Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2009

Spis treści / Contents

Drogi oddechowe jako wrota zakażeń – interakcje gospodarz-patogen
Respiratory tracts as a gateway of infections – host-pathogen interactions
Maria Kozioł-Montewka - s. 3-7
Leczenie zakażeń dróg oddechowych
TREATMENT OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
Janusz Milanowski, Katarzyna Szmygin-Milanowska - s. 8-12
Optymalizacja antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych w aspekcie programu ochrony antybiotyków
Optimization of antibiotic therapy of respiratory tract infections in the aspect of the conservation programme of antibiotics
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski - s. 13-20
Leczenie objawowe zakażeń dróg oddechowych
Symptomatic treatment of respiratory tract infections
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski - s. 21-26
Trudności w mikrobiologicznym diagnozowaniu gruźlicy pozapłucnej
Difficulties in microbiological detection of extrapulmonary tuberculosis
Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć - s. 27-31
Ocena przydatności interferonowego testu QuantiFERON-TB Gold in Tube i tuberkulinowego testu skórnego w immunodiagnostyce zakażeń Mycobacterium tuberculosis
Evaluation of usefulness of QuantiFERON-TB Gold in Tube assay and Tuberculin Skin Test for immunodiagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection
Jolanta Paluch-Oleś, Maria Kozioł-Montewka - s. 32-36
Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa
Assessment of the latent tuberculosis infection (LTBI) with QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) assay in selected risk groups in Krakow
Katarzyna Kruczak, Wojciech Skucha, Mariusz Duplaga, Marek Sanak, Ewa Niżankowska-Mogilnicka - s. 37-42
Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy
Molecular and cellular parameters in tuberculosis
Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Wiesława Rudnicka - s. 43-47
Trudności rozpoznawania gruźlicy u dzieci
Difficulties in the diagnosis of tuberculosis in children
Jerzy Ziołkowski - s. 48-49
Gruźlica lekooporna w Polsce
Drug resistant tuberculosis in Poland
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska - s. 50-55
Problem występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia w Polsce
Occurence of Legionella in water systems and water-air aerosol producing devices in inpatient healthcare facilities in Poland
Renata Matuszewska, Bożena Krogulska - s. 56-60
Epidemiologia zachorowań wywołanych przez Legionella sp.
Epidemiology of cases cased by Legionella spp.
Katarzyna Pancer, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz - s. 61-65
Serotyping of Legionella pneumophila and epidemiological investigations
Jürgen H. Helbig, Junko Amemura-Maekawa - s. 69-75