Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2008, s. 247-251
*Anna Kędzia
Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. I. Rola flory fizjologicznej przewodu pokarmowego
PROBIOTICS ACTIVITY IN THE HUMAN BODY. PART I. SIGNIFICANCE OF GASTROINTESTINAL TRACT NATURAL FLORA
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. ndzw. dr hab. Anna Kędzia
Summary
At birth the oral cavity and the gastroitestinal tract are sterile. They are becomes contaminated with microorganisms during the delivery process. The initial colonizing bacteria depends on the food source of the infant. In breast-fed infants bifidobacteria becomes the predominant anaerobe. In bottle-fed infants these Gram-positive rods are not predominant. In an adult the gastrointestinal tract harbours 10 times more bacteria cells than there are cells in the human body (1014). The microbiota of the gut have an import role in human nutrition, through the fermentation of dietery ingredients. The normal flora synthesize and excrete vitamins i.e. vitamin B1, B2, B12 and K, prevent colonization by pathogens, stimulate the production of natural antibodies and defending against infection. The normal flora antagonize other microorganisms though the production of substances which inhibit or kill pathogens. These bacteria produced a variety of substances i.e. fatty acids, peroxides and highly specific bacteriocins, which inhibit or kill other bacteria. But some of these microorganisms also play a role in diseases. It is possibile when normal bowel flora is depleted by antibiotics therapy. This situation leading to overgrowth by the resistant bacilli from genus Clostridium difficile, which can cause diarrea or pseudomembranous colitis. Gastroitestinal disorders could be prevented by the administration of probiotic contain live strains of lactobacilli or bifidobacteria.
Na korzystne oddziaływanie na zdrowie człowieka bakterii wytwarzających kwas mlekowy pierwszy zwrócił uwagę rosyjski mikrobiolog Ilija Miecznikow (1845-1916). Sugerował on, że spożywanie produktów zawierających „bakterie mlekowe” może prowadzić do „wszczepienia” do przewodu pokarmowego pożytecznych drobnoustrojów, które zastąpią patogeny. Dla określenia takich drobnoustrojów w 1965 r. wprowadzono nazwę probiotyk (1). Pochodzi ona od greckich słów pro biosis – dla życia. Według definicji Fullera (1989 r.) probiotyki to żywe drobnoustroje, które dodawane do żywności oddziaływują korzystnie na organizm człowieka przez utrzymanie właściwej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym (2, 3, 4). Kolejna definicja probiotyku została zaproponowana w 2001 r. przez badaczy Schrezenmeira i de Vrese (5). Według wymienionych autorów, za probiotyk uważany jest preparat lub produkt, który zawiera wystarczającą ilość żywych, określonych drobnoustrojów, powodujących zmianę mikroflory w odpowiednich miejscach organizmu gospodarza (przez implantację lub kolonizację) i dzięki temu wywierają korzystny wpływ na jego zdrowie.
Na rynku stale pojawiają się produkty określane jako probiotyki. W związku z tym nasuwają się pytania, jakie są podstawy do ich stosowania, czy są one korzystne dla ustroju oraz w jaki sposób oddziaływują na przewód pokarmowy?
Początki formowania się flory fizjologicznej w organizmie człowieka (ryc. 1) są następujące. Zarówno jama ustna, jak i przewód pokarmowy płodu są jałowe. Jednak już w czasie pierwszych godzin po urodzeniu rozpoczyna się ich kolonizacja różnymi drobnoustrojami. W przewodzie pokarmowym noworodka w pierwszych dniach życia pojawiają się pałeczki z gatunku Escherichia coli, ziarniaki z rodzaju Enterococcus oraz laseczki beztlenowe z rodzaju Clostridium (6). W czasie kolejnych dni wśród drobnoustrojów zaczynają dominować pałeczki z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. U niemowląt karmionych piersią, we florze jelitowej przeważają pałeczki z rodzaju Bifidobacterium (7-9). Ma to związek ze składnikami mleka kobiet, które zawiera oligosacharydy wykorzystywane do przemian metabolicznych przez te bakterie. Stwierdzono też, że liczba bakterii z gatunku Bifidobacterium jest niższa u noworodków karmionych mlekiem sztucznym. Wykazano ponadto, że noworodki, które urodziły się z bardzo niską masą ciała, mają „ubogą” florę jelitową (10). Poza tym z przeprowadzonych badań wynika, że w przewodzie pokarmowym u takich noworodków mogą być obecne różne drobnoustroje chorobotwórcze, w tym Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Acinetobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus i Clostridium perfringens (10, 11). Ponadto u noworodków urodzonych za pomocą cesarskich cięć flora jelitowa nie zawiera bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Dominują w niej drobnoustroje mikroaerofilne i względnie beztlenowe, a beztlenowce są ograniczone do rodzaju Clostridium (12).
Ryc. 1. Schemat przewodu pokarmowego człowieka.
Na różnice w składzie flory jelitowej u noworodków może też mieć wpływ skład mleka kobiecego i sztucznego. Mleko ludzkie zawiera laktozę, kazeinę i fosforan wapnia i charakteryzuje się niskimi właściwościami buforującymi, a to sprzyja rozwojowi pałeczek Bifidobacterium (12). Mleko krowie, owcze i sztuczne nie wspomagają rozwoju tych pałeczek (12). U niemowląt karmionych mlekiem naturalnym i sztucznym obserwuje się różnice we florze jelitowej, dotyczące proporcji zawartości bakterii beztlenowych do tlenowych (odpowiednio 10:1 oraz 1000:1) (12). Po wprowadzeniu do diety produktów stałych u niemowląt karmionych piersią w jelicie grubym zwiększa się liczba pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, a także pojawiają się bakterie beztlenowe z rodzaju Clostridium, Bacteroides, ziarniaki z rodzaju Peptostreptococcus, Peptococcus i Veillonella (12, 13). Zwraca też uwagę fakt, że pod koniec 2. roku życia skład flory jelitowej bez względu na rodzaj karmienia niemowląt jest podobny i zbliżony do flory przewodu pokarmowego dorosłego człowieka (12).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-11-28
zaakceptowano do druku: 2008-12-05

Adres do korespondencji:
*Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
Katedra Mikrobiologii AM w Gdańsku
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: (0-58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.gda.pl

Postępy Fitoterapii 4/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii