Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2016, s. 63-65
Małgorzata Górska-Paukszta
Działalność Polskiego Komitetu Zielarskiego w 2015 roku – podsumowanie
4 grudnia 2015 roku w zakładzie Martin Bauer Polska Sp. z o.o. w Witaszycach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W posiedzeniu wziął udział również gość – Wolfram Junghanns, prezes stowarzyszenia Saluplanta z Niemiec.
Posiedzenie rozpoczął prezes Martin Bauer Polska Sp. z o.o. Martin A. Wedel. Powitał on uczestników oraz przedstawił historię zakładu, który w 2015 roku obchodził dwudziestolecie działalności.
Dalszą część spotkania poprowadził prezes ZG PKZ – Jerzy Jambor. Przedstawił on program posiedzenia, który wszyscy uczestnicy zaakceptowali.
1. Plan pracy PKZ na 2016 rok.
Realizacja podstawowych zadań PKZ opiera się na aktywności poszczególnych Sekcji: Surowców Roślinnych, Przemysłowo-Handlowej i ds. Nauki.
Podstawowe założenia pracy PKZ w 2016:
– Stałe kontakty i współpraca z: URPL, GIF, GIS, NIL oraz z polskimi przedstawicielami EMA, PhE, ESCOP, EFSA.
– Stałe kontakty z MRiRW – współpraca dotycząca stosowania środków ochrony roślin w uprawach małoobszarowych (w tym roślin zielarskich).
– Aktywne uczestnictwo w pracach nad uporządkowaniem polskiego rynku farmaceutycznego: lek roślinny – suplement diety (współpraca z Departamentem Żywności Prozdrowotnej GIS).
– Angażowanie się w przedsięwzięcia organizowane przez istniejące w Polsce i Europie ośrodki, których działania związane są z zielarstwem i ziołolecznictwem (np. z Verein für Arznei- und Gewürzpflanzen, Saluplanta).
– Bieżące sprawy PKZ (m.in. członkostwo, pozyskiwanie członków wspierających, składki).
2. Współpraca PKZ z niemieckim odpowiednikiem – stowarzyszeniem Saluplanta.
Prezentacji Saluplanty dokonał obecny na posiedzeniu jej prezes Wolfram Junghanns.
Celem stowarzyszenia Saluplanta jest reprezentowanie interesów producentów roślin przyprawowych i zielarskich w relacjach z urzędami i instytucjami niemieckimi oraz rozwój i wymiana doświadczeń w zakresie biologii, uprawy, przetwórstwa i wykorzystania surowców zielarskich, przyprawowych i barwierskich.
Aktywność Saluplanty przejawia się w organizowaniu sympozjów naukowych oraz seminariów „Bernburger Winterseminar” (każdego roku udział w seminarium biorą przedstawiciele PKZ). Zasługą Saluplanty jest także wydanie „Herba Germanica” oraz pięciu tomów podręcznika dotyczącego roślin zielarskich. Część składek członkowskich przeznaczona jest na badania pozostałości pestycydów. Poza tym Saluplanta zajmuje się prowadzeniem upraw pokazowych oraz organizowaniem wycieczek studyjnych w zakładach produkcyjnych i przetwórczych związanych z uprawą i wykorzystaniem roślin przyprawowych i zielarskich.
3. Stałe kontakty PKZ z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Od kilku lat PKZ aktywnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez URPLWMiPB. Przedstawia wówczas swoje stanowisko i propozycje w zakresie leczniczych produktów roślinnych.
4. Sprawozdanie z działalności Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przedstawił prezes Waldemar Buchwald.
SF współuczestniczyła w organizowaniu we współpracy z firmami zielarskimi dwóch konferencji:
– „Racjonalna fitoterapia”, 14-15 marca 2015 roku,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii