Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 17-129
*Elżbieta Mazur
Acute pharyngotonsillitis:
current diagnosis and treatment**
Medical Microbiology Department, Medical University of Lublin
Head of the Department: prof. Maria Kozioł-Montewka MSc, PhD
Summary
Although its etiology is viral in about 80% of cases, antibiotics are frequently prescribed in the treatment of pharyngotonsillitis. Inappropriate use of antibiotics is a major cause of bacterial resistance, particularly among respiratory pathogens. Many countries all over the world, including Poland, have national guidelines for the diagnosis and treatment of respiratory tract infections to minimize unnecessary antibiotic prescriptions. This review paper presents current diagnosis and treatment of acute pharyngotonsillitis according to Polish Recommendations 2010.
Introduction
Acute pharyngotonsillitis is an illness that often leads patients to consult general practitioners, pediatricians, internists and ear, nose and throat specialists and results in a high degree of absence from daycare, school and work. It can be caused by a wide variety of pathogens. Viruses account for 70-85% of pharyngotonsillitis cases in children over 3 years of age and for 90-95% of cases in adults (1). Rhinoviruses, coronaviruses, adenoviruses, Coxsackie A, influenza, parainfluenza, RSV and herpes family viruses all may cause pharyngotonsillitis (1-4). Bacteria are responsible for 15-30% of pharyngotonsillitis cases in children and for 5-10% of cases in adults (1, 5). Among them, the most important one is Streptococcus pyogenes (Streptococcus beta-hemolytic group A, GAS). Beta-hemolytic streptococci belonging to other groups (predominantly C and G) are detected less frequently (1, 6-8). Other bacteria cause acute pharyngotonsillitis only sporadically (1, 5).
Although its etiology is viral in about 80% of cases, antibiotics are frequently prescribed in the treatment of pharyngotonsillitis (1, 5, 9). Inappropriate use of antibiotics is a major cause of bacterial resistance, particularly among respiratory pathogens (1, 5, 10, 11). Antibiotic consumption in Poland proved to be one of the highest in comparison with other European countries. Also, the percentage of Streptococcus pneumoniae strains resistant to penicillin is soaring (1, 5). Bacterial resistance is currently recognized as a global health problem. Many countries all over the world, including Poland, have national guidelines for the diagnosis and treatment of respiratory tract infections to minimize unnecessary antibiotic prescriptions. The national recommendations differ from each other because the epidemiological situation in different countries varies (1, 3, 5, 12, 13).
Patients with streptococcal pharyngotonsillitis should be treated with antibiotics to prevent rheumatic fever and local complications such as peritonsillar abscess, mastoiditis and sinusitis (1, 2, 14-16). However, it is of utmost importance to prevent prescription of antibiotics for pharyngotonsillitis which is viral in origin (1, 2, 14). Therefore, the differentiation between bacterial pharyngotonsillitis and that of viral etiology is crucial (3, 5).
Clinical differentiation of streptococcal and viral pharyngotonsillitis
In general, the clinical features of GAS pharyngotonsillitis are not specific and cannot be easily differentiated from those of viral origin; therefore a diagnosis based only on clinical grounds is impossible. Various clinical and epidemiological factors may indicate higher probability of streptococcal etiology, but the diagnosis must be confirmed by laboratory methods. Epidemiologically GAS pharyngotonsillitis is often seen in children between 5 and 15 years of age and tends to occur in colder months of the year. Patients with GAS pharyngitis often complain of pain while swallowing, fever, enlarged cervical lymph nodes and fatigue. Headache, nausea, vomiting and abdominal pain may be seen, particularly in children. Tonsils are reddened and swollen. The roof of the mouth may have fine petechial lesions. Although none of these are specific for GAS pharyngotonsillitis, absence of fever or presence of clinical features such as cough, hoarseness, conjunctivitis, runny nose, viral exanthem and diarrhea are common symptoms of viral upper respiratory tract infections (1, 2, 14, 17).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-10-04
zaakceptowano do druku: 2010-11-09

Adres do korespondencji:
*Elżbieta Mazur
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel.: +48 81 742 37 85, fax: +48 81 742 37 81
e-mail: elamazur@yahoo.com

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine