Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2018, s. 72-77 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.2.72
Ewa Krasuska-Sławińska1, *Paulina Piekarska1, Piotr Gietka2, Anna Wieteska-Klimczak3, Mirela Wadecka3, Anna Matosek-Rutkowska1
Chronic mandible inflammation as the first symptom of chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – a case report
Przewlekłe zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku (CRMO) – opis przypadku
1Specialist Outpatient Clinic Complex: Dental Surgical Clinic for Children, Dental Surgery for Children and Adults, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
Head Specialist Outpatient Clinic Complex: Agnieszka Pieniak, MSc
2Rheumatology of Evolutionary Age Clinic and Polyclinic, MD PhD Professor Eleanor Reicher National Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation Institute, Warsaw
Clinic Manager: Medical Sciences Phd Professor Lidia Rutkowska-Sak
3Department of Paediatrics, Nutrition and Metabolic Disorders, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
Head of Department: Janusz Książyk, MD, PhD
Streszczenie
Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku (ang. chronic recurrent multifocal osteitis – CRMO) jest rzadką jednostką chorobową o nieznanej etiologii występującą głównie u dzieci w wieku 4-14 lat. Charakteryzuje się nawracającymi epizodami zapalenia kości bez uchwytnej przyczyny trwającymi od kilku miesięcy do kilku lat. Rozwija się zazwyczaj w przynasadach kości długich. Bardzo rzadko zmiany pierwotne jako pojedyncze izolowane ogniska występują w żuchwie. Do objawów klinicznych CRMO należą: bóle kostne, obrzęki tkanek miękkich, zaczerwienienie skóry, łagodna gorączka. Diagnostyka choroby jest trudna. Obejmuje liczne badania laboratoryjne i obrazowe. W celu wykluczenia etiologii infekcyjnej i nowotworowej zmian wskazane jest wykonanie biopsji tkanek. Przebieg choroby jest długotrwały i występuje z okresami zaostrzeń i remisji, a rokowanie jest niepewne. W leczeniu CRMO jako leki pierwszego rzutu zalecane są niesterydowe leki przeciwzapalne oraz empiryczna antybiotykoterapia, a w przypadku braku poprawy kortykosterydy.
Analizowany przypadek dotyczy 10-letniego chłopca, u którego wystąpiło zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego zapalenia kości i szpiku (CRMO).
Zmiany w żuchwie mogą być pierwszym objawem przewlekłego nawracającego zapalenia kości. Niespecyficzny początek i zróżnicowany obraz kliniczny opóźniają postawienie rozpoznania. Wczesna diagnostyka umożliwia szybkie wdrożenie leczenia, co zapobiega powikłaniom.
Summary
Chronic recurrent multifocal osteitis (CRMO) is a rare disease of an unknown aetiology, occurring mainly in children aged 4-14 years. It is characterised by recurring episodes of osteitis, with no detectable cause, lasting from several months up to a few years. It usually affects the metaphysis of long bones. Primary lesions in the form of isolated focuses rarely occur in the mandible. The clinical symptoms of CRMO include ostealgia, soft tissue swelling (oedema), skin reddening, and mild fever. The diagnosis is difficult. It involves numerous laboratory and radiological investigations. In order to exclude infectious and neoplastic aetiology, it is advisable to perform a tissue biopsy. The disease is long-lasting with exacerbations and remissions. The prognosis is uncertain. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and empirical antibiotic therapy are a recommended first-line therapy; if no improvement is observed, corticosteroids should be used.
The analysed case concerns a 10-year-old boy with mandible inflammation as the first symptom of chronic recurrent multifocal osteitis (CRMO).
Mandibular lesions may be the first symptom of chronic recurrent multifocal osteitis. The non-specific onset and variable clinical picture delay the diagnosis. Early diagnosis enables early treatment, which prevents complications.
Słowa kluczowe: CRMO, zapalenie żuchwy, diagnostyka.Introduction
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) was first described in 1972 by Giedion et al. (1). It is a rare disease with an unknown aetiology, which accounts for 2-5% of all bone inflammations (2). Although it usually affects children aged 4-14 years and young adults, cases of adult patients have also been reported in the literature. There is a significant predominance of female patients (5:1), while the incidence of CRMO is similar for all races (3, 4). CRMO is characterised by recurrent episodes of osteitis without a specific infectious agent. The disease lasts from several months up to several years with periods of exacerbations and remissions, as well as a self-limiting tendency of the inflammatory process (3). Although lesions may occur in any location, such as vertebrae, pelvic bones, metacarpus, metatarsus, sternum and clavicles, in most clinical cases they are found in the metaphysis of long bones, femoral and tibial bones in particular (5, 6). They are rarely found in the mandible, where they occur in the form of a single, isolated focal lesion (7, 8). Although the aetiology of the disease is not fully understood, the available literature devotes a lot of attention to genetic, autoimmune and bacterial factors (3). The clinical manifestations of CRMO include gradually increasing bone pain, local tenderness, soft tissue oedema, skin reddening and mild fever. Severe pain may limit patient’s activity and is a frequent reason for hospital stay (4). Although CRMO usually occurs as a single disease, there are cases of chronic recurrent multifocal osteomyelitis coexisting with inflammatory diseases showing signs of autoimmunisation, e.g. ulcerative colitis or Crohn’s disease (9-11). According to the latest literature data, it is believed that CRMO is a paediatric variant of SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis) in adults, which produces symptoms such as synovitis, acne, pustular psoriasis of the hands and feet, bone hypertrophy and inflammation (3). Due to the unclear clinical picture and the course of disease, the diagnosis of CRMO is difficult and requires differentiation with bone neoplasias, infectious and autoimmune diseases (3). The diagnostic process involves a series of laboratory (serology, microbiology) and imaging (radiology, including the whole body skeletal scintigraphy, CT and MRI) investigations. Tissue biopsy is necessary to exclude infectious and neoplastic processes (12-14). CRMO is treated empirically. Despite an aseptic course of the disease, long-term antibiotic therapy is usually used, which does not bring the expected result, but supports the treatment (15). Non-steroidal anti-inflammatory drugs are recommended as first-line agents. If no improvement is observed, systemic glucocorticosteroids are included. Currently, high hopes are pinned on bisphosphonate therapy, particularly in cases of multifocal lesions. Intravenous, cyclic infusions of pamidronic acid are used in children. It was found that the compound causes rapid and significant pain alleviation, reduces serum inflammatory markers, as well as induces regression of inflammatory lesions in the bones, as confirmed in MRI (16).
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Giedion A, Holthusen W, Masel LF, Vischer D: Subacute and chronic „symmetrical” osteomyelitis. Ann Radiol (Paris) 1972; 15: 329-342.
2. Chun CS: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis of the spine and mandible: case report and review of the literature. Pediatrics 2004; 113: 380-384.
3. Patel R, Jacob R, Lee K, Booth TN: Parotid swelling and chronic recurrent multifocal osteomyelitis of mandible in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79(1): 47-52.
4. Korczowski B, Lonc B: Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010; 1: 7-13.
5. Prose NS, Fahrner LJ, Miller CR, Layfield L: Pustular psoriasis with chronic recurrent multifocal osteomyelitis and spontaneous fractures. J Am Acad Dermatol 1994; 31: 376-379.
6. Paller AS, Pachman L, Rich K et al.: Pustulosis Palmaris and Plantaris: its association with chronic recurrent multifocal osteomyelitis. J Am Acad Dermatol 1985; 12: 927-930.
7. Monsour PAJ, Dalton JB: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis involving the mandible: case reports and review of the literature. Dentomaxillofacial Radiol 2010; 39(3): 184-190.
8. Borzutzky A, Stern S, Reiff A et al.: Pediatric chronic nonbacterial osteomyelitis. Pediatrics 2012; 130(5): 1190-1197.
9. Bousvaros A, Marcon M, Treem W et al.: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with chronic inflammatory bowel disease in children. Dig Dis Sci 1999; 44: 2500-2507.
10. Morbach H, Dick A, Beck C et al.: Association of chronic non-bacterial osteomyelitis with Crohn’s disease but not with CARD15 gene variants. Rheumatol Int 2010; 30: 617-621.
11. Kobelska-Dubiel N, Ignyś I, Cichy W: Zmiany kostno-szpikowe w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u 12-letniego chłopca – opis przypadku. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2007; 9: 203-204.
12. Girschick HJ, Huppertz HI, Harmsen D et al.: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in children: diagnostic value of histopathology and microbial testing. Human Pathology 1999; 30: 59-65.
13. Mortensson W, Edeburn G, Fries M, Nilsson R: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in children. A roentgenologic and scintigraphic investigation. Acta Radiologica 1988; 29: 565-570.
14. Khanna G, Sato TS, Ferguson P: Imaging of chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Radiographics 2009; 29: 1159-1177.
15. King SM, Laxer RM, Manson D et al.: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a noninfectious inflammatory process. Pediatr Infect Dis J 1987; 6: 907-911.
16. Simm PJ, Allen RC, Zacharin MR: Bisphosphonate treatment in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. J Pediatr 2008; 152: 571-575.
17. Manson D, Wilmot DM, King S, Laxer RM: Physeal involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Pediatr Radiol 1989; 20: 76-79.
18. Huber AM, Lam PY, Duffy CM et al.: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: clinical outcomes after more than five years of follow-up. J Pediatr 2002; 141: 198-200.
19. Brown T, Wilkinson RH: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Radiology 1988; 166: 493-496.
20. Wagner AD, Schilling F: Azithromycin: an antiinflammatory effect in chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Rheumatology 2000; 59: 352-353.
otrzymano: 2018-03-26
zaakceptowano do druku: 2018-04-16

Adres do korespondencji:
*Paulina Piekarska
Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.: +48 501-848-466
paulina.piekarska.stom@gmail.com

Nowa Stomatologia 2/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: