Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2017, s. 37-42
*Michał Wąsowski, Magdalena Proniewska-Sadowska, Urszula Budzińska
Bisphosphonates and denosumab – the efficacy in the fracture prevention
Bisfosfoniany i denosumab – skuteczność w zapobieganiu złamaniom
Department of Geriatrics, Internal Medicine and Metabolic Bone Diseases, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Associate Professor Marek Tałałaj, MD, PhD
Streszczenie
W oczekiwanym okresie życia 1 na 2 kobiety po menopauzie i 1 na 5 mężczyzn w starszym wieku są narażeni na wystąpienie złamania w przebiegu osteoporozy. Złamania osteoporotyczne są najgroźniejszymi powikłaniami osteoporozy, zwłaszcza zlokalizowane w bliższej części kości udowej. Osteoporoza i wikłające ją złamania związane są ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością. Celem leczenia jest zmniejszenie tempa utraty kości, zwiększenie jej wytrzymałości oraz redukcja ryzyka złamań niskoenergetycznych. Bisfosfoniany (BPs) łącznie z suplementacją wapnia i witaminą D przez wiele lat stanowiły podstawową terapię w prewencji i leczeniu złamań ostoporotycznych. Silnie i wybiórczo wiążą się one z tkanką kostną hamując aktywność komórek kościogubnych – osteoklastów. Denosumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym wiążącym ligand receptora jądrowego czynnika kappaB (RANKL) wytwarzanym przez osteoblasty, komórki szpiku kostnego oraz limfocyty T. Zmniejszona stymulacja receptora RANK, obecnego na dojrzałych osteoklastach i ich prekursorach, powoduje zarówno zahamowanie migracji, różnicowania oraz fuzji prekursorowych komórek hemopoetycznych linii osteoklastycznej, jak i aktywności oraz przeżycia dojrzałych osteoklastów. Udokumentowano, że bisfosfoniany i denosumab są skuteczne w prewencji złamań u pacjentów z osteoporozą i/lub przebytymi złamaniami kręgów, zmniejszając ryzyko złamań kręgosłupa o więcej niż 50%, ryzyko złamań pozakręgowych o 20-25% i złamań biodra o 40-50%. Wybór rodzaju terapii u pacjentów z osteoporozą powinien uwzględniać nie tylko jej skuteczność i bezpieczeństwo, ale także wpływ na systematyczność jej stosowania.
Summary
During one’s expected remaining lifetime, 1 in 2 postmenopausal women and 1 in 5 older men are at risk for an osteoporosis-related fracture. Osteoporotic fractures are the most devastating complications of osteoporosis, especially those of the hip. The osteoporosis and the consequent fractures are associated with increased morbidity and mortality. The aim of the therapy is to diminish the rate of bone loss, to increase bone strength, and to reduce the risk of low energy fractures. Bisphosphonates (BPs), together with calcium and vitamin D supplementation, have been considered for many years, as a first line therapy for the prevention and treatment of osteoporosis. They are able to bind strongly and selectively to bone mineral and to inhibit the activity of bone resorbing cells – osteoclasts. Denosumab is a fully human monoclonal antibody that can bind receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL) secreted by osteoblasts, bone marrow stromal cells, and T cells. Reduced stimulation of RANK receptors, presented on mature osteoclasts and their precursors, results in inhibition of migration, differentiation, and fusion of hematopoietic cells of the osteoclast lineage as well as in decreased activity and survival of mature osteoclasts. It was documented that bisphosphonates and denosumab are effective in fracture prevention among patients with osteoporosis and/or prevalent vertebral fracture, decreasing the incidence of vertebral fractures by more than 50%, non-vertebral fractures by 20-25% and hip fractures by 40-50%. The choice of the treatment among osteoporotic patients should consider not only their effectiveness and safety but also such important factors as compliance and adherence to the drug.INTRODUCTION
Low energy fractures are the most devastating complications of osteoporosis. They occur most often at the hip, spine and forearm but may occur throughout the whole skeleton. Osteoporotic fractures especially those of the hip and spine appear most often in elderly people and are associated with increased morbidity and mortality (1, 2).
The main goal of treatment of osteoporosis is to prevent low energy fractures or at least significantly reduce the risk of their incidence. Current osteoporosis therapies have been developed to decrease bone resorption and/or to increase bone formation. Most often used medications are powerful inhibitors of bone resorption: bisphosphonates and denosumab (3).
BISPHOSPHONATES AND DENOSUMAB – DIFFERENT MOLECULES, DIFFERENT ACTIONS
Bisphosphonates (BPs), together with calcium and vitamin D supplementation, have been considered for many years, as a first line therapy for the prevention and treatment of osteoporosis. BPs are able to bind strongly and selectively to bone mineral and to inhibit the activity of bone resorbing cells – osteoclasts. BPs influence mainly trabecular bone turnover, because they are primarily located across bone surfaces, especially those with adjacent bone marrow, such as endocortical and trabecular surfaces.
Bisphosphonates have to be internalized to act upon osteoclasts (4, 5). BPs suppress the birth of new remodeling units, with fewer and shallower resorption cavities, and maintain bone structure with more complete mineralization. Nitrogen-containing BPs, such as alendronate, risedronate, ibandronate and zoledronic acid, cause long-term inhibition of the mevalonate pathway in osteoclasts, and accelerate their apoptosis (6).
Based on the results of randomized controlled trials (RCTs) all nitrogen containing BPs have been accepted for the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. Alendronate, risedronate and zoledronic acid were also accepted for osteoporosis in men as well as for prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis.
RCTs are performed for daily oral formulations of the drugs. The other formulations, once weekly or monthly, were granted on the basis of bone mineral density bridging studies and pharmacokinetic measurements.
All BPs are contraindicated in patients with hypocalcemia. Oral formulations should be avoided in patients with abnormalities of the esophagus which delay its emptying, and used with caution in persons with upper gastrointestinal diseases and in individuals unabled to stand or sit upright for at least 30 minutes. The drugs are not recommended in patients with renal impairment with glomerular filtration rate (GFR) < 30-35 ml/min (7).
Side-effects include upper gastrointestinal symptoms, bowel disturbances, headaches and musculoskeletal pains, while intravenous administration may be associated with an acute phase reaction, characterized by an influenza-like illness, which is generally short-term and typically occurs mainly after the first injection.
The intestinal absorption of BPs is extremely poor (between 1 and 3%) and bioavailability of the drugs can vary considerably. Absorption of the oral BPs occurs rapidly, with maximum serum concentrations reached in 30-60 minutes but is substantially reduced and delayed if the drugs are taken with meals, especially rich in calcium.
Virtually the whole absorbed dose is either taken up into bone tissue or eliminated with urine. BPs have a high affinity for exposed hydroxyapatite surfaces ready for or undergoing bone resorption and they are selectively bound with mineralized bone tissue. It was found that approximately 50-60% of the absorbed oral dose of risedronate and alendronate is taken up by the bones. Following the administration of a 10 mg dose of intravenous radiolabeled alendronate the serum concentration of the drug declined by over 95% within 6 hours and was undetectable after 15 hours. Risedronate was found to be eliminated from the circulation with serum half-life of 1.5 hours (8).
The first generation bisphosphonates such as etidronate and clodronate decrease bone resorption by reversing pyrophosphorylytic reactions catalyzed by aminoacyl-tRNA synthetases. The activity of the nitrogenated BPs seems to result mainly from their capacity of inhibiting farnesyl pyrophosphate synthase (FPPS) activity in the mevalonate pathway. The bisphosphonate concentration to inhibit 50% of enzyme activity was found to be 500 nM for pamidronate, 460 nM for alendronate, and 3.9 nM for risedronate. It was documented that the potency for inhibiting human FPP synthase in vitro was highly correlated with antiresorptive potency in vivo. The order of potency at inhibiting the enzyme: zoledronic acid > risedronate > ibandronate > alendronate > pamidronate matched closely the order of antiresorptive potency of BPs, suggesting that FPP synthase is a major pharmacologic target for BPs (8).
Strong affinity for bone tissue provides bisphosphonates with the capacity of remaining embedded in bone matrix for a long time, thus making possible weekly, monthly or even yearly regimens (8).
BPs remain sequestered in bone tissue for extended time, then they are gradually released to the circulation depending on the rate of bone turnover. In healthy human volunteers, the plasma terminal elimination half-life following a single oral dose of 30 mg risedronate was 224 hours, and increased to 480 hours following multiple doses of the drug. The terminal half-life of zoledronic acid was found to be 146 hours and of ibandronate was estimated for 10-60 hours (8).
Inhibition of bone resorption by BPs was dependent on the dose and dosing interval with intermittent administration. In patients treated with BPs bone resorption was found not to become progressively lower but reached a new steady level, suggesting that, despite accumulation of BPs in the skeleton, bone turnover still continues, thought at a slower rate (9).
Denosumab is a fully human monoclonal antibody that can bind receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL) secreted by osteoblasts, bone marrow stromal cells, and T cells (10, 11). Reduced stimulation of RANK receptors, present on mature osteoclasts and their precursors, results in inhibition of migration, differentiation, and fusion of hematopoietic cells of the osteoclast lineage as well as in decreased activity and survival of mature osteoclasts (12).
Denosumab is administered subcutaneously every 6 months. Following the infusion the drug circulates in the blood and extracellular fluid reaching both trabecular and cortical bone tissue including intracortical sites (3). Therapy with denosumab results in significant inhibition of bone resorption and bone turnover that resolves within 1 year after stopping treatment (4, 5, 13).
BISPHOSPHONATES IN FRACTURE PREVENTION
All BPs accepted for the prevention and treatment of osteoporosis were found to reduce significantly the incidence of skeletal fractures.
Alendronate, given orally at the dose of 10 mg daily or 70 mg once weekly, was proved to reduce the risk of vertebral, non-vertebral and hip fractures in postmenopausal women with osteoporosis (7).
Risedronate, given orally at a dose of 5 mg daily or 35 mg once weekly, was shown to reduce the incidence of both vertebral and non-vertebral fractures, and in elderly women with low bone mineral density (T-score < -2.5) to decrease the risk of hip fractures as well (14, 15).
Ibandronate is the only BP that can be given orally at the doses of 2.5 mg daily or 150 mg once monthly or as an intravenous injection given every 3 months at a dose of 3 mg. In women treated with the drug at a dose of 2.5 mg daily significant reduction in a vertebral fracture rate was demonstrated, while in a post hoc analysis of high risk women with extremely low bone mineral density (BMD) – femoral neck T-score < -3.0 – a significant reduction in non-vertebral fractures was shown as well (16, 17).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sambrook P, Cooper C: Osteoporosis. Lancet 2006; 367(9527): 2010-2018.
2. Johnell O, Kanis JA: An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2006; 17(12): 1726-1733.
3. Muschitz Ch, Fahrleitner-Pammer A, Huber J et al.: Update on denosumab in postmenopausal osteoporosis – recent clinical data. Wiener Med Wochenschr 2012; 162: 374-379.
4. Baron R, Ferrari S, Russell RGG: Denosumab and bisphosphonates: different mechanisms of action and effects. Bone 2011; 48(4): 677-692.
5. Russell RGG, Xia Z, Dunford JE et al.: Bisphosphonates: an update on mechanisms of action and how these relate to clinical efficacy. Ann NY Acad Sci 2007; 1117: 209-257.
6. Grey A, Bolland M, Mihov B et al.: Duration of antiresorptive effects of low-dose zoledronate in osteopenic postmenopausal women: a randomized, placebo-controlled trial. J Bone Miner Res 2014; 29: 166-172.
7. Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE et al.: Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment: the Fracture Intervention Trial Long-Term Extension (FLEX): a randomized trial. JAMA 2006; 296: 2927-2938.
8. Licata AA: Discovery, clinical development, and therapeutic uses of bisphosphonates. Ann Pharmacother 2005; 39: 668-677.
9. Hampson G, Fogelman I: Clinical role of bisphosphonate therapy. Int J Womens Health 2012; 4: 455-469.
10. Tsourdi E, Rachner TD, Rauner M et al.: Denosumab for bone diseases: translating bone biology into targeted therapy. Eur J Endocrinol 2011; 165: 833-840.
11. Moen MD, Keam SJ: Denosumab: a review of its use in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Drugs Aging 2011; 28: 63-82.
12. Biju B, Mridula Ambwani B, Myint S et al.: Review on the comparison of effectiveness between denosumab and bisphosphonates in post-menopausal osteoporosis. Osteoporos Sarcopenia 2016; 2(2): 77-81.
13. Miller PD, Bolognese MA, Lewiecki EM et al.; Amg Bone Loss Study Group: Effect of denosumab on bone density and turnover in postmenopausal women with low bone mass after long-term continued, discontinued, and restarting of therapy: a randomized blinded phase 2 clinical trial. Bone 2008; 43: 222-229.
14. Mellstrom D, Sorensen O, Goemaere S et al.: Seven years of treatment with risedronate in women with postmenopausal osteoporosis. Calcif Tissue Int 2004; 75: 462-468.
15. Watts N, Chines A, Olszynski W et al.: Fracture risk remains reduced one year after discontinuation of risedronate. Osteoporos Int 2008; 19: 365-372.
16. Delmas PD, Recker RR, Chesnut CH 3rd et al.: Daily and intermittent oral ibandronate normalize bone turnover and provide significant reduction in vertebral fracture risk: results from the BONE study. Osteoporos Int 2004; 15: 792-798.
17. Delmas PD, Adami S, Strugala C et al.: Intravenous ibandronate injections in postmenopausal women with osteoporosis: one year results from the dosing intravenous administration study. Arthritis Rheum 2006; 54: 1838-1846.
18. Black DM, Delmas PD, Eastell R et al.: Once yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. New Engl J Med 2007; 356: 1809-1822.
19. Black DM, Reid IR, Boonen S et al.: The effect of 3 versus 6 years of zoledronic acid treatment in osteoporosis: a randomized extension to the HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). J Bone Miner Res 2012; 27: 243-254.
20. National Institute for Health and Clinical Excellence: Appraisal Consultation Document. Alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene and strontium ranelate for the primary prevention of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women. NICE, London Feb 2007.
21. National Institute for Health and Clinical Excellence: Final appraisal determination. Alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene, strontium ranelate and teriparatide for the secondary prevention of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women. NICE, London June 2007.
22. MacLean C, Newberry S, Maglione M et al.: Systematic review: comparative effectiveness of treatments to prevent fractures in men and women with low bone density or osteoporosis. Ann Intern Med 2008; 148: 197-213.
23. Lewiecki EM, Binkley N: What we don’t know about osteoporosis. J Endocrinol Investig 2016; 39(5): 491-493.
24. Schwartz AV, Bauer DC, Cummings SR et al.; FLEX Research Group: Efficacy of continued alendronate for fractures in women with and without prevalent vertebral fracture: the FLEX trial. J Bone Miner Res 2010; 25: 976-982.
25. Whitaker M, Guo J, Kehoe T et al.: Bisphosphonates for osteoporosis – where do we go from here? N Engl J Med 2012; 366: 2048-2051.
26. Zaheer S, LeBoff M, Lewiecki EM: Denosumab for the Treatment of Osteoporosis. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2015; 11(3): 461-470.
27. Bone HG: Late-Breaking Abstract Presentations. Ten Years of Denosumab Treatment in Postmenopausal Women With Osteoporosis: Results From the FREEDOM Extension Trial. Presented at: American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) 2015 Annual Meeting Oct. 9-12, 2015; Seattle.
28. Orwoll E, Teglbjærg C, Langdahl B et al.: A randomized, placebo-controlled study of the effects of denosumab for the treatment of men with low bone mineral density. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(9): 3161-3169.
29. Crandall CJ, Newberry SJ, Diamant A et al.: Comparative Effectiveness of Pharmacologic Treatments to Prevent Fractures: An Updated Systematic Review. Ann Intern Med 2014; 161: 711-723.
30. Hopkins RB, Goeree R, Pulenayegume E et al.: The relative efficacy of nine osteoporosis medications for reducing the rate of fractures in post-menopausal women. BMC Muscloskelet Dis 2011; 12: 209.
31. Zhang L, Pang Y, Shi Y et al.: Indirect comparison of teriparatide, denosumab, and oral bisphosphonates for the prevention of vertebral and nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis. Menopause 2015; 22(9): 1021-1025.
32. Cummings SR, San Martin J, Mcclung MR et al.: Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. NEJM 2009; 361(8): 756-776.
33. Black D, Cummings S, Karpf D et al.: Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Lancet 1996; 348(9041): 1535-1541.
34. Brown J, Prince R, Deal C et al.: Comparison of the effect of denosumab and alendronate on BMD and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial. J Bone Miner Res 2009; 24(1): 153-161.
35. Kendler D, Roux C, Benhamou C et al.: Effects of denosumab on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women transitioning from alendronate therapy. J Bone Miner Res 2009; 25(1): 72-81.
36. Roux C, Hofbauer L, Ho P et al.: Denosumab compared with risedronate in postmenopausal women suboptimally adherent to alendronate therapy: efficacy and safety results from a randomized open-label study. Bone 2014; 58: 48-54.
37. Recknor C, Czerwinski E, Bone H et al.: Denosumab compared with ibandronate in postmenopausal women previously treated with bisphosphonate therapy: a randomized open-label trial. Obstet Gynecol 2013; 121(6): 1291-1299.
38. McClung MR, Lewiecki EM, Geller ML et al.: Effect of denosumab on bone mineral density and biochemical markers of bone turnover: 8-year results of a phase 2 clinical trial. Osteoporos Int 2013; 24: 227-235.
39. Murad MH, Drake MT, Mullan RJ: Clinical review. Comparative effectiveness of drug treatments to prevent fragility fractures: a systematic review and network meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1871-1880.
40. Min Y-K: Update on denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis. Endocrinol Metab 2015; 30(1): 19-26.
41. Freemantle N, Satram-Hoang S, Tang ET et al.; DAPS Investigators: Final results of the DAPS (Denosumab Adherence Preference Satisfaction) study: a 24-month, randomized, crossover comparison with alendronate in postmenopausal women. Osteoporos Int 2012; 23: 317-326.
42. Miller PD, Pannacciulli N, Brown JP et al.: Denosumab or Zoledronic Acid in Postmenopausal Women With Osteoporosis Previously Treated With Oral Bisphosphonates. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101(8): 3163-3170.
43. Sheedy K, Maria Camara M, Camacho P: Comparison of the Efficacy, Adverse Effects, and Cost of Zoledronic Acid and Denosumab in the Treatment of Osteoporosis. Endocrine Practice 2015; 21(3): 275-279.
otrzymano: 2016-12-07
zaakceptowano do druku: 2016-12-28

Adres do korespondencji:
*Michał Wąsowski
Department of Geriatrics, Internal Medicine and Metabolic Bone Diseases Centre of Postgraduate Medical Education
Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 584-11-47
kl.geriatrii@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych