Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2016, s. 14-21 | DOI: 10.5604/17312485.1203777
*Piotr Masiulaniec1, Krzysztof Jacyna2, Danuta Shafie3, Jadwiga Snarska1, 2
Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
1Department of General Surgery, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Head of Department: Jadwiga Snarska, MD, PhD, prof. of UWM
2Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of the Interior with Warmia and Mazury Cancer Centre in Olsztyn
Head of Department: Marian Stempniak, Eng.
3Department of Anatomical Pathology, Provincial Specialist Hospital in Olsztyn
Head of Department: Błażej Szóstak, MD
Streszczenie
Szczelina odbytu jest problemem zdrowotnym często spotykanym w praktyce lekarskiej. Schorzenie to polega na rozdarciu błony śluzowej odbytu (anoderma) poniżej linii grzebieniastej. Częstość występowania tej dolegliwości zależy od płci i wieku pacjentów. Etiologia powstawania szczelin odbytu pozostaje niejasna. Celem naszej pracy jest prezentacja przypadku wystąpienia czerniaka w przebiegu szczeliny odbytu.
Autorzy opisują przypadek chorej lat 32 przyjętej do Kliniki Chirurgii Ogólnej celem leczenia operacyjnego szczeliny odbytu. Przy przyjęciu pacjentka w stanie ogólnym dobrym. Zgłaszała swędzenie, pieczenie oraz ból w okolicy odbytu po oddaniu stolca.
W badaniu per rectum w pozycji kolankowo-łokciowej wykazano na godzinie 12 obecność powiększonego fałdu anodermy, pokrywającego milimetrowy otwór ze średnio głębokim ubytkiem podłużnym o długości około 6-7 mm, obwałowanym, pokrytym ziarniną z przerośniętą brodawką w biegunie proksymalnym. Skóra tej okolicy zaczerwieniona. Nie uwidoczniono treści ropnej na powierzchni i szczycie zmiany. Zakwalifikowano chorą do leczenia operacyjnego. Wycięto szczelinę odbytu. Pomimo braku makroskopowych cech wskazujących na proces nowotworowy pobrany materiał wysłano na badanie histopatologiczne. Uzyskano wynik: Melanoma epithelioides. Pacjentka została skierowana do ośrodka onkologicznego, gdzie wykonano zabieg brzuszno-kroczowego odjęcia odbytnicy. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiła przepuklina okołostomijna. Nie podjęto decyzji co do dalszego leczenia chorej chemioterapią.
Prezentowany przez nas przypadek wskazuje na konieczność zachowania tzw. czujności onkologicznej podczas zabiegów chirurgicznych i przesyłania wyciętych zmian patologicznych do badania mikroskopowego, a także przy długim przebiegu procesu zapalnego z brakiem właściwego efektu terapeutycznego po leczeniu zachowawczym kwalifikacji do leczenia chirurgicznego. Obraz Melanoma malignum może imitować różne stany chorobowe obejmujące tę okolicę, w tym także szczelinę odbytu.Wprowadzenie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Esfahani MN, Madani G, Madhkhan S: A novel method of anal fissure laser surgery: a pilot study. Lasers Med Sci 2015; 30: 1711-1717. 2. Kucharczyk A, Ciesielski P, Kolodziejczak M: Current views on etiopathogenesis and treatment of anal fissures. Nowa Med 2009; 3: 169-172. 3. Higuero T: Update on the management of anal fissure. J Visc Surg 2015; 152: 37-43. 4. Nelson RL: Anal fissure (chronic). BMJ Clin Evid 2014; 12: 407. 5. DeMoulin D: A fundamental affair – a short history of anal fissure. Arch Chir Neerl 1977; 3: 163-166. 6. Mapel DW, Schum M, von Worley A: The epidemiology and treatment of anal fissures in a population-based cohort. BMC Gastroenterol 2014; 4: 129. 7. Sanchez MI, Bercik P: Epidemiology and burden of chronic constipation. Can J Surg 2011; 25: 11-15. 8. Kolodziejczak M, Kucharczyk A, Obcowska A: Treatment specifity of anal fissures in pregnant women and peri-labour period. Nowa Med 2010; 1: 12-14. 9. Foxx-Orenstein AE, Umar SB, Crowell MD: Common Anorectal Disorders. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2014; 10: 294-301. 10. Schouten WR, Briel JW, Auwerda JJ: Relationship between anal pressure and anodermal blood flow. The vascular pathogenesis of anal fissures. Dis Colon Rectum 1994; 37: 664-669. 11. Schouten WR, Briel JW, Auwerda JJ, De Graaf EJ: Ischaemic nature of anal fissure. Br J Surg 1996; 83: 63-65. 12. Keck JO, Staniunas RJ, Coller JA et al.: Computer-generated profiles of the anal canal in patients with anal fissure. Dis Colon Rectum 1995; 38: 72-79. 13. Shawki S, Costedio M: Anal fissure and stenosis. Drug Ther Bull 2013; 51: 102-104. 14. Nelson RL, Thomas K, Morgan J, Jones A: Non-surgical treatments for anal fissure in adults. Chirurg 2012; 83: 1033-1039. 15. Zaghiyan KN, Fleshner P: Anal Fissure. Clin Colon Rectal Surg 2011; 24: 22-30. 16. Shub HA, Salvati EP, Rubin RJ: Conservative treatment of anal fissure: an unselected, retrospective and continuous study. Dis Colon Rectum 1978; 21: 582-583. 17. Jiang JK, Chiu JH, Lin JK: Local thermal stimulation relaxes hypertonic anal sphincter: evidence of somatoanal re?ex. Dis Colon Rectum 1999; 42: 1152-1159. 18. Bailey HR, Beck DE, Billingham RP et al.: Fissure Study Group. A study to determine the nitroglycerin ointment dose and dosing interval that best promote the healing of chronic anal fissures. Dis Colon Rectum 2002; 45: 1192-1199. 19. Bielecki K, Kolodziejczak M: A prospective randomized trial of diltiazem and glyceryltrinitrate ointment in the treatment of chronic anal fissure. Colorectal Dis 2003; 5: 256-257. 20. Bhardwaj R, Vaizey CJ, Boulos PB, Hoyle CH: Neuromyogenic properties of the internal anal sphincter: therapeutic rationale for anal fissures. Gut 2000; 46: 861-868. 21. Jost WH: One hundred cases of anal fissure treated with botulin toxin: early and long-term results. Dis Colon Rectum 1997; 40: 1029-1032. 22. Arko FR: Anorectal disorders. Am Fam Physician 1980; 22: 121-126. 23. Moore R: Recurrent melanosis of the rectum, after previous removal from the verge of the anus, in a man aged sixty-five. Lancet 1857; 1: 290. 24. Mihajlovic M, Vlajkovic S, Jovanovic P, Stefanovic V: Primary mucosal melanomas: a comprehensive review. Int J Clin Exp Pathol 2012; 5: 739-753. 25. Cheung MC, Perez EA, Molina MA et al.: Defining the role of surgery for primary gastrointestinal tract melanoma. J Gastrointest Surg 2008; 12: 731-738. 26. McLaughlin CC, Wu XC, Jemal A et al.: Incidence of noncutaneous melanomas in the U.S. Cancer 2005; 103: 1000-1007. 27. Cotè TR, Sobin LH: Primary melanomas of the esophagus and anorectum: epidemiologic comparison with melanoma of the skin. Melanoma Res 2009; 19: 58-60. 28. Pessaux P, Pocard M, Elias D et al.: Surgical management of primary anorectal melanoma. Br J Surg 2004; 91: 1183-1187. 29. Erdas E, Calò PG, Licheri S, Pomata M: Unexpected post-operative diagnosis of primary rectal melanoma. A case report. G Chir 2014; 35: 137-139. 30. Ishida M, Okabe H: Folliculotropic metastatic melanoma: a distinct variant of metastatic melanoma. J Cutan Pathol 2012; 39: 298-299. 31. Adamová Z, Slováček R, Bár T et al.: Anal fissure. J Visc Surg 2015; 152: 37-43. 32. Ishida M, Iwai M, Kagotani A: Small cell malignant melanoma of the anus: a case report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014; 7: 5319-5323. 33. Belli F, Gallino GF, Lo Vullo S et al.: Melanoma of the anorectal region. The experience of the National Cancer Institute of Milano. EJSO 2009; 35: 757-762. 34. Stroh C, Manger T: Primary amelanotic anorectal melanoma-a case report. Zentralbl Chir 2007; 132: 560-563. 35. Parra RS, Normanha Ribeiro de Almeida AL, Badiale GN et al.: Melanoma of the anal canal. Clinics 2010; 65: 1063-1065.
otrzymano: 2016-02-10
zaakceptowano do druku: 2016-03-03

Adres do korespondencji:
*Piotr Masiulaniec
Katedra Chirurgii Ogólnej Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
tel. +48 (89) 539-85-51
e-mail: piotr.masiulaniec@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna