Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2016, s. 55-58
*Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Perspektywy wykorzystania miodu manuka w leczeniu chorób wewnętrznych
The prospective view of application of manuka honey in internal diseases
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. ekon. Grzegorz Spychalski
Summary
The review of the literature shows the possibility of use of manuka honey with a high contents of methylglyoxal (MGO 400+ and MGO 550+) in therapy of some gastrointestinal and respiratory tract diseases, mouth, viruses and tumor diseases, and causes also sterilization of hemodialysis catheter. The huge benefit is sensibility of pathogenic microorganisms to manuka honey. Moreover, manuka honey produces a positive interaction with many antibiotics because of the synergistic effect against microorganisms.
Wstęp
Miód pszczeli odznacza się szerokim spektrum działania leczniczego. W przypadku chorób wewnętrznych obejmuje ono: serce i układ krążenia, układ oddechowy, żołądek, dwunastnicę i jelita, wątrobę i woreczek żółciowy, układ moczowy oraz ośrodkowy układ nerwowy. Miód pszczeli stosowany jest także do leczenia dolegliwości kobiecych, chorób metabolicznych, narządu ruchu i nowotworowych, a także chorób otorynolaryngologicznych, stomatologicznych, oftalmologicznych i proktologicznych. Szeroki opis działania leczniczego miodu pszczelego można znaleźć w wielu opracowaniach (1-4).
Wymienione powyżej działania lecznicze wykazuje także miód manuka, ponieważ jest naturalnym miodem odmianowym i pod względem składu chemicznego i właściwości biologicznych nie różni się znacznie od innych miodów naturalnych. Cechą, która go wyróżnia, w porównaniu do innych miodów, jest występowanie w jego składzie metyloglioksalu – substancji o silnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, szczególnie w odniesieniu do bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (5, 6).
Stąd działanie lecznicze miodu manuka zostało ukierunkowane na choroby przewodu pokarmowego, oddechowego i jamy ustnej, a także niektóre choroby wirusowe i nowotworowe (6, 7). Do tego celu nadaje się miód manuka oznaczony jako MGO 250+, MGO 400+ oraz MGO 550+, co oznacza, że zawiera on 250, 400 mg lub więcej metyloglioksalu w 1 kg produktu (5, 8).
Choroby przewodu pokarmowego
Do drobnoustrojów wywołujących choroby przewodu pokarmowego zalicza się przede wszystkim bakterie jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae. Są to pałeczki Gram-ujemne, względnie beztlenowe, charakteryzujące się wysoką aktywnością metaboliczną, należące do rodzajów: Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Shigella i Yersinia. Stężenia miodu manuka hamujące rozwój tych pałeczek mieszczą się w granicach 2,0-16,3% (9, 10). Pałeczki te noszą także nazwę enteropatogennych i są częstymi przyczynami biegunek (Escherichia coli, Salmonella sp.), zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy (Enterobacter faecalis, Yersinia enterocolitica), duru brzusznego oraz zapalenia żołądka i jelit (Salmonella sp.).
Hannan i wsp. (11) wykazali, że podawanie myszom zakażonym pałeczką Salmonella typhimurium (w liczbie 108 komórek/zwierzę) miodu manuka MGO 550+ (w ilości 1 g/zwierzę) drogą pokarmową we wszystkich przypadkach spowodowało wyzdrowienie myszy, w przeciwieństwie do zwierząt nieotrzymujących tego produktu. Na tej podstawie autorzy stwierdzili, że miód manuka w dawce 25 g/kg m.c. odznacza się właściwościami leczniczymi w przypadku zakażeń pałeczkami duru brzusznego u myszy. Może to być przydatne w przypadku leczenia duru brzusznego u ludzi zakażonych szczepami tego drobnoustroju opornymi na antybiotyki.
Pałeczki Gram-ujemne Campylobacter jejuni zaliczane są do drobnoustrojów mikroaerofilnych (rosnących przy niewielkim stężeniu tlenu) i słabo aktywnych metabolicznie. Są pochodzenia zwierzęcego (bydło, drób) i wywołują u ludzi ostre zapalenie żołądka i jelit. Wzrost omawianych pałeczek hamowany jest przez miód manuka w granicach stężeń 1,1-2,0% (9, 12), a zatem są na ten produkt stosunkowo wrażliwe. Dlatego według Lin i wsp. (10) miód manuka wydaje się dobrym środkiem do leczenia zakażeń błon śluzowych żołądka i jelit samodzielnie lub łącznie z antybiotykami, które stosuje się przy leczeniu tej choroby. Jeszcze inne pałeczki Gram-ujemne – Helicobacter pylori, także rosnące w warunkach mikroaerofilnych i słabo aktywne metabolicznie, wywołują przewlekłe zapalenie żołądka, a także chorobę wrzodową i raka tego narządu. Według Al Somala i wsp. (12) do zahamowania ich wzrostu wystarcza miód manuka w stężeniu 6,9%. Natomiast Keenan i wsp. (13) donoszą, że w obecności oleju zawierającego kwasy omega-3 do zahamowania ich wzrostu wymagane są jeszcze niższe stężenia tego miodu, a mianowicie tylko 1,7%. Na tej podstawie autorzy przyjmują, że miód manuka może w przyszłości służyć do zapobiegania nowotworom żołądka powstającym na tle zakażeń pałeczkami H. pylori.
Badania McGoverna i wsp. (14) wykazały, że podawanie 12 ochotnikom zakażonym pałeczką H. pylori miodu manuka w ilości łyżki stołowej 4 razy dziennie oraz omeprazolu w dawce 20 mg 2 razy dziennie przez 14 dni nie wyeliminowało z ich organizmu tego drobnoustroju, chociaż w dużym stopniu zmniejszyło objawy niestrawności i bólu związanego z zapaleniem żołądka i jelit.
Kolejnym groźnym drobnoustrojem chorobotwórczym przewodu pokarmowego jest Clostridium difficile. Należy on do grupy beztlenowych Gram-ujemnych laseczek przetrwalnikujących. Przede wszystkim drobnoustrój ten powoduje biegunki u pacjentów leczonych antybiotykami o szerokim spektrum działania, a także rzekomobłoniaste (martwicze) zapalenie jelit. Hammond i Donkor (15) wykazali, że miód manuka MGO 400+ działał bakteriobójczo na komórki C. difficile rosnące w podłożu płynnym (tzw. wzrost planktonowy) w stężeniu 6,3%. Natomiast na te same komórki tworzące zwarte pokłady przytwierdzone do podłoża (w postaci tzw. biofilmu) miód ten działał bakteriobójczo dopiero w stężeniu 30,0-50,0% (16). Na tej podstawie wymienieni autorzy twierdzą, że praktyczne zastosowanie miodu manuka o wysokiej zawartości metyloglioksalu (MGO 400+) na oddziałach szpitalnych, w przypadkach wspomagania terapii antybiotycznej powinno obejmować podawanie chorym na czczo roztworu miodu o stężeniu 40,0-50,0%.
Warto także dodać, że Medhi i wsp. (17) w badaniach na szczurach stwierdzili silne przeciwzapalne działanie miodu manuka i sulfasalazyny w doświadczalnie wywołanym (za pomocą trinitrobenzo-sulfonianu) wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy. Ich badania wykazały, że miód manuka w dawce 360 mg/kg m.c. wyraźnie zmniejszał stan zapalny jelita grubego, co stwarza możliwości zastosowania takiej terapii u ludzi.
Choroby układu oddechowego

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-07-02
zaakceptowano do druku: 2015-07-29

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań
tel. +48 (61) 845-58-67
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii