Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 4/2008

Spis treści / Contents

Aktywność preparatu Argol wobec grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z jamy ustnej i dróg oddechowych
THE ACTIVITY OF ARGOL AGAINST YEAST-LIKE FUNGI ISOLATED FROM INFECTIONS OF ORAL CAVITY AND RESPIRATORY TRACT
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 191-196
Monitorowana terapia zapaleń gruczołu mlekowego ( mastitis) u krów w okresie laktacji i inwolucji prowadzona za pomocą antybiotyków i propolisu
MONITORED THERAPY OF MASTITIS BY COWS IN THE PERIOD OF LACTATION AND INVOLUTION CARRIED OUT WITH ANTIBIOTICS AND PROPOLIS
Przemysław Dudko – s. 197-205
Rodzaj Panax – systematyka, skład chemiczny, działanie i zastosowanie oraz analiza fitochemiczna nadziemnych i odziemnych organów żen-szenia amerykańskiego – Panax quinquefolium L. Metody ekstrakcji i analizy związków fenolowych. Cz. III.
GENUS PANAX. TAXONOMY, CHEMICAL COMPOSITION, PHARMACOLOGICAL EFFECTS, MEDICINAL APPLICATION AND PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF AERIAL AND UNDERGROUND PARTS OF AMERICAN GINSENG (PANAX QUINQUEFOLIUM L.). METHOD OF EXTRACTION AND DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS. PART III
Tadeusz Wolski, Agnieszka Ludwiczuk, Tomasz Baj, Kazimierz Głowniak – s. 207-224
Występowanie związków fenolowych w miodzie pszczelim
PRESENCE OF PHENOLIC COMPOUNDS IN BEE HONEY
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 225-232
Oregano – fascynująca przyprawa, ale czy tylko? Możliwe zastosowania, substancje aktywne, właściwości terapeutyczne
OREGANO – A FASCINATING SPICE YET IS THAT ALL? POSSIBLE USAGE, ACTIVE SUBSTANCES, THERAPEUTICAL PROPERTIES
Alina Mścisz, Elżbieta Czosnowska – s. 233-239
Eleutherococcus senticosus – przykład rośliny adaptogennej
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS – AN EXEMPLARY ADAPTOGENIC PLANT
Daniel Załuski, Helena D. Smolarz – s. 240-246
Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. I. Rola flory fizjologicznej przewodu pokarmowego
PROBIOTICS ACTIVITY IN THE HUMAN BODY. PART I. SIGNIFICANCE OF GASTROINTESTINAL TRACT NATURAL FLORA
Anna Kędzia – s. 247-251