Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2017, s. 55-62
*Weronika Jończyk, Dorota Olczak-Kowalczyk
The use of systemic antibiotics in paediatric dentistry
Stosowanie ogólne antybiotyków w stomatologii dziecięcej
Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. W związku z obserwowanym wzrostem oporności bakterii na antybiotyki konieczne jest ograniczenie ich stosowania do sytuacji koniecznych oraz ścisłe przestrzeganie zasad antybiotykoterapii.
Cel pracy. Określenie rodzaju sytuacji klinicznych, w których podjęto decyzję o zastosowaniu antybiotyku ogólnie, czasie jego podawania oraz rodzaju stosowanych antybiotyków.
Materiał i metody. Przeanalizowano dokumentację medyczną 5100 pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2013-2015.
Wyniki. Antybiotykoterapia była ordynowana u 34,7% pacjentów jako profilaktyka przed zabiegiem zagrożonym bakteriemią, u 13,4% po urazach zębów, u 47,6% z powodu infekcji zębopochodnej. Najczęściej stosowane były antybiotyki beta-laktamowe. Średni czas antybiotykoterapii wynosił 7 dni (± 2,21). U 20,1% dzieci nie istniały wskazania do ogólnego zastosowania antybiotyku.
Wnioski. Niezgodne ze wskazaniami stosowanie ogólne antybiotyków i często zbyt długi czas trwania antybiotykoterapii wskazują na konieczność stałej edukacji lekarzy dotyczącej zasad antybiotykoterapii, działań niepożądanych i skutków nadużywania antybiotyków.
Summary
Introduction. Due to the recent increase in bacterial resistance to antibiotics, limitation of their use to necessary situations and strict adherence to the principles of antibiotic therapy are necessary.
Aim. The aim of the study was to determine the types of clinical situations in which a decision was made to use systemic antibiotics, the time of administration and the type antibiotics used.
Material and methods. We analysed medical records of 5,100 patients treated in the Department of Paediatric Dentistry at the Medical University of Warsaw in years 2013-2015.
Results. Antibiotic therapy was instituted in 34.7% of patients as a prophylaxis prior to a surgery involving the risk of bacteraemia, 13.4% of patients after dental trauma, and 47.6% of patients with odontogenic infection. The most commonly used antibiotics were beta-lactams. The average duration of antibiotic therapy was 7 days (± 2.21). There were no indications for systemic antibiotics in 20.1% of children.
Conclusions. The use of systemic antibiotics in a way that is inconsistent with the general indications and often prolonged suggests the need for continuous education of physicians on the principles of antibiotic therapy, as well as adverse effects and the consequences of antibiotic overuse.



Introduction
It is estimated that about 10% of the total number of prescribed antibiotics are prescribed by dentists. They are most often used for the prevention of odontogenic infections or as an antibacterial therapy (1, 2). There are strict guidelines on the use of antibiotics in paediatric dentistry. According to the American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), these include traumatic oral injuries with the risk of contamination with extraneous bacteria, mandibular and/or maxillary fractures, temporomandibular injuries, total luxation of a permanent tooth, odontogenic infection with systemic symptoms, aggressive periodontitis, necrotizing ulcerative gingivitis or periodontitis, bacterial parotitis and bacterial inflammation of the submandibular gland (3).
According to the recommendations of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), systemic antibiotic therapy is used in acute infections, diffuse inflammation with pain (moderate to severe) or fever, infections spreading outside the oral cavity, bone and bone marrow inflammation, major soft tissue trauma, alveolar bone fracture, following tooth reimplantation, in localised aggressive periodontitis and most infections, regardless of the course and severity in patients with systemic diseases (4). Systemic antibiotics are not indicated in healthy children with locally limited infection in the absence of fever or facial oedema, and when the cause of infection can be eliminated (5, 6). Amoxicillin or ampicillin is recommended as standard prophylaxis, while clindamycin should be used in patients allergic to both these antibiotics. Cephalexin, cefazolin and ceftriaxone are alternatives to penicillin. However, cefalosporins should not be used in patients with a history of anaphylactic reaction, vascular oedema or urticaria following the administration of penicillin or ampicillin (4, 6). The risk of developing bacterial resistance to currently available antibiotics has become more common. The percentage of K. pneumonia and E. coli with simultaneous resistance to fluoroquinolones, third generation cephalosporins and aminoglycosides has increased significantly over the last four years (2011-2014) in the European Economic Area (EEA). An increase in the weighted average in the percentage of K. pneumonie resistance to carbapenems, an important class of last-line agents used in the treatment of infections caused by multiresistant gram-negative rods, for the EEA population is a serious threat for the safety of patients (7). Therefore, it is essential to adhere to the principles of antibiotic therapy as well as to limit the use of antibiotics to situations when these agents are absolutely necessary.
Aim
The aim of the study was to determine clinical situations in which a decision was made to use systemic antibiotics, as well as the time of administration and the type antibiotics used.
Material and methods
We performed a retrospective analysis of medical records of 5,100 patients treated between 2013 and 2015 in the Department of Paediatric Dentistry at the Medical University of Warsaw.
We searched for data related to the physician prescribing antibiotics, the reasons for systemic antibiotic therapy (oral inflammation and trauma) and antibiotic prophylaxis prior to surgeries involving the risk of bacteremia (a systemic disease). In the case of antibiotic therapy in traumatic patients, the type and the extent of injury was recorded. Also, data on therapy duration, the type of antibiotic used (whether it was mono- or polytherapy) and the recommended doses were analysed.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dar-Odeh N, Abu-Hammad O, Al-Omiri M et al.: Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. Ther Clin Risk Manag 2010; 6: 301-306.
2. Poveda Roda R, Bagan J, Sanchis Bielsa J, Carbonell Pastor E: Antibiotic use in dental practice. A review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(3): 186-192.
3. Council on Clinical Affairs of American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on Use of Antibiotic Therapy for Pediatric Dental Patients. 2014.
4. European Academy of Pediatric Dentistry: Policy Document for the Use of Antibiotics in Pediatric Dentistry. 2002.
5. Olczak-Kowalczyk D, Bernatowska E, Górska R et al.: Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci i młodzieży. Med Tour Press International, Otwock 2015: 83-127.
6. Olczak-Kowalczyk D, Karolak-Żak D, Tymińska D, Krasuska-Sławińska E: Antybiotyki w stomatologii dziecięcej. Nowa Stom 2014; 3: 131-137.
7. European Centre for Disease Prevention and Control: Summary of the 2014 data on antibiotic resistance in European Union – EARS-Net surveillance data. ECDC, Stockholm 2015.
8. Lewis M: Why we must reduce dental prescription of antibiotics: European Union Antibiotic Awareness Day. Br Dent J 2008; 205(10): 537-538.
9. Peedikayil F: Antibiotics: use and misuse in pediatric dentistry. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011; 29(4): 282-287.
10. Dailey Y, Martin M: Therapeutics: Are antibiotics being used appropriately for emergency dental treatment? Br Dent J 2001; 191: 391-393.
11. Palmer N, Pealing R, Ireland R, Martin M: A study of therapeutic antibiotic prescribing in National Health Service general dental practice in England. Br Dent J 2000; 188(10): 554-558.
12. Konde S, Jairam L, Peethambar P et al.: Antibiotic overusage and resistance: A cross-sectional survey among pediatric dentists. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34(2): 145-151.
otrzymano: 2017-04-06
zaakceptowano do druku: 2017-04-24

Adres do korespondencji:
*Weronika Jończyk
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. +48 (22) 502-20-31
pedodoncja@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 2/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia