Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2016, s. 8-11
*Anna Kędzia1, Aida Kusiak2, Marta Ziółkowska-Klinkosz1, Alina Gębska1, Anna Wojtaszek-Słomińska3, Maria Wierzbowska1
Działanie na bakterie tlenowe olejku cytrynowego (Ol. Citri)
The activity of citri oil (Ol. Citri) on aerobic bacteria
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw.
3Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska
Summary
Citrus limon L. belongs to family Rutaceae. The essential oil from the Citri peel oil exhibited significant antimicrobial effect. More then 40 components have been identified in Citri oil. The major components in the oil is (+)-limonen. The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of Citri oil against aerobic bacteria isolated from patients with infections of oral cavity and respiratory tract. Materials and methods. A total 36 strains of aerobic bacteria isolated from patients and 5 reference strains were tested. The data obtained following genera of bacteria: Staphylococcus (8 strains), Enterococcus (7), Corynebacterium (3), Acinetobacter (4), Citrobacter (2), Escherichia (3), Klebsiella (2), Pseudomonas (5), Serratia (2) and 5 reference strains from genus: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25922 i Klebsiella pneumoniae ATCC 13883. Susceptibility (MIC) was determined the serial dilution method Citri oil in Mueller-Hinton agar. The inoculums contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with and without Citri oil (bacterial strains growth control). Incubation the plates was performed in aerobic conditions at 37°C for 24 hours. MIC’s values were defined as the lowest concentrations of oil that inhibited visible growth of the tested aerobic bacteria. The results showed, that the more susceptible to Citri oil was Gram-positive cocci from genus Staphylococcus aureus (MIC 7.5-20.0 mg/ml). The tested other cocci and Gram-positive rods from genus Corynebacterium xerosis were less susceptible (MIC 7.5-20.0 mg/ml). The essential oil was less effective against Gram-negative rods. The growth of the strains were inhibited by concentrations from 7.5 to ≥ 20.0 mg/ml. The Citri oil was more active against Gram-positive strains than Gram-negative aerobic bacteria.
Wstęp
Olejek cytrynowy (Ol. Citri) otrzymywany jest metodą tłoczenia na zimno ze świeżych zewnętrznych owocni cytryn (wydajność wynosi 0,3-0,7%) (1). Duże plantacje drzew cytryny zwyczajnej (Citrus limon L., z rodziny Rutaceae) są obecne w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, a także w Azji Południowo-Wschodniej. Olejek jest bezbarwny lub barwy żółtej. Ma silny, charakterystyczny cytrynowy zapach. Natomiast olejek otrzymywany metodą destylacji owocni cytryn jest znacznie gorszej jakości (niższa zawartość wielu ważnych składników).
Olejek cytrynowy zawiera ponad 40 różnych związków. Dominującym składnikiem jest (+)-limonen (30-50%) (2-5). Wśród związków występujących w mniejszych ilościach są m.in.: α-pinen, β-pinen, cytral, α-terpineol, γ-terpinen, p-cymen, octan linalolu, octan geranylu, β-myrcen, γ-pinen, kariofylen, α-tujon, geraniol, a ponadto bioflawonoidy, kumaryny i pektyny (1-8).
Olejek eteryczny otrzymywany z cytryn ma szereg różnych zastosowań. Wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Jego właściwości lecznicze znane są od wieków. Często jest wykorzystywany jako środek poprawiający smak i zapach leków, a także jako środek konserwujący. Zarówno olejek cytrynowy, jak i otrzymywane z niego niektóre składniki są stosowane w preparatach pobudzających wydzielanie śluzówki oskrzeli, ale w większych dawkach olejek ten używany jest jako środek hamujący wydzielanie śluzu. Wykorzystywany jest w leczeniu przeziębień, nieżycie oskrzeli, grypie, anginie oraz stanach zapalnych skóry (trądziku, opryszczkach, łupieżu). Stwierdzono, że zapobiega on kamicy nerkowej (9, 10). Ponadto znalazł zastosowanie w zaburzeniach trawienia (niestrawność, zgaga). Udowodniono też, że olejek cytrynowy obniża ciśnienie krwi oraz działa uspokajająco. Stosowany jest też w reumatyzmie i artretyzmie. Badania wykazały jego działanie przeciwutleniające i przeciwnowotworowe (5, 6, 11-15). Olejku cytrynowego nie powinno stosować się u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących. Ze względu na zawartość w olejku związków kumarynowych, które powodują nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne, po jego zastosowaniu nie powinno się przebywać na słońcu.
Poza wymienionymi wyżej właściwościami olejku cytrynowego, należy zwrócić uwagę na jego działanie przeciwdrobnoustrojowe, które obejmuje bakterie, grzyby i niektóre wirusy (3, 4, 6, 8, 13, 16-34). Przeprowadzone wcześniej badania dotyczą przede wszystkim drobnoustrojów chorobotwórczych, które często uczestniczą w zakażeniach szpitalnych i wykazują dużą oporność na szereg antybiotyków. Brakuje badań dotyczących bakterii tlenowych i względnie beztlenowych, które występują w jamie ustnej i często są przyczyną zakażeń zarówno w jej obrębie, jak i dróg oddechowych.
Cel pracy
Celem badań była ocena aktywności olejku cytrynowego wobec bakterii tlenowych powodujących zakażenia jamy ustnej oraz w górnych drogach oddechowych.
Materiał i metody
Wykorzystane do badań bakterie tlenowe zostały wyizolowane z materiałów pobranych od pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Łącznie oceniono wrażliwość na olejek 36 szczepów wyizolowanych od pacjentów. Należały one do następujących rodzajów: Staphylococcus (8 szczepów), Enterococcus (7), Corynebacterium (3), Acinetobacter (4), Citrobacter (2), Escherichia (3), Klebsiella (2), Pseudomonas (5), Serratia (2). Badania objęły też 5 szczepów wzorcowych z gatunków: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25922 i Klebsiella pneumoniae ATCC 13883. Badanie wrażliwości (MIC) bakterii tlenowych na olejek cytrynowy (ETJA, Elbląg) przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Muellera-Hintona (35). Użyty do doświadczeń olejek cytrynowy dodawano do podłoży w celu uzyskania następujących stężeń: 2,5, 5,0, 7,0, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml.
Zawiesinę, zawierającą 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego odpowiednie stężenia olejku i bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację podłoży prowadzono w warunkach tlenowych, w temp. 37°C przez 24 godz. MIC określano jako najmniejsze stężenie olejku eterycznego, które całkowicie hamowało wzrost testowanych bakterii tlenowych.
Wyniki badań i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-11-10
zaakceptowano do druku: 2015-12-15

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 1/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii