Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2009

Spis treści / Contents

Stosowanie immunostymulacji w nawracających zakażeniach dróg oddechowych u dzieci
The use of immunostimulation in children with recurrent respiratory tract infections
Adam Jankowski, Józef Mleczko - s. 79-83
Szczepionki swoiste w prewencji zakażeń dróg oddechowych
Specific vaccines in prevention of respiratory tract infections
Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Mariola Piotrowska-Depta, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Beata Wolska-Kuśnierz, Janina Piotrowska-Jastrzębska - s. 84-89
Genetyczne i cytokinowe wyznaczniki odpowiedzi na szczepionkę BCG u studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Genetic and cytokine markers of immune response to the BCG vaccine in the population of Łódź University
Wiesława Rudnicka, Piotr Szpakowski, Marcin Włodarczyk, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Marek Fol - s. 90-94
Profilaktyka i leczenie grypy
Prophylaxis and treatment of influenza
Lidia B. Brydak - s. 95-103
Powikłania pogrypowe – immunologiczne zaburzenia i predyspozycje do wtórnych infekcji bakteryjnych. Addytywne efekty szczepionek
The post influenza complications – immunological disturbances and predisposition to the development of secondary bacterial infections. The additive effect of the vaccines
Maria Kozioł-Montewka - s. 104-108
Zakażenia układu oddechowego – klinika a bakteriologia
Infection of the respiratory tract – clinical and bacteriological problems
Tadeusz Płusa - s. 109-112
Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci
Acute otitis media in children
Grażyna Niedzielska - s. 113-116
Zapalenie zatok przynosowych
Rhinosinusitis
Elżbieta Tryka - s. 117-123
Nosicielstwo nosogardłowe wybranych patogenów bakteryjnych: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis
Nasopharyngeal carriage of potential bacterial pathogens: streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Maraxella catarrhalis
Agnieszka Sulikowska - s. 124-130
Możliwości i ograniczenia diagnostyki mikrobiologicznej ostrych zapaleń górnych dróg oddechowych oraz budowanie podstaw racjonalnej antybiotykoterapii empirycznej na bazie danych lokalnych – opinia mikrobiologa
Scope of microbiological diagnosis and national empiric antibiotic therapyof acute upper respiratory tract infections seen from the microbiological perspective
Elżbieta Mazur - s. 131-137
Wirusowe i bakteryjne zapalenia płuc – różnicowanie kliniczne
Viral and bacterial pneumonias – clinical differentiation
Robert Kieszko - s. 138-141
Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa - s. 142-148
Współczesne zagrożenia patogenami atypowymi
Contemporary health risk in atypical pathogenes infections
Karina Jahnz-Różyk - s. 151-152