Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2016

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Nowe ustawodawstwo dotyczące możliwości samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept przez pielęgniarki w Polsce: poglądy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
The new legislation concerning the possibility of ordaining self-medication and prescribing by nurses in Poland: the views of primary health care physicians
Monika Binkowska-Bury, Anna Bartosiewicz, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz – s. 47-54
Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się z pacjentem
Influence of the work experience and the gender of the doctor on the effectiveness of communicating with the patient
Katarzyna Nowaczyk, Michał-Goran Stanisić, Teresa Rzepa – s. 55-58
Leki biologiczne w terapii zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) – przegląd systematyczny
Biological drugs in the treatment of ankylosing spondylitis (AS) – systematic review
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Katarzyna Antoniewicz, Andrzej Pilc – s. 59-69
Prace poglądowe
Review papers
Dynia – zdrowa, ale zapomniana
Pumpkin – healthy, but forgotten
Zygmunt Zdrojewicz, Agata Błaszczyk, Magdalena Wróblewska, – s. 70-74
Rola soli w organizmie człowieka oraz fenomen sodowrażliwości i sodooporności
The role of salt in the man organism and phenomenon of sodium sensitivity and sodium resistance
Zygmunt Zdrojewicz, Sylwia Wasiuk, Monika Wróbel – s. 75-82
Walory prozdrowotne owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica)
Health-promoting qualities of Japanese quince fruit (Chaenomeles japonica)
Anna Banaś, Anna Korus – s. 83-85
Właściwości prozdrowotne fruktanów typu inuliny
Health benefits of inulin-type fructans
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska – s. 86-90
Medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne oddziaływania hipoterapii
Medical, pedagogical, psychological and social impact of hippotherapy and their level of fitness by using
Robert Walaszek, Tomasz Szurmik, Anna Marszałek, Katarzyna Walaszek, Marcin Burdacki – s. 91-97
Etiologia, patogeneza i diagnostyka sarkoidozy – przegląd piśmiennictwa
Etiology, pathogenesis and diagnosis of sarcoidosis – review of the literature
Mariusz Stefański, Marianna Stefańska, Krzysztof Bruliński – s. 98-105