Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2009, s. 109-112
*Tadeusz Płusa
Zakażenia układu oddechowego – klinika a bakteriologia
Infection of the respiratory tract – clinical and bacteriological problems
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
Streszczenie
To reduce morbidity and to obtain clinical good results in patients with infection of the respiratory tract a close cooperation between physician and bacteriologist should be suggested. The progress in the knowledge of antibiotic action mechanisms is useful in a new antibiotic therapy of bacterial infections. The pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters of antibiotics are a key point in individually tailored therapy.
Słowa kluczowe: infection, antibiotics.
Zakażenia układu oddechowego wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia istot żywych. Interakcja mikroorganizmów z organizmem człowieka zawsze stanowiła problem, a w dzisiejszych czasach powszechnej dostępności do antybiotyków – nadal pozostaje aktualna.
W codziennej praktyce co czwarty pacjent zgłaszający się do lekarza ma chorobę układu oddechowego – począwszy od banalnego „przeziębienia” do poważnych zapaleń płuc. Przeprowadzona przed kilku laty analiza wykazała, że wśród 2500 chorych z powodu zakażenia układu oddechowego u 100 rozpoznaje się zapalenie płuc, które może być leczone w domu pod nadzorem lekarza rodzinnego. Z tej grupy ok. 20 chorych rozwinie ciężkie zapalenie płuc, które będzie wymagało leczenia szpitalnego – specjalistycznego, przy czym ok. 1% z nich będzie musiało być skierowanych do klinicznego ośrodka intensywnej terapii z powodu rozwijającej się niewydolności oddechowej. Coraz częściej rozpoznaje się u tych chorych bakteriemię i sepsę [Brun-Buisson]. Oczywistą kwestią jest fakt, że powyższe procenty mogą być różnie kształtowane przez sprawność systemu opieki zdrowotnej, czynniki populacyjne, typy patogenów bakteryjnych i wirusowych oraz powszechność systemu szczepień ochronnych.
Koszt leczenia chorych z zakażeniami układu oddechowego jest bardzo wysoki: w Wielkiej Brytanii ok. 1,3 mld euro rocznie, a we Włoszech od 2,5 o 5,0 mld euro rocznie [Agozzino].
Wybór antybiotykoterapii
W przypadku rozpoznania zakażenia układu oddechowego lekarz musi dokonać wyboru antybiotykoterapii, uwzględniając, aby był to antybiotyk skuteczny (właściwe spektrum działania), bezpieczny (minimalne działania uboczne) oraz w dobie liczenia każdej złotówki – tani. W zasadzie celem antybiotykoterapii jest eradykacja patogenu, która jest konieczna, aby uzyskać poprawę kliniczną [Aguardo-Garcia].
W tym zakresie niezwykle przydatne są badania pomocnicze, a zwłaszcza możliwość określenia patogenu i jego wrażliwości na antybiotyk. Możliwość wykonania takiego badania w lecznictwie otwartym jest coraz większa, ale uzyskanie informacji o stopniu wrażliwości bakterii na antybiotyki jest już trudniejsza i wymaga czasu. Z tego powodu o wskazaniach terapeutycznych decydują kryteria kliniczne i posiadana wiedza w tym zakresie. Z tego powodu tzw. antybiotykoterapia empiryczna jest powszechnie stosowana [Aguardo-Garcia].
Czas podania antybiotyku
Zachowanie rozwagi przy podawaniu antybiotyków, a zwłaszcza oparcie decyzji o obiektywne wyniki dokumentujące obecność patogenu odpowiedzialnego za obraz kliniczny, jest zasadą podstawową. Równocześnie należy być świadomym faktu, że im wcześniej podamy antybiotyk choremu z zakażeniem układu oddechowego, tym szybszą uzyskamy remisję zmian zapalnych [Winchester]. Łączy się to ze zmniejszeniem liczby chorych wymagających leczenia szpitalnego, jak też znamiennym obniżeniem umieralności [Winchester].
Spektrum działania antybiotyków
Zakres działania antybiotyków jest niezwykle istotny i przydatny w prowadzonej antybiotykoterapii. Podawanie leków o szerokim spektrum działania, z reguły drogich, nie znajduje swojego uzasadnienia w codziennej praktyce lekarskiej. Powinno się dążyć do stosowania antybiotyków o działaniu na rozpoznany patogen. Do tego celu powinno się uzyskiwać materiał z dróg oddechowych, w tym m.in. w trakcie bronchoskopii połączonej ze szczoteczkowaniem i płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym [Lorente]. Wąskie spektrum antybiotyku daje gwarancję większej skuteczności, ale przy prawidłowym rozpoznaniu i braku oporności [Taylor].
Mechanizm działania antybiotyków i oporność bakteryjna
Wiedza o mechanizmach działania antybiotyku na komórkę bakteryjną jest niezwykle pomocna w wyborze leku, szczególnie u chorych obciążonych wieloma innymi patologiami (ryc.1). Na tej podstawie zostały m.in. opracowane rekomendacje stosowania antybiotyków, w których leki o działaniu na materiał genetyczny bakterii (i nie tylko) zostały uwzględnione jako leki II i III rzutu.
Ryc. 1. Mechanizmy działania antybiotyków na komórkę bakteryjną.
W wyborze leczenia zakażenia istotna jest znajomość wrażliwości patogenu na antybiotyk. Wśród mechanizmów prowadzących do wytworzenia oporności bakterii wymienia się najczęściej wytwarzanie enzymów przez nie, w wyniku czego dochodzi do niszczenia lub strukturalnych zmian antybiotyku. Obecnie wiadomo, że oporność drobnoustrojów w stosunku do antybiotyków i chemoterapeutyków jest uwarunkowana obecnością informacji genetycznej w chromosomach lub w ruchomych fragmentach pozachromosomalnego DNA o pełnej autonomii (transpozonach i plazmidach) [Hryniewicz]. Przykładem tego typu przemian jest:
– oporność chromosomalna kształtowana w wyniku jedno- (np. fluorochinolony, ryfampicyna) lub wielostopniowych (linkozamidy, 5-fluorocytozyna) mutacji;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-03-10
zaakceptowano do druku: 2009-04-02

Adres do korespondencji:
*Tadeusz Płusa
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, WIM
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
tel.: (0-22) 681-65-81/88
e-mail: tplusa@wim.mil.pl

Nowa Medycyna 2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna