Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 166-168
*Ewa Ogłodek, Aleksander Araszkiewicz
The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) in diagnosis of depressive disorder in a female patient with psoriasis
Chair and Clinic of Psychiatry of the Nicolaus Copernicus University,
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
Head of Department: prof. Aleksander Araszkiewicz, MD, PhD
Summary
Psoriasis is one of the most common chronic inflammatory skin diseases, with a complex, multifactorial and still not fully understood aetiopathogenesis. It is estimated that approximately 1-2% of the general population of highly developed countries has psoriasis. Psoriasis is also associated with limitations in daily activities, occupational, and sexual functioning. Patients with psoriasis suffer comparable disability as other patients with mental illnesses. People with psoriasis have a greater risk of depression, anxiety, and suicidal thoughts. This chronic condition has a significant negative impact on patients? quality of life. Depression and a reduced quality of life significantly affect patients with psoriasis. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of depression treatment in a patient with psoriasis.
Material and method. A 48-year-old female patient, suffering from a DSM-IV major depressive episode and psoriasis, was examined with the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) before and after treatment with mirtazapine.
Results. Mean MADRS scores changed from 37 to 9.
Aim. The patient reached remission of depression after 12 weeks of pharmacological treatment with mirtazapine.
Conclusions. 1. There is a relation between psoriasis and falling ill with depression. 2. Mirtazapine proved to be an effective medication in the treatment of the patient with depression and psoriasis.
Introduction
Most dermatological disorders influenced by psychosocial factors are associated with both psychosocial stress, which exacerbates a person?s general condition, and psychological and psychiatric diseases, such as depression, anxiety disorders, and body image problems (1).
Psoriasis, a common skin complaint, affects an estimated 1-3% of the world population. Among several clinical phenotypes chronic plaque psoriasis is the most frequent and accounts for about 90% of cases. Psoriasis may cause substantial problems in everyday life.
Several studies suggest that patients with severe psoriasis have an increased risk for depressive illness, and a decreased life expectancy (2). Currently incurable, psoriasis causes remarkable direct costs, work limitations and productivity loss. When psoriasis starts worsening, patients are subjected to increased stress. They have often been noted to be obsessed with the progressing disease and suffer from dysthymia and depression (3). Depression and suicidal ideation have been noted in patients severely affected by psoriasis and their prevalence was found to be higher than in general medical patients (4).
Material and Method
A 48-year-old female patient, suffering from a DSM-IV major depressive episode and psoriasis, was examined twice with the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS): before treatment with the antidepressant, and 2 months after the therapy began.
The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (abbreviated MADRS) is a 10-item diagnostic questionnaire which psychiatrists use to measure the severity of depressive episodes in patients with mood disorders. The 10 items measure several dimensions of depressive symptomatology such as apparent and reported sadness, inner tension, reduced sleep, reduced appetite, loss of concentration, lassitude, inability to feel, pessimistic thoughts and suicidal ideas. The MADRS divides the severity into grades 0 to 6 (5). The patient was treated with mirtazapine. Mirtazapine was given over 12 weeks in a dose of 45 mg/day at bedtime. Therapeutic response was defined as a 50% decrease on the MADRS.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-10-07
zaakceptowano do druku: 2010-11-09

Adres do korespondencji:
*Ewa Ogłodek
Katedra Psychiatrii
ul. Kurpińskiego19, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60, +48 52 585 42 68
fax: +48 52 585 37 66
e-mail: maxeve@interia.pl

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine