-55
amoryl@op.pl

Medycyna Rodzinna 2/2016
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna