Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2009, s. 151-152
*Karina Jahnz-Różyk
Współczesne zagrożenia patogenami atypowymi
Contemporary health risk in atypical pathogenes infections
Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. Karina Jahnz-Różyk
Streszczenie
Atypical bacteria, including Mycoplasma pneumonia, Chlamydophilla pneumonia and Legionella Pneumophilla play significant role in respiratory tract infections and account for 40% of all cases of community acquired pneumonia (CAP). These organisms also commonly occur as co-pathogens in mixed infections with mortality rates as high as 25%. The contemporary health risk in atypical infections are presented in this study.Zakażenia atypowe są wywołane przez patogeny rozwijające się wewnątrzkomórkowo, do których należą:
1. Mycoplasma pneumoniae.
2. Chlamydie (Chlamydophilla pneumoniae, Chlamydophilla trachomatis, Chlamydophilla psittaci),
3. Coxiella burnetii.
4. Legionella pneumophila.
Część badaczy zalicza do tej grupy wirusy. Wymienione patogeny wywołują ostre zakażenia dróg oddechowych – gardła, krtani i tchawicy, zapalenie oskrzeli, oskrzelików i zewnątrz szpitalne zapalenie płuc. Zakażeniom Mycoplasma pneumoniae, a zwłaszcza Chlamydia pneumonie i wirusom (RS, rinowirusom, korona i grypy) przypisuje się udział w kształtowaniu patomechanizmu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
W ocenie zagrożeń, wynikających z zakażeń patogenami atypowymi, należy uwzględnić następujące zagadnienia:
Trudności diagnostyczne
Diagnostyka zakażenia mykoplazmatycznego i chlamydiowego jest ciągle niedoskonała.
W rozpoznawaniu zakażenia mykoplazmatycznego stosuje się metody serologiczne: odczyn wiązania dopełniacza, immunoelekroprecypitacji w żelu agarowym i metodę immunoenzymatyczną (ELISA), a także hodowlę patogenu. W dalszym ciągu istotne znaczenie ma wzrost miana przeciwciał i stąd dokładna diagnostyka wymaga czasu. Podkreśla się też rolę techniki metodą PCR lub amplifikacją kwasów nukleinowyh (NASBA). Należy ostrożnie podchodzić do wyników negatywnych zwłaszcza, gdy dane kliniczne wskazują na zakażenie Mycoplasma pneumoniae. Bezpośrednie wykrycie chlamydii jest możliwe metodą immunofluorescecji lub amplifikacji DNA, ale dostępność tych metod jest ograniczona. Zalecane są natomiast metody serologiczne. Rozpuszczalne antygeny Legionella określa się metodą EIA w moczu i innych płynach ustrojowych. Czułość tego testu w zależności od stopnia zagęszczenia moczu wynosi od 66-90%. W chorobie legionistów opisywano czułość tej metody sięgająca 100%.
Zakażenia mieszane
Przykładem jest łączne występowanie zakażenia bakteriami atypowmi i gram ujemną pałeczką krztuśca (Bordetella pertusis).
Obraz kliniczny i przebieg choroby
W chorobach dróg oddechowych klinicznie dość trudno odróżnić zakażenia atypowe wywołane Chlamydophilla pneumoniae od zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Zakażenia te mają przebieg łagodny, ale niekiedy mogą zakończyć się zgonem. Z ostatnich badań wynika, że za wirulencję Mycoplasma pneumoniae odpowiadają takie białka, jak – Human Lung –Enriched Protein A (SP-A), odpowiedzialne najprawdopodobniej za ciężki niekiedy przebieg zakażenia, przypominający ARDS, określany jako CARDS (Community Aquired Respiratory Distress Syndrom). Przewlekłemu zakażeniu Chlamydophilla pneumoniae przypisuje się związek z chorobą wieńcową, chorobą Alzheimera czy zespołem przewlekłego zmęczenia (fibromialgii).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
otrzymano: 2009-03-10
zaakceptowano do druku: 2009-04-02

Adres do korespondencji:
*Karina Jahnz-Różyk
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
tel.: (0-22) 681-60-55, (0-22) 681-65-85
e-mail: krozyk @poczta.onet.pl

Nowa Medycyna 2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna