Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2018, s. 84-89 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.2.84
*Renata Chałas1, Angelika Kobylińska2, Magdalena Kukurba-Setkowicz3, Anna Szulik4, Elżbieta Pels5
The role of proper maternal nutrition during pregnancy for caries prevention in both mother and child. Opinion of the working group of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future on dental prophylaxis in pregnant women
Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów u dziecka i matki. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
1Chair and Department of Conservative Dentistry with Endodontics, Medical University of Lublin
Head of Department: Barbara Tymczyna-Borowicz, MD, PhD
2Department of Pediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
3NZOZ Dentist Cracow
4Dental Practice Uśmiech in Zabrze
5Chair and Department of Developmental Dentistry, Medical University of Lublin
Head of Department: Professor Maria Mielnik-Błaszczak, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Właściwe żywienie podczas ciąży ma wpływ na zdrowie i samopoczucie matki oraz jest kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost i rozwój dziecka, który rozpoczyna się w momencie zapłodnienia i trwa przez cały okres ciąży.
Cel pracy. Przedstawienie wiążących informacji na temat roli żywienia u kobiet w ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy u dziecka.
Materiał i metody. Przeszukano medyczne bazy danych Pubmed, EMBASE, MEDLINE z użyciem słów kluczowych: „diet”, „dentition”, „pregnancy”, „oral health in pregnancy” oraz zalecenia towarzystw stomatologicznych i Światowej Organizacji Zdrowia.
Wyniki. Odżywianie kobiet w ciąży powinno być zbilansowane i bogate w białko, wapń, fosfor, fluor oraz witaminy (A, C i D). Kobiety powinny unikać podjadania między posiłkami oraz w nocy, ponieważ prowadzi to do ciągłego odkładania płytki nazębnej i spadku pH w jamie ustnej. Zrównoważone żywienie wpływa na kształtowanie przyszłych nawyków żywieniowych dziecka, ponieważ już w 4. miesiącu życia płodowego zaczynają rozwijać się receptory smakowe płodu. Duże spożycie słodyczy w tym okresie przez matkę może w przyszłości zwiększyć skłonność dziecka do spożywania słodkich pokarmów.
Wnioski. Należy zintensyfikować działania na rzecz profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży poprzez wprowadzenie oraz propagowanie zasad prawidłowego żywienia w gabinetach stomatologicznych, w programach nauczania dla higienistek stomatologicznych oraz w programie edukacyjnym w szkołach rodzenia.
Summary
Introduction. Proper nutrition in pregnancy has effects on the health and well-being of the mother as well as is a key factor responsible for foetal growth and development, which are initiated at conception and last throughout pregnancy.
Aim. The aim of the paper was to present relevant data on the role of prenatal maternal nutrition for caries prevention in both mother and child.
Material and methods. Pubmed, EMBASE, MEDLINE, guidelines of dental associations and World Health Organization were searched using the following keywords: “diet”, “dentition”, “pregnancy”, “oral health in pregnancy”.
Results. The diet of a pregnant woman should be well-balanced and rich in proteins, calcium, phosphorus, fluorine and vitamins (A, C and D). Women should avoid sneaks between meals or at night to avoid dental plaque accumulation and oral pH decrease. Balanced nutrition influences the development of future nutritional habits of the child as taste receptors begin to develop already at month 4 of pregnancy. High maternal consumption of confectionery in this period may in the future increase the child’s tendency to consume sweet food products.
Conclusions. There is a need to intensify dental prophylaxis among pregnant women through introduction and promotion of proper nutrition in dental offices, up-dating teaching programs for dental hygienists and education in birth schools.Introduction
Proper nutrition in pregnancy has an impact on the health and well-being of the mother as well as is a key factor responsible for foetal development. After birth, the processes of growth and further development continue until early adulthood. Proper nutrition is of key importance for the general health at all stages of both pre- and postnatal life (1). The diet of a pregnant woman should contain all essential nutrients, which provide building material for the developing child as well as cover the energy needs of the mother. During pregnancy and lactation, there is an increased maternal demand not only for energy, but also for nutrients and the following minerals: calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, copper, iodine, selenium and vitamins: A, B1, B2, niacin, choline, pantothenic acid, B6, B12, C, E, and folates. Improper nutrition during this period may involve excess consumption or inappropriate choice of food products (e.g. increased consumption of carbohydrates, products rich in protein and fats, insufficient fruit and vegetable consumption, replacing meals with confectionery), which may lead to insufficient vitamin and nutrient intake, and, consequently, maternal and foetal metabolic disorders. Although energy demand in the first trimester is the same as before conception, the requirement for different nutrients is much higher in this period. Since the foetus derives necessary compounds from the mother’s body, proper nutrition before conception, during pregnancy and lactation is necessary. The daily energy requirement increases by 360 kcal in the second trimester, and by 475 kcal in the third trimester compared to energy demand before pregnancy.
A well-balanced diet determines proper dental tissue formation and mineralisation as tooth buds begin to form during the embryonic period, with their further development and mineralisation continuing throughout pregnancy. Controlling maternal diet may help eliminate abnormalities in dental development associated with insufficient consumption of structural materials (1).
Furthermore, diet is an important element of caries prevention in pregnant women. The direct effects of nutritional habits on oral health status are due to the local action of food on the oral environment. Excessive consumption of carbohydrates is one of the risk factors for caries. Degradation of carbohydrates by cariogenic bacteria triggers the production of acids and oral pH drop, both of which affect dental tissue mineralisation. Consumption frequency and food consistency are also important for caries development.
Aim
The aim of the study was to develop dietary recommendations for prenatal maternal nutrition in the context of caries prevention in both mother and child.
Material and methods
We performed a review of research and recommendations of the World Health Organisation as well as teams of experts assessing the relationship between diet and oral hygiene in pregnant women and the presence of caries in their children was conducted by searching through databases, such as Pubmed, EMBASE and MEDLINE, using keywords such as “diet”, “dentition”, “pregnancy” and “oral health in pregnancy”. The following filters were used: English language, original papers, review paper, recommendations, and guidelines.
Results
The effects of nutrients on dental development
Proper nutrition before and during pregnancy may have an impact on child’s teeth. About 6 weeks after conception, deciduous teeth begin to form from foetal oral cells, which differentiate and divide to form a dental lamina, from which tooth buds will later develop. The process of dental mineralisation begins from the bell stage or at about 4 months gestation during dentin formation with enamel deposition (2, 3), which continues uninterrupted until adolescence (4).
Maternal systemic diseases, pharmacotherapy, nutrient deficiency or the effects of teratogens during pregnancy may affect deciduous and permanent teeth development both during pre- and postnatal life (5-8). For example, 83% of the enamel of central incisors, which erupt first, is already formed at birth. There is also a relationship between the dietary supply of different nutrients and the critical phase of dental mineralisation, which already begins at 4 months gestation. An insufficient level of mineralisation is a risk factor for early childhood caries (ECC) or enamel development disorders, which are also considered to be factors predisposing to ECC (9, 10).
Proper structure of mineralised dental tissues, which determines resistance to caries, primarily depends on the sufficient supply of mineral salts, such as calcium, phosphorus, fluorine, magnesium, molybdenum, manganese and vitamins, particularly vitamin A, C and D (11, 12).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Karowicz-Bilińska A, Nowak-Markwitz E, Opala T et al.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących. Ginekol Pol 2014; 85: 395-399.
2. Ismail AI: The role of early dietary habits in dental caries development. Spec Care Dentist 1998; 18: 40-45.
3. Ladipo OA: Nutrition in pregnancy: mineral and vitamin supplements. Am J Clin Nut 2000; 72: 280S-290S.
4. Clark DE, Navia JM, Manson-Hing LR, Duncan HE: Evaluation of alveolar bone in relation to nutritional status during pregnancy. J Dent Res 1990; 69: 890-895.
5. Bawden JW: Calcium transport during mineralization. Anat Rec 1989; 224: 226-233.
6. Institute of Medicine: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride. National Academy Press, Washington DC 1997.
7. Jontell M, Linde A: Nutritional aspects of tooth formation. World Rev Nutr Diet 1986; 48: 114-136.
8. Worthington RB: The role of maternal nutrition in the prevention of birth defects. J Am Diet Assoc 1997; 97: S184-S185.
9. Dreizen S: The importance of nutrition in tooth development. J Sch Health 1973; 63: 114-115.
10. Dorsky R: Nutrition and oral health. Gen Dent 2001; 49: 576-582.
11. Opydo-Szymaczek J, Borysewicz-Lewicka M: Opieka stomatologiczna nad kobietą w aspekcie profilaktyki próchnicy – na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol 2005; 58: 188-193.
12. Jabłoński E, Sobczak M: Składniki mineralne w diecie kobiet ciężarnych i karmiących. Część II. Mikrominerały: żelazo, cynk, miedź, selen, jod, fluor, mangan, molibden, chrom. Przegl Lek 2007; 64: 170-174.
13. Li Y, Navia JM, Bian J-Y: Prevalence and distribution of developmental enamel defects in primary dentition of Chinese children 3-5 years old. Community Dent Oral Epidemiol 1995; 23: 72-79.
14. Rugg-Gunn AJ, Al-Mohammadi SM, Butler TJ: Effects of fluoride level in drinking water, nutritional status, and socio-economic status on the prevalence of developmental defects of dental enamel in permanent teeth in Saudi 14 year old boys. Caries Res 1997; 31: 259-267.
15. Seow WK: Enamel hypoplasia in the primary dentition: a review. J Dent Child 1991; 58: 441-452.
16. Harris SS, Navia JM: In vivo and in vitro study of the effects of vitamin deficiency on rat third molar development. J Dent Res 1986; 65: 1445-1448.
17. Ramakrishnan U, Manjrdkar R, Rivera J et al.: Micronutrients and pregnancy outcome: a review of the literature. Nutr Res 1999; 19(1): 103-159.
18. Giunta JL: Dental changes in hyper vitaminosis D. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 4: 410-413.
19. Fontana M: Vitamin C (ascorbic acid): clinical implications for oral health-a literature review. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: 916-929.
20. Dixon SJ, Wilson JX: Adaptative regulation of ascorbate transport in osteoblastic cells. J Bone Miner Res 1992; 17: 675-681.
21. Alvarez JO: Nutrition, tooth development, and dental caries. Am J Clin Nutr 1995; 61: 410S-416S.
22. Leverett DH, Adair SM, Vaughan BW et al.: Randomized clinical trial of the effect of prenatal fluoride supplements in preventing dental caries. Caries Res 1997; 31(3): 174-179.
23. Knychalska-Karwan Z: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008: 225-226.
24. Opydo-Szymaczek J: Endogenna profilaktyka fluorkowa u kobiet w ciąży. Klin Perinatol Ginek 2001; 23: 112-117.
25. Opydo-Szymaczek J: Współczesne poglądy na endogenną profilaktykę fluorkową u kobiet w ciąży. Stom Współcz 2000; 6: 24-28.
26. Opydo-Szymaczek J: Kontrowersje związane z endogenną profilaktyką fluorkową w okresie ciąży. Post Farmakoter 2001; 2: 71-73.
27. Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M: Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych. Roczn PZH 2002; 53: 167-175.
28. Mędrala-Kuder E: Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży. Roczn PZH 2006; 57: 389-395.
29. Bachanek T, Nakonieczna-Rudnicka M: Nawyki higieniczne kobiet w ciąży. Czas Stomatol 2009; 62: 800-808.
30. Chłapowska J, Opydo-Szymaczek J: Analiza wpływu programu profilaktycznego na stan uzębienia i nawyki prozdrowotne kobiet ciężarnych – badania kliniczne i ankietowe. Dent Med Probl 2006; 43: 59-64.
31. Gończowski K, Gandurska-Dyga M, Górnik N et al.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u kobiet ciężarnych. Analiza wybranych wskaźników. Por Stomat 2005; 10: 27-32.
32. Brambilla E, Felloni A, Gagliani M et al.: Caries prevention during pregnancy: results of a 30-month study. JADA 1998; 129: 871-877.
33. Davis GN: Early childhood caries: a synopsis. Community Dent Oral Epidemiol 1988; 26: 106-116.
34. Luke B, Johnson T, Petrie R: Clinical Maternal – Fetal Medicine. Little, Brown, Boston 1993.
35. Kowalik T, Szczepańska J: Wpływ wybranych parametrów przebiegu ciąży i porodu na intensywność próchnicy dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie poziomu wydzielniczej IgA w ślinie. Nowa Stomatol 2015; 20: 110-116.
36. Fitzsimons D, Dwyer JT, Palmer C, Boyd LD: Nutrition and oral health guidelines for pregnant women, infants and children. J Am Diet Assoc 1998; 98: 182-186.
37. Reifsnider E, Gill SL: Nutrition for the childbearing years. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000; 29: 43-55.
38. Giddens JB, Krug SK, Tsang RC et al.: Pregnant adolescent and adult women have similarly low intakes of selected nutrients. J Am Diet Assoc 2000; 100: 1334-1340.
39. Nizel AE, Papas AS: Nutrition in Clinical Dentistry. 3rd ed. W.B. Saunders, Philadelphia 1989.
40. Tinanoff N, Palmer CA: Dietary determinants of dental caries and dietary recommendations for pre-school children. J Public Health Dent 2000; 60: 197-209.
otrzymano: 2018-04-04
zaakceptowano do druku: 2018-04-25

Adres do korespondencji:
*Renata Chałas
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
tel.: +48 (81) 528-79-20
renata.chalas@umlub.pl

Nowa Stomatologia 2/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: