Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Antybiotyki w stomatologii dziecięcej

Dorota Olczak-Kowalczyk, Diana Karolak-Żak, Dorota Tymińska, Ewa Krasuska-Sławińska
Nowa Stomatologia 3/2014

Terapia fagowa – nadzieje i obawy

Paweł Kowalczyk, Karol Chalimoniuk, Agnieszka Danielak, Dorota Dziedziela, Paulina Jankowska, Marzena Kowalska, Joanna Laskowska, Marzena Rachocka, Jarosław Szczepaniak, Tomasz Walter, Paulina Strzyga, Justyna Szymańska, Mariusz Słomka, Katarzyna Zawadka, Martyna Staszewska
Nowa Medycyna 2/2013

Wieloośrodkowe prospektywne badania zakażeń i stosowanej antybiotykoterapii w wybranych oddziałach intensywnej terapii

Janina Suchorzewska, Jan Lammek, Jacek Kot, Antonina Buchowiecka, Jerzy Buczkowski, Ewa Karpel, Władysław Kościelniak, Barbara Miłkowska, Andrzej Motuk, Zbigniew Rybicki, Grzegorz Saładajczyk0, Barbara Skoczylas-Stoba, Roman Szulc, Laura Wołowicka, Małgorzata Złotorowicz
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2003

Posocznica gronkowcowa skutecznie leczona linezolidem – opis przypadku

Witold Z. Tomkowski, Paweł Kuca, Janusz Burakowski, Joanna Wiśniewska, Monika Szturmowicz, Michał Florczyk, Adam Torbicki
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2003

Szczepy gronkowcowe jako czynnik etiologiczny posocznic u obserwowanych noworodków oraz ocena ich wrażliwości na powszechnie stosowane antybiotyki

Aleksandra Nadaj, Wojciech Stadnicki, Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Szewczyk, Piotr Walczak, Piotr Wesołowski, Joanna Wójcicka
Nowa Pediatria 1/2001