Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2012

Spis treści / Contents

Wstęp
Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 180
Antyosteoartrotyczny wpływ modulatora ß-receptora estrogenowego u kobiet po menopauzie z chorobą zwyrodnieniową kolan i osteopenią. Badanie wstępne
Antiosteoarthritic effect of estrogen ß-receptor modulator in postmenopausal women with knee osteoarthritis and osteopenia. A pilot study
Stefan Daniluk – s. 181-189
Polimorfizm C-159T receptora CD14 i C-1196T jego ko-receptora TLR4 u pacjentów z alkoholowym stłuszczeniem i alkoholową marskością wątroby
A C-159T polymorphism of CD14 receptor and polymorphism of TLR4 gene in patients with alcoholic fatty liver and alcoholic cirrhosis
Beata Kaleta, Jacek Łukaszkiewicz, Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Piotr Tomaszewski – s. 190-193
Porównanie automatycznych metod oznaczania 25(OH)D – doświadczenia laboratorium szpitala pediatrycznego uczestniczącego w międzynarodowym systemie kontroli jakości DEQAS
Comparison of two automated serum 25(OH)D assays – experience of pediatric hospital laboratory participating in DEQAS proficiency testing
Elżbieta Karczmarewicz, Edyta Kryśkiewicz, Ewa Skorupa, Paweł Płudowski – s. 194-200
Genetyczne i nabyte czynniki predysponujące do choroby zwyrodnieniowej stawów lub osteoporozy
Genetically determined and acquired factors predisponing to osteoarthritis or osteoporosis
Janusz E. Badurski, Elżbieta Z. Jeziernicka, Nonna A. Nowak, Stefan Daniluk – s. 201-205
Epidemiologia złamań osteoporotycznych
Epidemiology of osteoporotic fractures
Edward Czerwiński, Kamila Boczoń, Anna Kumorek, – s. 206-212
Osteoporoza posterydowa
Glucocorticoid-induced osteoporosis
Artur Bachta, Maciej Kulig, Witold Tłustochowicz – s. 213-217
Osteoporoza w przewlekłych zapaleniach stawów
Osteoporosis in chronic inflammatory joint diseases
Artur Bachta, Maciej Kulig, Witold Tłustochowicz – s. 218-225
Upadki, witamina D i złamania
Falls, vitamin D and fractures
Edward Czerwiński, Anna Kumorek, – s. 226-231
Witamina D – wpływ na kość
The Effecst of Vitamin D on Bone
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 232-236
Witamina D a reumatoidalne zapalenie stawów
Vitamin D and rheumatoid arthritis
Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj – s. 237-240
Witamina D a układ oddechowy
Vitamin D and respiratory tract
Monika P. Kuźmińska – s. 241-246
Witamina D a choroby przewodu pokarmowego
Vitamin D and gastrointestinal diseases
Katarzyna Perzanowska-Brzeszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 247-251
Rola witaminy D w chorobach układu sercowo-naczyniowego
The role of vitamin D in the diseases of cardiovascular system
Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 252-257
Otyłość – stan predysponujący do niedoborów witaminy D
Obesity – the condition predisposing to vitamin D deficiency
Michał Wąsowski, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 258-264
Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D w świetle jej działania plejotropowego
Vitamin D provision and supplementation standards
Paweł Płudowski, Edyta Kryśkiewicz, Elżbieta Karczmarewicz – s. 265-272
Wapń i witamina D w prewencji złamań osteoporotycznych
Calcium and Vitamin D in prevention of osteoporotic fractures
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Ada Sawicka – s. 273-279
Prewencja i leczenie osteoporozy a kamica układu moczowego
Prevention and treatment of osteoporosis and urolithiasis
Marek Tałałaj, Marta Toboła – s. 280-284
Komentarz do prac
Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 285-287
Comment
Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 288-290