Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2018, s. 32-39 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.1.32
*Katarzyna Schmidt-Przewoźna1, Monika Urbaniak2, Małgorzata Zimniewska1, Anna Brandys1, Joanna Banach1, Marta Gromek1, Przemysław Mikołajczak1, Mariola Pawlaczyk4, Izabella Krucińska3, Iwona Frydrych3, Agnieszka Komisarczyk3, Agnieszka Cichocka3, Lucyna Herczyńska3, Anna Kowalska3, Małgorzata Muzyczek1, Barbara Romanowska1
Natural and safe dyeing of curing clothing intended for patients with dermatoses
Naturalne i bezpieczne barwienie odzieży leczniczej przeznaczonej dla osób z chorobami skóry
1Department of Innovative Textile Technologies, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznań
Director of Institute: Robert Sobków, PhD
2Marko-Kolor Co., Łódź
Members of the Management Board: Wiesław Gajda, Longin Frączkiewicz and Andrzej Katryński
3Department of Material and Commodity Sciences and Textile Metrology, University of Technology, Łódź
Head of Department: Professor Izabella Krucińska, MD, PhD
4Department of Geriatrics and Gerontology, University of Medicinal Science, Poznań
Head of Department: Mariola Pawlaczyk, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prowadzi kompleksowe badania związane z zastosowaniem naturalnych barwników do barwienia dzianin i tkanin. Przedstawione wyniki są rezultatem prowadzonych w Instytucie badań związanych z realizacją tematu: Bioaktywna odzież o właściwościach pielęgnacyjno-leczniczych.
Cel pracy. Celem zadania 3 było opracowanie technologii barwienia bawełny organicznej i dzianin ekstraktami uzyskanymi z roślin barwierskich.
Materiał i metody. Ekstrakty roślinne w zależności od zawartości substancji czynnych i ich cennych składników mogą mieć następujące właściwości: lecznicze, łagodzące, zwilżające, przeciwzapalne, regenerujące, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające i chroniące przed promieniowaniem UV. Podczas realizacji projektu przetestowano kilka roślin posiadających te cenne właściwości. Ostatecznie uzyskano ekstrakty z następujących roślin: Marzanna Rubia tinctorium L., Janowiec barwierski Genista tinctoria L., Rezeda Reseda luteola L., Nachyłki barwierskie Coreopsis tinctoria L., Dębianki Quercus infectoria Oliv, Migdałecznik chebułowiec Terminalia chebula L.
Wyniki. W końcowej fazie projektu do wykonania kolekcji odzieży prozdrowotnej wybrano 9 kolorów. Barwienie przeprowadzono w warunkach półprzemysłowych w fabryce Marko-Kolor. Efektem projektu jest przyznany patent.
Wnioski. Uzyskano interesującą gamę kolorów, a przetestowane ekstrakty wykazały właściwości lecznicze.
Summary
Introduction. The Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants has been carrying out complex research connected with application of natural dyes on knitted fabrics and fabrics. The paper presents the results of the part of the research conducted at the Institute, related to the Project BIOAKOD – Bioactive curing clothing based on natural fibers.
Aim. The aim of the project’s task 3 was to develop organic cotton and knitted linen dyeing technology using the extracts obtained from plants.
Material and methods. Plant extracts depending on the content of active substances and their precious ingredients they can have the following properties: medicinal, soothing, moistening, anti-inflammatory, regenerative, antiviral, antifungal, antioxidant and protection against UV radiation. Several plants were tested during the project realization. Finally, were obtained the extracts from the following plants: Madder Rubia tinctorium L., Dyer’s greenweed Genista tinctoria L, Weld Reseda luteola L., Dyer's coreopsis Coreopsis tinctoria L., Oak Gall Quercus infectoria Oliv, Chebulic Myrobalan Terminalia chebula L.
Results. In the final phase the 9 colours were chosen. The dyeing was performed in semi-industrial conditions in the factory Marko-Kolor. The registered patent is also the effect of this project grant.
Conclusions. The interesting range of colours was achieved, and tested extracts showed healing properties.
Introduction
The objective of the project was obtaining and using natural dyestuffs for design curing clothes. The studies were based on earlier experimental works of Natural Dyeing Laboratory and Laboratory of Physiological Influence of Textiles on Human Body, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznań (1-3).
Recently, there has been revival of the growing interest on the application of natural dyes on natural fiber in developed societies, where a lot of attention is paid to healthy lifestyle, which includes diets, physical activity and also comfort related to clothing.
The use of non-toxic and eco-friendly natural dyes on textiles has become a matter of significant importance for research and healthy life.
The Institute has been carrying out studies on clothing influence on human organism. We feel better in fabrics made of natural raw materials. Additional feature of dyeing the fabrics with dyes of plant origin will increase their attractiveness, comfort of wearing, and will also have effect on human frame of mind. This time the studies were extended to test the dyed fabrics on people with different dermatoses (1).
Currently, there are about two thousand plant species considered as medicinal, which can serve as sources for both pharmaceutical and cosmetic industries. They also show moisturizing, softening and soothing properties. They protect skin against sun rays, whiten it and diminish discolourations, stimulate blood circulation in capillaries and are characterized with toning and astringent properties.
Natural dyes and pigments obtained from plants, vegetables, bark of trees are being looked as an eco-solution and eco-friendly dyes. Plant extracts contain tannins, flavonoids, saponins, essential oils, mucilage, vitamins and many other valuable nutritional substances. They have various properties, e.g. medicinal, soothing, caring, and disinfecting. Finally, 20 species of dye plants of afore mentioned properties were selected for the project.
Aim
The main objective of the study was to develop an eco-friendly method of dyeing fabrics and knittings with extracts obtained from plants. More than 50 different plant materials were used for dyeing. Complex studies on the use of natural dyestuffs in textile industry are a completely unique deve-lopment.
Since 2000 studies have been conducted on application of natural dyestuffs in unique collections of fabrics. Experiments made on linen and silk fabrics proved the possibility of obtaining a wide range of colours. In Poland such studies have not been carried out for years and the Natural Dyeing Lab. “Natural Art” is the only centre of the kind.
Further stage of the works included moving from laboratory to semi-industrial scale and implementation of the developed technology at the manufacturing plant Marko-Color co.
Material and methods
Plants
In the study the following plants were used, e.g.: French marigold Tagets species L., Madder Rubia tinctorium L. (fig. 1b), Dyer’s greenweed Genista tinctoria L. (fig. 1b, c), Weld Reseda luteola L., Dyer’s camomile Anthemis tinctoria L., Dyer's coreopsis Coreopsis tinctoria L. (fig. 1a), Coreopsis Coreopsis grandiflora L., Woad Isatis tinctoria L. Indigo Indigofera tinctoria, Logwood and others.
Fig. 1a-c. Coreopsis (Coreopsis tinctoria Nutt) (a), Madder (Rubia tinctorium L.) (b), Dyer’s greenweed (Genista tinctoria L.) (c) – Experimental farm of Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Petkowo 2013, 2014
Materials:
– Sample A – knitted linen 100% (fig. 2a),
– Sample B – knitted linen 100%, premordating – gall oak,
– Sample C – knitted linen/4% elastane, premordating – gall oak (fig. 2b),
– Sample D – organic cotton (fig. 2c).
Fig. 2a-c. Knitted linen 100% (a), knitted linen/4% elastane (b), organic cotton (c)
In cooperation with Marko-Kolor Co. manufacturer a palette of colours were selected for which the dyeing processes were to be scaled-up from laboratory to industrial conditions (tab. 1).
Tab. 1. Result of tests woven fabric and knit fabric from BIOAKOD project
SamplesMass per unit area (g/m2)Thread density (No of threads/
10 cm)
Hygroscopicity (%)Speed of water sorption (s)Air permeability (mm/s)Thermal resistance (m2 C/W)Water vapor resistance (m2 Pa/W)
at 65% humidityat 100% humidity
Knit fabric – 100% linencourse225738.787915.092829226540.03405.0094
wale72
Knit fabric – 100% linen after washingcourse249829.279316.31853017180.04595.3773
wale75
Knit fabric – linen/elastanecourse1661357.526414.63141715850.03404.8276
wale114
Knit fabric – linen/elastane after washingcourse1781408.697415.4800317760.03584.4259
wale114
Fabric – organic cottonwarp1513386.947212.5115103090.03223.8816
weft209
Fabric – organic cotton after washingwarp1592137.998912.861142560.02763.9986
weft333
Trials of preliminary treatment of the raw materials for dyeing (stage 1)
The first stage of the task was to develop of a technology for preparing the fabrics and knitting for dyeing. The cotton fabric and linen knitting were treated for obtaining the desired evenness and intensity of dyeing. To achieve this, pretreatment processes were carried out labeled as processes A, B and C.
A. Pre-washing 40°C/30 min:
– Rucogen WBL50 – 0.5 g/l.
B. Pre-washing 95°C/30 min:
– sodium hydroxide 2 g/l,
– Viscavin GVN – 1 g/l.
C. Bleaching 95°C/30 min:
– sodium hydroxide 2 g/l,
– Viscavin GVN – 1 g/l,
– hydrogen peroxide 35% – 5 g/l,
Organoleptic assessment of the dyed materials indicated that the most effective are processes B and C. The knitting prepared with the A recipe appeared to dye in uneven way. Finally, for the further stages of the experiments the B and C methods were selected and acidification with acetic acid. The materials prepared in that way were later pre-treated with plant materials i.e. gall, myrobalan and oak bark in processes labeled as 3A, 3B and 3C.
Pretreatment (stage 2)
Before dyeing three natural materials were selected for mordanting the fabrics and knitting, which materials are characterized with high amounts of tannins. The mordanting materials were: Chebulic Myrobalan (Terminalia chebula Retz), Oak Gall (Quercus infectoria Oliv.) and Oak Bark (Ouercus cortex).
Chebulic Myrobalan (Terminalia chebula Retz) has antibacterial, antiviral and antifungal properties (4, 5). Thanks to the wealth of its ingredients, it is used in making therapeutic infusions for rinsing the mouth, throat, and eyes. Drugs containing Chebulic Myrobalan lower cholesterol levels, regulate metabolism and digestive disorders, are used in the treatment of dysentery, and auxiliary and HIV infections. Terminalia chebula Retz contains 58-60% of tannin compounds, which makes it a valuable dye and mordant. It is the source of yellow color.
Oak Galls (Quercus infectoria Oliv.) contain tannic (6) and gallic acid (7). Gallnuts are used to obtain tannin, which allows for better dyeing of fabrics and is used in tanning. In some galls the compounds (tannins) constitute half, or even more of the substance’s dry matter. The tannin compound is gallotannin, which is an ester of glucose, ellagic and gallic acid. Gallnuts, which are widely used in medicine, usually come from oaks. They have an astringent, sedative, antipyretic and antidiabetic effect, and are widely used in the medical and pharmaceutical industries. Galls give black, navy blue and brown colors (6).
Oak Bark (Ouercus cortex) is one of the most commonly known plant materials used in medicine. It is used in treatment of inflammations of skin, oral mucosa, as astringent agent in skin and mucosa inflammations, skin lesions, frostbite and mild burns. These properties result from the presence of tannins (catechin, epicatechine, gallcatechine), flavonoids, resin substances and mineral salts.
3A. Treatment in Chebulic Myrobalan:
– alum 1.27 g/l
– Chebulic Myrobalan 1%
Cotton fabric 100% and linen knit 100% – amount 530 g
Liquor ratio 1:12
Pre-treatment time (mordating) 90 min
Temp: 80oC (gradient 1oC/min).
3B. Treatment in Oak Galls:
– alum 1.75 g/l
– Oak Gall 0.2%
Liquor ratio 1:15
Cotton fabric 100% and linen knit 100% – amount 660 g
Pre-treatment time (mordating) 90 min
Temp: 80oC (gradient 1oC/min).
3C. Treatment in Oak Bark:
– alum 1.75 g/l
– Oak Bark 0.1%
Liquor ratio 1:15
Cotton fabric 100% and linen knit 100% – amount 660 g
Pre-treatment time (mordating) 90 min
Temp: 80oC (gradient 1oC/min).
Dyeing (stage 3)
For the experimental dyeing of linen knit and cotton fabric we used the extracts of the following plants: plains Coreopsis (Coreopsis tinctoria), Madder (Rubia tinctoria), Weld (Reseda luteola), Dyer’s greenweed (Genista tinctoria) and Logwood (Hematoxylum campechianum).
The preliminary palette of colours consisted of 30 colours. The colours prepared were shades of pale salmon pink, salmon pink, cream, peach, dirty pink, claret, apricot, pale orange, light yellow, yellow, lemon, light olive and purple (7-9).
In terms of material dyeability, consumption of mordants and plant extracts and evenness of the dyed material the most satisfying results were obtained with running the process at temperature of 95°C/30 min-80°C/20 min, and heating by 1°C/min.
After the process of dyeing with plant extracts it was observed that the obtained colours on the mordanted fabrics are more intensive and evenly dyed. The most effective turned out to be Oak Gall and Chebulic Myrobalan, which were used for further studies. The cotton fabrics was relatively thick and in order to avoid unevenness and stains during dyeing additives and antiwrinkling agent were used. Unfortunately, when the additives agent was added to the baths with plant extracts and alum, the agent gellated and precipitated from the bath. In order to avoid wrinkling a finishing agent for cellulosic fibres was used. No conflict between the agents and plant extracts was observed, contrary, application of the agents and extracts gave even dyeing effect.
The agent was used at the dose at 1.0 g/l of dyeing baths. During prewashing another agent –Viscavin GVN – was used at the dose of 1 g/l.
For the experimental dyeing of linen knit and cotton fabric the following plant extracts were applied: Coreopsis (Coreopsis tinctoria), Madder (Rubia tinctorium), Weld (Reseda luteola), Dyer’s greenweed (Genista tinctoria) and Logwood (Hematoxylum campechianum). The preliminary colour palette contained 30 colours: shades of pale salmon pink, cream, peach, dirty pink, claret, apricot, pale orange, light yellow, yellow, lemon, light olive and purple.
Results
Based on the prepared palette of the dyed samples and the results of washing and light resistance tests, 9 colours were selected for final dyeing of the linen/elastane knit, 100% linen knit and cotton fabric.
The last stage of the study, i.e. dyeing at semi-industrial scale the following plant extracts were taken: two Madder extracts – Madder N and Madder D.
Madder N gave colours labeled as: 8.3; 8.4 and Madder D: 2.16, Coreopsis gave colours: 2.8; 7k; 15 and Dyer’s greenweed gave colours: 10 and 17.2.
Dyeing of fabrics according to the palette chosen by a designer and to the developed recipes was carried out at Marko-Kolor Co. Then, the knits and fabrics were tambled finishing and stabilized. Because of later application of microcapsules on the dyed knits and fabrics, no further finishing process, softening and fixing, were applied.
The dyed linen knits and cotton fabrics were evaluated for resistance to: washing: acc. to PN-EN ISO 105-C06: 2010 met. C1S, artificial light: acc. to PN-EN-ISO 105-B02:2013 met. A1M, acidic sweat: acc. to PN-EN ISO 105-E04 2013 and alkaline sweat: acc. to PN-EN ISO 105-E04 2013.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-12-20
zaakceptowano do druku: 2018-01-15

Adres do korespondencji:
*dr hab. n. szt. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. nadzw. IWNiRZ
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań
tel.: +48 (61) 845-58-28
e-mail: kasia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii