Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2010, s. 130-132
*Małgorzata Dębska, Mieczysław Chmielik
Pharyngeal tumours in infants
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
The paper discusses 4 cases of pharyngeal tumours in 2 neonates, an infant and a 7-year-old child. The tumours were initially asymptomatic. They were detected in the children?s mouths by their parents or by doctors. The authors describe the diagnosis, the course and the treatment of these patients. It is important to note the young age of the patients and the initially asymptomatic course, despite the considerable size of the tumours.
INTRODUCTION
Pharyngeal tumours in neonates, infants and small children are very rare. In the period 2002-2009, 4 children with this diagnosis were hospitalised in the Children?s Otolaryngology Clinic of the Medical University of Warsaw. The literature quotes cases of teratoma of the pharynx, or ? more rarely ? dermoid cysts, cysts, angioma or fibroma as more frequent lesions in these patients. Malignant tumours that occur are rhabdomyosarcoma, lymphoma, or leukaemic infiltration. Pharyngeal tumours cause swallowing problems and respiratory failure, but can initially be asymptomatic.
The diagnostic process consists of: history, paediatric and laryngological physical examination, laboratory tests (alpha-fetoprotein, LDH, ferritin, basic examination), and imaging examinations ? ultrasound, CT, and throat and neck MRI. Chest X-ray and ultrasound of the abdominal cavity are performed in order to rule out tumourous lesions in other organs. Pharyngeal tumours are treated surgically. The resection is either curative or performed to obtain a sample for histological examination (in the case of maiming surgery). In the case of some malignant lesions, in order to reduce the tumour burden and the scope of the surgical intervention, chemotherapy is administered before the surgical intervention.
OBJECTIVES OF THE STUDY
Evaluation of the symptoms, the course, the diagnostics and the outcomes of the treatment of pharyngeal tumours in children.
METHODS
Four cases of pharyngeal tumours in children were analysed on the basis of their medical documentation.
DISCUSSION
Three of the patients who were admitted to the Children?s Laryngology Clinic were neonates or infants
? aged from 13 days to 6 weeks. One of them was
7 years old. The latter child was included in the present article due to the history. In early childhood, the child presented with nasal patency disorders, snoring and closed rhinolalia. But it remained undiagnosed at the time, treated as a case of hypertrophy of the third tonsil which should subside with time. The symptoms did seem to resolve, probably due to lowering of the lesion in the nasopharynx towards the mesopharynx. During the next 6 years, the child did not present with any symptoms of the pharyngeal tumour, which had probably been present since birth, but remained undiagnosed.
In all the cases the course was initially asymptomatic or the symptoms were mild and unspecific: sporadic vomiting, spitting up, fatigue during breastfeeding, hoarse breathing. In 3 cases the lesions, which had been undetected during laryngological throat and oral cavity examination, were discovered by the child?s parents. After admission, 2 patients suffered from sudden dyspnoea and required immediate intubation. This is the reason why in 1 case no imaging examinations were performed ? the child underwent an emergency endoscopy of the respiratory tract, in the course of which the pharyngeal tumour was detected and removed.
In the remaining 3 cases ultrasound and throat and neck CT imaging examinations were performed, and they confirmed the diagnosis (fig. 1). In 2 cases, the radiological examination confirmed the presence of a tumourous lesion in the oesophagus, accounting for the earlier vomiting and the symptoms of swallowing disorders.
In 3 cases the lesion stemmed from the palatal arches, in 1 case from the nasopharynx. The tumours stemming from the palatal arches had long stalks. In the histological examination teratoma was confirmed in 3 cases and angiofibroma in 1 case.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-10-21
zaakceptowano do druku: 2010-11-17

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Dębska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax: +48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine