Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2008, s. 253-254
Rok z życia wybitnego fitoterapeuty seniora1
Szanowni i Drodzy Przyjaciele oraz Znajomi
Biorę przykład z poprzednich moich „osobistych kontaktów” wysyłanych do wielu osób i czynię to obecnie, gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2009. Mija rok 2008, a wkrótce, już w styczniu rozpocznę 94 rok życia i 62 rok aktywności naukowo-popularyzacyjnej w zakresie moich specjalizacji. W mijającym roku uczestniczyłem aktywnie w następujących spotkaniach.
W dniu 8 lutego 2008 r. brałem udział w obradach grona specjalistów z zakresu ziołolecznictwa, zaproszonych przez mgra farm. Tadeusza Pawełka (IWLP „Labofarm”). Obrady toczyły się w Gdańsku w obszernej sali Centralnego Muzeum Morskiego. Tematem była aktualna sytuacja leku roślinnego oraz powikłania wywołane przez tzw. „Suplementy Żywności”, jak również słabnąca pozycja finansowa aptek prywatnych. Powołana została Polska Rada Leku Roślinnego licząca 26 osób, której prezesem został mgr Tadeusz Pawełek z siedzibą w Centrum Fitoterapii w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 28, tel.(058) 305-11-56.
Dnia 15 marca wyjechałem kolejny raz do Katowic na XXVII Targi Medycyny Naturalnej w Górnośląskim Centrum Kultury. Wygłosiłem tam wykład pt. „Naturalne sposoby zapobiegania i leczenia chorób nerek”, był to 24 mój występ na Targach w Katowicach.
Następnego dnia (16.III) pojechałem do Katowic-Panewnik do klasztoru oo. Franciszkanów na uroczystość poświęcenia i otwarcia Herbarium przyklasztornego, w którym można nabyć rożne preparaty ziołowe oraz korzystać z biblioteki zapełnionej dziełami o roślinach leczniczych, albumami z barwnymi fotografiami roślin krajowych i egzotycznych. Tam miałem prelekcję o możliwościach zapobiegania i leczenia wielu chorób sposobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem oczu.
Z kolei 19 kwietnia, zaproszony przez Polskie Towarzystwo Homeopatyczne w Warszawie, Stary Rynek 78 wygłosiłem prelekcję pt. „Otaczająca nas zielona przyroda, a stopień zagrożenia istnienia ludzkości na ziemi”. Rozwinęła się ożywiona i na wysokim poziomie dyskusja.
W dniu 30 kwietnia w Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (90-113 Łódź, ul. Traugutta 18) miałem wykład pt. „Leki roślinne pomocne w profilaktyce i leczeniu osób w wieku dojrzałym i starszych”. Po wykładzie wiele osób zabierało głos w ożywionej dyskusji.
W dniach 30 i 31 maja uczestniczyłem w konferencji medyczno-ekologicznej zorganizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wygłoszono szereg wykładów o problemach związanych z ujemnym wpływem środowiska, w którym żyjemy. Zabrałem głos w dyskusji na temat „Relacje życiowe między homo sapiens, a zieloną przyrodą”. W drugim dniu obrad wystąpili mieszkający stale w Kanadzie dr med. Józef Krop oraz dr med. Jerzy Maślanky, którzy studia ukończyli w Uczelni Krakowskiej. Informowali oni o problemach zdrowotnych ludzi w krajach wysoko uprzemysłowionych oraz określili medycynę ekologiczną jako badanie i ocenianie wpływu różnych czynników środowiskowych, na organizm ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem skutków działania spożywanych pokarmów, jakości wody, czystości powietrza itd. Jedyny ośrodek kształcenia lekarzy o specjalizacji Lekarz Medycyny Ekologicznej, znajduje się w USA. Dr med. Józef Krop zaproponował, aby w Polsce zorganizować taki sam ośrodek dla wszystkich krajów europejskich i nazwać go „Akademia Medycyny Ekologicznej”. Wniosek ten przyjęto jednogłośnie i ustalono wstępne poczynania legislacyjne.
Dnia 16 sierpnia przyjechałem do Katowic-Panewnik na II Franciszkańską Konferencję Zielarsko-Farmaceutyczną. Program obejmował wykłady i wystąpienia, w tym moje pt: „Relacja z konferencji o zależności między stopniem skażenia środowiska, w którym żyjemy, a chorobami degeneracyjnymi”.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii