Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2001

Spis treści / Contents

Anestezjologia polska w XXI wieku - perspektywy rozwoju i zagrożenia*
Polish Anaesthesiology in the 21 st century: perspectives and perils
Andrzej Kübler - s. 137-139
Ocena jakości postępowania anestezjologicznego na podstawie opinii chorych o znieczuleniu. I. Okres przedoperacyjny*
Patient´s perception of anaesthesia. Part I. Preoperative period.
Przemysław Jałowiecki, Robert Rudner, Włodzimierz Dziubdziela, Anna Tomala - s. 141-147
Ocena jakości postępowania anestezjologicznego na podstawie opinii chorych o znieczuleniu. II. Okres pooperacyjny*
Patient´s perception of anaesthesia. Part II. Postoperative period.
Przemysław Jałowiecki, Robert Rudner, Anna Tomala, Włodzimierz Dziubdziela - s. 149-155
Wpływ anestetyków wziewnych i propofolu na prędkość przepływu krwi w tętnicach środkowych mózgu oznaczany techniką dopplerowską
Effect of inhalatory anaesthetics and propofol on blood flow velocity in medial cerebral arteries measured with transcranial Doppler ultrasound recording
Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński - s. 157-161
Ocena przydatności remifentanilu podczas znieczulenia do operacji usunięcia zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki
The efficacy of remifentanil during anaesthesia for cataract extraction with lens implantation (ECCE)
Ewa Fidziańska-Długosz, Maciej Garncarek, Stanisław Zieliński, Andrzej Kübler - s. 163-167
Próba optymalizacji leczenia przeciwbólowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych
Intravenous morphine analgesia in the immediate postoperative period after coronary graft surgery: continuous infusion vs. patient-controlled analgesia
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Marek Maksymczuk, Grzegorz Juszczyk, Jacek Wojarski, Andrzej Siemiątkowski, Krzysztof Piekarewicz, Wanda Zimnoch, Wojciech Nierodziński, Paweł Kosierkiewicz - s. 169-172
Racjonalna empiryczna terapia antybiotykowa zakażeń w oddziale intensywnej terapii - wstępna ocena przydatności kalkulacji matematycznej
Rational antimicrobial therapy in the intensive care unit - preliminary assessment of the mathematical simulation model
Ewa Karpel, Bohdan Seifert, Mariusz Czechowski - s. 173-177
Zastosowanie rurki intubacyjnej umożliwiającej odsysanie z przestrzeni podgłośniowej (Evac) do zabiegu operacyjnego w obrębie jamy ustnej. Opis przypadku
Evac endotracheal tube enables suctioning from subglotic space during oropharyngeal surgery. Case report
Rafał Młynarski, Włodzimierz Żarow - s. 179-180
Mediatory ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej - znaczenie w praktyce klinicznej intensywnej terapii
The place of systemic inflammatory response mediators in intensive care
Ewa Karpel - s. 181-190
Znaczenie glikokortykosteroidów w rozwoju zespołu septycznego
Glicocorticoids in septic syndrome
Bogdan Modzelewski, Marcin Sarzała - s. 191-196
Oblicze anestezjologii w mediach
Anaesthesiology in media
Maria J. Turos - s. 197-202