Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2017

Spis treści / Contents

CHOROBY METABOLICZNE I ZŁAMANIA KOŚCI/METABOLIC BONE DISEASES AND BONE FRACTURES
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Genetic factors, osteoporosis and bone fractures
Czynniki genetyczne, osteoporoza i złamania kości
Marek Tałałaj, Michał Wąsowski – s. 4-10
Sarcopenia and osteoporosis – cofactors of increased risk of falls and bone fractures
Sarkopenia i osteoporoza – czynniki zwiększonego ryzyka upadków i złamań kostnych
Agata Kusz-Rynkun, Iga Żarnowska – s. 11-15
Bone fractures in cancer patients
Złamania kości u pacjentów z chorobą nowotworową
Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 16-21
Bone fractures after stroke
Złamania kości u osób po udarze mózgu
Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 22-26
Diabetes mellitus, osteoporosis and bone fractures
Cukrzyca, osteoporoza i złamania kości
Marta Toboła, Magdalena Osińska, Ada Sawicka – s. 27-30
Witaminy D i K a złamania kości
Vitamins D and K and bone fractures
Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj – s. 31-36
Bisphosphonates and denosumab – the efficacy in the fracture prevention
Bisfosfoniany i denosumab – skuteczność w zapobieganiu złamaniom
Michał Wąsowski, Magdalena Proniewska-Sadowska, Urszula Budzińska – s. 37-42
Osteonecrosis of the jaw and atypical femoral fractures as complications of antiresorptive therapy
Martwica żuchwy i atypowe złamania kości udowej jako powikłania terapii antyresorpcyjnej
Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 43-48
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
A case of an (a)typical course of thyrotoxic storm
Przypadek (a)typowego przełomu tarczycowego
Agnieszka Jasik, Piotr Sawicki, Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 49-51
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Marek Tałałaj – s. 52-53
Comment
Marek Tałałaj – s. 54