Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 173-174
*Ewa Ogłodek, Aleksander Araszkiewicz
Depression in menopausal women
Chair and Clinic of Psychiatry of the Nicolaus Copernicus University,
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
Head of Department: prof. Aleksander Araszkiewicz, MD, PhD
Summary
The Beck Depression Inventory is a 21-item test where each of the items corresponds to a specific category of depressive symptoms and/or attitude. Each category describes a specific behavioural manifestation of depression and consists of a graded series of four self-evaluative statements. It is also a tool used to identify the presence and determine the severity of symptoms according to the criteria of the ICD-10. In the case of a climacteric patient with depression, treatment with sertraline and trazodone significantly improved her clinical condition, reducing anxiety and depressive symptoms. Depression treatment in menopausal women should include therapy with antidepressants and/or psychotherapy.
Introduction
The term ?depression? has many meanings in the contemporary world. In everyday language it is used to indicate a bad disposition, reduced mood, and low spirits, regardless of the causes of such condition.
In psychiatry this term applies to a specific kind of mood and emotion disorders that can be considered as a disease. The condition for proper diagnosis of depression is to treat it as a syndrome rather than a symptom of another disease or the expression of psychosocial difficulties (1).
Case report
A 48-year-old patient treated at the Department of Psychiatry of Collegium Medicum in Bydgoszcz was examined for mood disorders that had appeared in the period of menopause and had persisted for 2 months before her going to the clinic. The patient had no somatic diseases. Over the last year she gained 12 kg, which negatively affected her general psychophysical condition. Before administering psychiatric treatment, the patient showed first degree obesity (BMI = 31.1).
In order to evaluate the mood, a questionnaire was used ? the Beck Depression Inventory (BDI), completed by the patient on her own (tab. 1). The patient completed the questionnaire twice: before the intended psychiatric treatment and 6 weeks after administering anti-depressive treatment. Throughout the whole period of therapy the patient was treated with sertraline, 50 mg a day, and was administered 50 mg of trazodone for the night.
With regard to the treatment for depression, a clinically significant improvement in the patient was observed over the subsequent 6 and 12 weeks of treatment. Over six weeks the degree of depression was reduced from moderate (BDI = 32) to mild (BDI = 22), and after 12 weeks a lack of depression was diagnosed (BDI = 10). The Beck questionnaire turned out to be an easy tool to apply in the patient during the menopausal period. It is worth emphasizing that the examined person showed the following dominant features of depression: the feeling of sadness, anxiety about the future, aversion to herself, concern about her appearance and sexual attractiveness, the feeling of irritation, and sleep difficulties. The patient did not report suicidal thoughts.
The total result of BDI was significantly influenced by the assessments concerning appearance and health, namely the ones that can be associated with the patient?s health situation. Such a profile of results obtained in particular items of the Beck questionnaire indicates psychological rather than biological (endogenous) cause of the lowered mood. The patient?s body mass after 12 weeks was reduced; the patient did not show first degree obesity, only overweight (BMI = 27).
Discussion

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-10-07
zaakceptowano do druku: 2010-11-09

Adres do korespondencji:
*Ewa Ogłodek
Katedra Psychiatrii
ul. Kurpińskiego19, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60, +48 52 585 42 68
fax: +48 52 585 37 66
e-mail: maxeve@interia.pl

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine