Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 138-141
*Istvánné Németh1, Márta Veresné Bálint1, György Gábor Hajdú1, Mária Barna1, Zoltánné Horváth1, Erzsébet Pálfi1, Erzsébet Mák1, István Szabolcs1, Dariusz Wlodarek2
Career plans of dietetics students from different member states of the European union
1Semmelweis University Budapest, Faculty of Health Sciences, Institute of Applied Health Sciences,
Department of Dietetics and Nutrition, Budapest, Hungary
Head of Department: prof. dr. István Szabolcs
2Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences Warsaw
University of Life Sciences ? SGGW, Poland
Head: dr. Mária Barna
Summary
Introduction. One of the objectives of the Bologna Declaration of 1999 was the adoption of a system of easily readable and comparable educational degrees, to promote mobility of students and teachers, and thereby to facilitate employability in the common European labour market.
Aim. The aim of the research was to assess the career plans of dietetics students from different European countries, as well as to evaluate whether ? being future members of the common European labour market ? there is a demand and willingness for international mobility.
Material and method. An online questionnaire was completed by dietetics students of different grades: 149 from Hungary,
12 from Belgium, 11 from Turkey and 5 from Poland.
Results. Beyond the ?classical? fields of dietetic activity (dietetic consultation/health promotion, clinical-therapeutic dietetics), the students would prefer new fields of dietetics, such as: health tourism, sports diet, food industry, commercial catering, research, etc. 70% of the students would work as employees (in state institutions, administration or in the commercial, civil and ecclesiastical sphere), and 30% as independent dietitians. 54% of the students would try to find or accept a job abroad.
They believe that their acceptability abroad could be assisted by a compatible and mobility-ensuring educational system and by more effective professional foreign language courses in the home land.
Conclusions. In dietetics education, students should be prepared for job mobility, according to their needs, with information about the underlying possibilities of the two-cycle educational system, about healthcare systems and dietetics work of foreign countries, and also, with more effective professional foreign language teaching.
INTRODUCTION
In order to create a common European labour market, member states agreed a common goal to lessen the differences between professional educations. To achieve this objective, in the Bologna Declaration of 1999 they affirmed the need for co-ordinating higher educational policies and to establish the European area of higher education by 2010 (1, 2, 3).
Among the main objectives of the Declaration were the adoption of a system of easily readable and comparable degrees, the introduction of the two-cycle system (BSc and MSc), and the promotion of widespread student, teacher, researcher and employee mobility, which will have a positive effect on the development of the connection between higher education and innovation, research and development factors (1).
Dietitian professionals quickly realized the possibilities inherent in the Bologna Declaration, and the European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) worked out international guidelines of dietitian education, the European Academic and Practitioner Standards for Dietetics, or, as it is commonly referred to, the European Dietetic Benchmark Statement (EDBS), in order to ensure that dietetics students attain the same level of professional skills and knowledge in every country.
The guideline emphasizes the development of the dietitian profession and the raising of academic and professional standards, it defines the unified competencies and requirements of the dietitian profession, and it provides a practical model for the member states? curricula and course developments (4, 5, 6). Co-ordinating the dietitian educational requirements among the countries makes a dietitian qualification competitive not only at the domestic level, but also at the European labour market level.
AIM
Besides gaining knowledge about dietetics students? career orientation and mobility plans, in this study we also aim to evaluate whether they have enough information about the international acceptance of their qualifications, and whether they feel prepared for undertaking work abroad. We also conducted a survey about the needs which may arise during their preparation for entering the European labour market.
MATERIAL AND METHOD
Students from BSc programs of dietetic faculties of several European universities (two from Hungary, one each from Belgium, Turkey and Poland) took part in the study in the 2009/2010 academic year. We asked participants to complete a questionnaire available online on the server of the Faculty of Health Sciences of Semmelweis University Budapest in Hungarian, Polish and English. The questions were focused on the students? intentions for their career and mobility, and their preference for employment at home or abroad; the questions also evaluated the students? knowledge of the international acceptability of the dietitian qualification.
For five questions there was only a Yes or No answer, four questions provided multiple choice answers, and the opportunity was also given to form a personal opinion.
In the present study, we processed answers arriving until July 7, 2010.
The questionnaire was completed by 177 dietetics students, 149 from Hungary, 12 from Belgium, 11 from Turkey and 5 from Poland. Because of the numerical preponderance of Hungarian students, the study cannot be seen as representative for the whole of Europe. Out of the participants, 38 students were in their final year, 33 in their third year, 24 in their second year, and 46 in the first year of studies; 36 students did not indicate their graduation status.
Data processing was conducted by the descriptive statistics method with the Excel program.
RESULTS
As seen in table 1, beyond the ?classical? fields of dietetic activity (dietetic consultation/health promotion, clinical-therapeutic dietetics), the students would prefer new fields of dietetics, such as: health tourism, sports diet, food industry, commercial catering, research, etc.
Table 1. Fields of work chosen by students.
Field of workNumber of answers
Classical dietitian workPublic health/community dietitian
Clinical/therapeutic dietitian
Administrative dietitian
111
93
64
OtherMedical tourism
Sports diet
Education
Food industry
Research
Medicine trade
Media
Food trade
Advertising
Professional leading
53
52
34
33
31
30
27
18
14
9
As for the employment status, 70% of the students would work as employees (in state institutions, administration or in the commercial, civil and ecclesiastical sphere), and 30% as independent dietitians (see figure 1).
Fig. 1. Choice of employment status.
To the question whether they would try to find or accept a job abroad, 54% of the participants said yes, 19% would not work abroad, and 27% cannot decide so far whether they would work abroad.
Table 2 shows that in their intention of working abroad students are mainly motivated by financial considerations (26%), desire for gaining professional experience (22%), and language learning intentions (21%), etc.
Table 2. Motivational factors of undertaking work abroad.
FactorNumber of anwers%
Financial considerations11826
Gaining professional experience10022
Language practice9721
Professional challenge5913
Hope of higher moral recognition409
Further education296
Private life ties 153
Total458100

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-11-05
zaakceptowano do druku: 2010-11-30

Adres do korespondencji:
*Istvánné Németh
Semmelweis University, Faculty of Health Sciences
Department of Dietetics and Nutrition
17 Vas Street. 1088 Budapest, Hungary
tel.: +36 14 86 48 26, fax: +36 14 86 48 30
e-mail: nemethine@se-etk.hu

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine