Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2009

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 328
Leczenie przewlekłej niewydolności serca
Heart failure treatment
Piotr Orzechowski, Michał Wąsowski – s. 329-333
Leczenie farmakologiczne choroby wieńcowej
Pharmacotherapy of stable angina pectoris
Hanna Puchalska-Krotki, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 334-339
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Chronic obturative pulmonary disease
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 340-344
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Venous thromboembolic disease
Barbara Kapitan-Malinowska, Agata Bogołowska-Stieblich – s. 345-354
Leczenie cukrzycy typu 2 z wyłączeniem insuliny
Type 2 diabetes treatment excepted insulin
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 355-363
Leczenie chorób tarczycy
Treatment of thyroid diseases
Ewa Czerwińska, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 364-368
Choroba wrzodowa: rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie
Peptic ulcer disease: diagnosis, therapy and prevention
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 369-375
Leczenie farmakologiczne osteoporozy
Osteoporosis – pharmacological therapy
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Marek Tałałaj – s. 376-386
Kamica układu moczowego – prewencja i leczenie farmakologiczne
Urolithiasis – prevention and pharmacological treatment
Marek Tałałaj, Marta Toboła, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 387-394
Comment
– s. 395-396
Szanowni Państwo!
– s. 397
Autism: early detection and the role of primary health care providers in the diagnostic process
Autyzm: wczesne rozpoznanie i rola lekarza pierwszego kontaktu w procesie diagnostycznym
Monika Suchowierska – s. 398-403
Przydatność badań laboratoryjnych do oceny ryzyka złamań i w diagnostyce różnicowej niskiej masy kostnej u asymptomatycznych kobiet po menopauzie1)
Utility of laboratory tests in evaluation of fracture risk and in differential diagnostics of low bone mass in asymptomatic postmenopausal women
Magdalena Walicka – s. 404-413