Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2002

Spis treści / Contents

Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku
Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise
Zdzisława Kycler, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz, Urszula Bugaj - s. 227-231
Zastosowanie antybiotyków w terapii inhalacyjnej a badania rozkładu wielkości cząsteczek aerozoli
The employment of antibiotics in inhalation therapy and aerosols spectrum investigation
Paulina Sobkowiak - s. 232-238
Zastosowanie nowych, roślinnych składów inhalacyjnych w leczeniu nawracających nieżytów gardła u dzieci
Application of new plant-originated inhaled compositions in the treatment of recurrent pharyngitis in children
Jerzy Alkiewicz, Bogdan Kędzia, Danuta Zawadzka, Katarzyna Łasecka, Zenon Podstawski, Urszula Bugaj - s. 239-242
Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w świetle stanowiska ekspertów NHLBI/WHO 2002
Diagnosis and treatment of childhood asthma – recommendation of experts NHLBI/WHO 2002
Anna Bręborowicz - s. 243-246
Stan astmatyczny u dzieci
Status asthmaticus in children
Małgorzata Kulesza-Kazecka - s. 247-251
Fizjoterapia u dzieci chorujących na astmę oskrzelową
Physiotherapy in children with bronchial asthma
Kazimiera Małolepsza - s. 252-253
Trudności w prowadzeniu optymalnej terapii inhalacyjnej u niemowląt i małych dzieci
Limitations in optimal inhalation therapy applied to infans and young children
Aleksandra Szczawińska-Popłonyk - s. 255-259
Teoria „higieniczna” rozwoju alergii
„Hygienic” hypothesis of development of allergic diseases
Anna Bręborowicz - s. 260-262
Zastosowanie makrolidów w leczeniu przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej w przebiegu mukowiscydozy
Chronic broncho-pulmonary disease in cystic fibrosis
Anna Popiel - s. 263-272
Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci – problemy diagnostyczne i leczenie
Interstitial lung diseases in children – diagnostic problems and therapy
Ewa Kniat-Mijal - s. 273-276
Zastosowanie aerozolu fizjologicznego roztworu wody morskiej w terapii pediatrycznej
Application of the isotonic sea water solution in pediatric treatment
Jerzy Alkiewicz - s. 277-280