Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2009, s. 113-116
*Grażyna Niedzielska
Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci
Acute otitis media in children
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Grażyna Niedzielska
Streszczenie
Acute otitis media (OMA) is an inflammation of the mucous membrane covering all the area of the auris media. It is an infectious disease, caused by viruses and bacteria, and it is usually preceded by an infection of the upper respiratory tract. It is the tuba auditiva that plays the main part in the development of the disease. Through the tuba auditiva the viruses and bacteria go to the auris media. In their journey, the viruses and bacteria settle in the nasopharynx, and the matter of the stomach in the case of reflux disease (which begins to play more and more important role in the pathogenesis of OMA). Some individual factors such as: gender, race, and environmental factors such as: a child attending to a nursery/kindergarten, lack of breast-feeding, and passive smoking are predisposing risk factors for inflammation of the ear. Acute otitis media should be differentiated from otitis media with effusion which does not require an antibiotic therapy, but rather requires a majority of surgical procedures being applied to restore the normal hearing. Although acute otitis media is self-limiting in its nature, it has been evidenced that it prevents from the complications and shortens the duration of the disease. The main pathogen causing acute otitis media is S. pneumonae, which is still sensitive to penicillin, which should be given in greater amounts to children under the age of two. It has been proved that in the population of young children H. influenzae and M. catarrhalis lead to the greater production of beta-lactamase than in the population of older children, hence the need to use antibiotics with the beta-lactamase inhibitors. As a preventive treatment against acute otitis media, the use of a conjugate pneumococcal vaccine is suggested. The genetic research, which sheds light on the presence of the genes predisposing to the development of the inflammation of the ear, gives hope for the viable individual treatment of the disease.
Słowa kluczowe: acute otitis, children.
Zapalenie ostre ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego i najczęstszym powodem do stosowania antybiotyków w USA. Szczyt zachorowalności obserwuje się w czasie dwóch pierwszych lat życia, a szczególnie pomiędzy szóstym a dwunastym miesiącem życia, natomiast wyraźny spadek zachorowań przypada na okres szkolny. Niemowlęta i małe dzieci są bardziej narażone na rozwój OMA, niż dzieci starsze i osoby dorosłe z powodu anatomicznych cech sprzyjających rozwojowi choroby. Podkreśla się, że krótka trąbka słuchowa o poziomym przebiegu stwarza wysokie ryzyko infekcji przestrzeni ucha środkowego. Czynniki immunologiczne, włączając ograniczoną odpowiedź na antygeny z powodu braku wcześniejszej ekspozycji na powszechnie występujące bakterie i wirusy także predysponują dziecko do epizodów zachorowań na OMA. Badania retrospektywne wykazały, że60-70% dzieci rozwinęło przynajmniej jeden epizod zaplenia ucha w pierwszym roku życia w USA. W Polsce około 65% dzieci poniżej 2. roku życia choruje przynajmniej 1 raz, a 30% więcej niż trzy razy. Co więcej obciążającymi są dane, że nawrotowość zapaleń uszu ma tendencję wzrastającą. Te trendy zasługują na szczególne podkreślenie i wagę dokładnej diagnozy oraz właściwego leczenia. Istotne jest różnicowanie między ostrym zapaleniem ucha, które wymaga antybiotykoterapii od wysiękowego zapalenia, które nie powinno być leczone antybiotykami (5, 14, 15).
Znane są czynniki ryzyka zachorowania na ostre zapalenie ucha, należą do nich: płeć męska, rasa, status socjoekonomiczny, przebywanie w skupiskach dziecięcych, brak karmienia piersią, narażenie na dym tytoniowy. Zapleniu uszu u niemowląt sprzyja pozycja leżąca, skłonność do wymiotów oraz nierozwinięta pneumatyzacja wyrostka sutkowatego. Dodatkowo pewne czynniki pozwalają na przewidywanie infekcji wywołanych przez oporne patogenny, są to: wczesna ekspozycja na antybiotyki, uczęszczanie do żłobka, pora roku oraz wiek pacjenta. Badania Blocka (3) wskazują na wzrost ryzyka rozwoju penicillinoopornychS. pneumoniae po wielokrotnym leczeniu dziecka antybiotykami. Dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola w porównaniu do wychowywanych w domu doświadczają częściej infekcji górnych dróg oddechowych, mają one przebieg cięższy oraz częściej wymagają hospitalizacji. Dzieci obarczone czynnikami ryzyka powinny być kandydatami do działań profilaktycznych, jakim są szczepienia.
Chociaż patogeneza ostrego zapalenia ucha jest wieloczynnikowa zakłócenie fizjologicznej czynności trąbki słuchowej wydaje się odgrywać kluczową rolę w powstawaniu choroby. Fizjologiczna czynność trąbki słuchowej polega na regulacji ciśnienia z wyrównywaniem ciśnienia w uchu środkowym z ciśnieniem atmosferycznym, zabezpieczeniem przed refluksem wydzieliny z nosogardła i oczyszczaniem ucha środkowego z wydzieliny do nosogardła. Zaburzona funkcja trąbki słuchowej sprzyja gromadzeniu się płynu w uchu środkowym i rozwojowi ostrego stanu zapalnego. Zapalenie ucha środkowego w większości jest poprzedzone wirusową infekcją górnych dróg oddechowych, która powoduje stan zapalany błony śluzowej prowadzący do dysfunkcji trąbki słuchowej i ujemnego ciśnienia w jamie bębenkowej. Infekcja wirusowa doprowadza do uszkodzenia nabłonka wielorzędowego migawkowego i sprzyja zjawisku kolonizacji jamy nosowo-gardłowej przez bakterie. Ponadto powoduje zwiększoną adhezję mikroorganizmów, co prowadzi do dysfunkcji leukocytów wielojądrzastych. Jeżeli funkcja trąbki nie zostanie przywrócona, bakterie będą namnażać się w jamie bębenkowej i rozwinie się OMA. Dodatkowo nieprawidłowości anatomiczne takie jak niedrożność jam nosowych, niewydolność podniebienno-gardłowa, alergia mają wpływ na funkcję trąbki słuchowej i sprzyjają rozwojowi ostrego zapalenia ucha. Organizmy, które kolonizują jamę nosowo-gardłową, mogą być aspirowane do ucha środkowego w przypadku dysfunkcji trąbki słuchowej. Organizmy te w środowisku obrzękniętej błony śluzowej lub płynu w jamie bębenkowej mogą namnażać się i być przyczyną OMA. Rola bakterii w utrzymywaniu się wysięku w jamie bębenkowej nie jest do końca wyjaśniona. Bernstein wykazał, że system immunologiczny błony śluzowej ucha środkowego ma właściwości bakteriobójcze. Powstaje pytanie, czy system immunologiczny jest niewydolny w sytuacji zwiększonej kolonizacji szczepami patogennymi (4, 11, 12).
U podłoża zmian zapalnych ucha środkowego leżą zaburzenia funkcji wentylacyjnej trąbki słuchowej. Przyczyny zaburzeń mogą być: mechaniczne (infekcje, adenoid) lub czynnościowe – w wyniku zwiększonej podatności lub zaburzonych mechanizmów otwarcia. Przyczyną zaburzeń trąbki słuchowej mogą być choroby metaboliczne, zespół Aperta, Zespół Crouzona, rozszczep podniebienia, choroby upośledzjace elastyczność chrząstki trąbki i choroby wywołujące niedomogę mięśni trąbki (Zespół Downa). U dzieci dodatkową trudność w wentylacji jamy bębenkowej stanowi płytka jama nosowo-gardłowa, którą skutecznie może zablokować migdałek gardłowy. Trąbka słuchowa nie tylko zapewnia odpowiednie przewietrzanie, wyrównywanie ciśnień i oczyszczanie jamy bębenkowej, ale jej błona śluzowa stanowi mechaniczna, immunologiczną i biologiczną barierę dla występujących infekcji (4).
Ostre zapalenie ucha to termin opisujący stan zapalny ucha środkowego, któremu towarzyszą takie objawy kliniczne jak ból, dyskomfort, gorączka. Zmiany w uchu środkowym mogą występować bez objawów klinicznych jak to ma miejsce w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego. Rozróżninienie tych stanów jest niezwykle istotne, bowiem w ostrym zapaleniu ucha leczenie antybiotykami jest konieczne, podczas gdy w wysiękowym zapaleniu nieskuteczne. Co więcej, te dwa stany mogą przechodzić jeden w drugi; najczęściej wysiękowe zapalenie ucha jest następstwem ostrego zapalenia ucha, jednakże zdarza się, że ostre zapalenie ucha nakłada się na istniejący płyn w jamie bębenkowej w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha. Pneumatyczna otoskopia może być wystarczająca dla potwierdzenia płynu w jamie bębenkowej, gdy nie ma żadnych oznak ostrej infekcji. Obecność płynu w jamie bębenkowej potwierdzają nieprawidłowości w obrazie otoskopowym: nieprawidłowy kolor żółty, bursztynowy, lub błękitny, nieprzejrzystość i brak ruchomości błony, pęcherzyki powietrza na powierzchni płynu. Ubytek słuchu jest najważniejszym objawem wysiękowego zapalenia ucha (OME), jednakże u niemowląt i małych dzieci objaw ten pozostaje niezauważalny. Pociąganie, szarpanie ucha przez małe dzieci może wskazywać na ból ucha, który jest objawem OMA. Alergia jest ważnym czynnikiem w patogenezie wysiękowego zapalenia ucha. W chorobach atopowych udowodniono w błonie śluzowej trąbki słuchowej nacieki eozynofilowe i obfite wytwarzanie śluzowej wydzieliny, co pośrednio może wpływać na stan ucha środkowego (10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-03-10
zaakceptowano do druku: 2009-04-02

Adres do korespondencji:
*Grażyna Niedzielska
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
e-mail: grazyna.niedzielska@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna