Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 111-114
Mieczysław Chmielik, Jolanta Jadczyszyn, *Magdalena Frąckiewicz
Clinical results of plastic surgery of deviated nasal septum in developmental age
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Introduction. Child nasal septum operation is a method implemented in clinical practice in the 1950s. Its performance in
Poland started in 1979. To date, over 3000 such operations have been performed and analysed in the Paediatric Otorhinolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw.
Aim. To perform an analysis of patients operated on because of deviation of the nasal septum during 1995-2009, chosen at random. The aim of the paper is to determine the clinical results of nasal septum operations in developmental age.
Material and methods. The study included children operated on for deviation of the nasal septum in the Paediatric Otorhinolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw during 1995-2009. The patients were evaluated on the basis of precise medical history, laryngological examination and anterior rhinomanometry.
Results. In the majority of patients we gained an improvement of the clinical picture.
Discussion. Our research indicates that results of septoplasty include proper nasal patency and general normal development of the treated child.
Conclusions. Septoplasty in children gives good clinical and laboratory results.
INTRODUCTION
Deviation of the nasal septum in children may be congenital or acquired. The most common cause of acquired deformations of the nasal skeleton are injuries. Other causes include congenital irregular growth of the facial skeleton and intrauterine injuries (1, 2, 3). Once it was thought that nose operations should be delayed until the end of the nose?s growth. It was thought that the operation might disturb further nose growth (2, 3). In the light of experience gained in the Paediatric Otorhinolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw and reports from world-leading research centres it transpires that nasal septum operations should be performed regardless of the age of the patient. Delay and toleration of impaired nose patency can have serious health effects due to the impact on the somatic and psychological development of the child (1, 2, 3, 5). Indications for nasal septum operation include the following: impairment of nasal breathing, frequent infections of upper airways, and ? as a relative indication ? pathological appearance of the nose. Basic differences between an adult patient and a child concern the nasal cartilage, which is more fragile and brittle in a child, and the mucoperiosteal flap, which is more enduring in a child.
Child nasal septum operations have to fulfil Cottle?s three basic rules:
1. Mucous membrane cannot be cut; cutting half crosswise should be in the vestibule of the nose.
2. The operation should be carried out symmetrically.
3. Cartilaginous parts of the nasal septum cannot be resected; they can be moved. Resection, if it is necessary, may be applied only to the bony parts.
The operation starts with a half crosswise cut in the column area, then the front edge of the four-sided cartilage is located. The upper tunnels are made through the separation of the mucoperiosteal flaps, while making the front nose spine visible and separating the periosteum along the base of the nasal septum causes the creation of the lower tunnels. Connecting the tunnels causes the creation of the common nose tunnel. After defragmentation of the nasal septum cartilage, there follows the reimplantation with transposition (rotation of the cartilage) or translocation (far dislocation) if it is necessary and its positioning in the fibular position. The pouch is made in the column and the cartilage is fixed using the bridle sutures. The half crosswise cut is sutured, and the nasal septum is immobilized by means of Teflon plates with mattress sutures and tamponade of the nasal cavity.
Child nasal septum operation is a method implemented in clinical practice in the 1950s. Its performance in Poland started in 1979. So far, over 3000 such operations have been performed and analysed in the Paediatric Otorhinolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw.
Rhinomanometer measurements of nose patency have been made since 1978. The examined person is told to exhale through the nose. One of the nasal foramen is sealed and connected with the arm of the water manometer. The air is not flowing through this pipe so the pressure at all of its points is the same and corresponds to the pressure of the air in the posterior nares area. The second arm of the water manometer is connected with the inside of the mask, where the pressure is the same as in the anterior nares, so the manometer shows the difference in pressure between the anterior and posterior nares. During exhalation through the nose the flowmeter registers maximum air flow through the unsealed nasal foramen (7).
Fig. 1. Half crosswise cut.
Fig. 2. Set of tunnels.
Fig. 3. Scheme of support of column and dorsum of nose.
Fig. 4. Scheme of transposition and translocation.
AIM
To perform an analysis of patients operated on because of deviation of the nasal septum during 1995-2009, chosen at random. The aim of the paper is to determine clinical results of nasal septum operations in developmental age.
MATERIAL AND METHOD
725 children were examined (201 girls, 524 boys aged from 2 and 3/12 to 18 and 8/12) in whom an operation of the nasal septum was performed in the Paediatric Otorhinolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw during 1995-2009. The patients were evaluated on the basis of the precise medical history of ailments prior to the operation, the number of injuries prior to and after the operation, as well as the labour course. In laryngological examination the nose patency, appearance of the nose and the centre part of the face, as well as general development of the child, were evaluated. Anterior rhinomanometric measurements were carried out.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-10-21
zaakceptowano do druku: 2010-11-17

Adres do korespondencji:
*Magdalena Frąckiewicz
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax: +48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine