Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2000

Spis treści / Contents

Stosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin (IVIG) u dzieci z niedoborami odporności
Using of intravenous gammaglobulines in children suffered from immunodeficiency diseases
Iwona Czerwińska-Kartowicz, Piotr Derentowicz, Katarzyna Markiewicz, Henryka Siwińska-Gołębiowska - s. 3-5
Szczepionki skojarzone w praktyce lekarza pediatry
Combination vaccines in the practise of pediatrics. Part I: combination vaccines of diphtheria, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b and poliomyelitis
Maria Gołębiowska - s. 6-11
Szczepionki skojarzone w praktyce lekarza pediatry. Część II: szczepionki skojarzone przeciw wirusom odry, świnki, różyczki, zapalenia wątroby A i B
Combination vaccines in the practise of pediatrics. Part II: combination vaccines of measles, mumps, rubella, hepatitis A and B
Maria Gołębiowska - s. 12-15
Immunoprofilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A i typu B u dzieci
Immunoprophylaxis of hepatitis A and hepatitis B in children
Ewa Duszczyk - s. 16-18
Szczepienia dzieci przeciwko grypie
Anti-influenza vaccination of children
Grażyna Dulny - s. 19-24
Szczepienia przeciw zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae b (Hib)
Haemophilus influenzae b (Hib) vaccines
Leszek Szenborn - s. 25-28
Klasyfikacja ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci w oparciu o ocenę immunofenotypową
Classification of acutae limphoblastic leucaemia in children with use of immunophenotypic evaluation
Irena Krasowska, Mirosława Urban?, Janusz Żak?, Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska?, Jolanta Wysocka? - s. 29-33
Czynniki predysponujące wystąpienie alergii pokarmowej
Predisposing factors the incidence food allergy
Teresa Hofman - s. 35-40