Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2019, s. 26-30 | DOI: 10.25121/PNM2019.32.1.26
Malgorzata Timler1, Pawel Rasmus2, Wojciech Timler3, Aneta Basiak3, Ewa Kaniecka4, Monika Bialas4, *Dariusz Timler4
Współczesny telefon w zastosowaniu edukacyjno-zarządzającym u studentów: badanie obserwacyjne
Modern telephone as an educational and management tool among students: an observational study
1Department of Management and Logistics in Health Care, Medical University of Lodz, Poland
2Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Poland
3Student Research Group, University of Didactic Emergency Laboratory, Medical University of Lodz, Poland
4Emergency Medicine and Disaster Medicine Department, Medical University of Lodz, Poland
Streszczenie
Wstęp. Smartfon (ang. smartphone) zadebiutował w 1992 roku. Łączy funkcje telefonu z przenośnym komputerem. Obecnie jest powszechnie stosowany i służy również do edukacji. Coraz częściej stanowi narzędzie edukacyjne.
Cel pracy. Charakterystyka zastosowań telefonu jako narzędzia edukacyjno-zarządczego na wybranej grupie studentów.
Materiał i metody. 299 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 44,1% ratownictwa medycznego (n = 132), 34,8% pielęgniarstwa (n = 104) i 21,1% zdrowia publicznego (n = 63). W badaniu uczestniczyło 71,9% (n = 215) kobiet. Zastosowano anonimową ankietę internetową Google.
Wyniki. 51,5% (n = 154) respondentów posiada smartfona jako telefon, 4% (n = 12) nie wie, jaki ma typ telefonu. 68,6% (n = 205) studentów posiada dostęp do internetu w telefonie. W badanej grupie prawie co trzeci student przeglądał materiały edukacyjne ze swojej uczelni w smartfonie, a co piąty korzystał z materiałów edukacyjnych z innej uczelni.
Wnioski. Uczelnia wyższa powinna zintensyfikować tworzenie narzędzi edukacyjnych i zarządzających edukacją studentów w oparciu o smartfon.
Summary
Introduction. Smartphone has debuted in 1992. It combines functions of a regular phone with those of a portable computer. Nowadays it is spread worldwide and it is starting to serve as an educational tool more and more each day.
Aim. Characteristics of smartphone usage as an educational and management tool amongst chosen group of students in Poland.
Material and methods. 299 students of Medical University in Lodz (44.1% emergency medical services, 34.8% nursing and 21.1% public health). 71.9% (n = 215) respondents were females. An anonymous Google survey was used.
Results. 51.5% (n = 154) students owe smartphones, 4% (n = 12) do not know which type of a telephone they possess. 68.6% (n = 205) have internet access in their phone. In the study group almost every third student used their phone to browse through educational materials of their University and every fifth used educational materials of different Universities.
Conclusions. Universities should produce more educational and management tools for smartphones.Wstęp
Smartfon zadebiutował w 1992 roku. Łączy on w sobie funkcje standardowego telefonu i przenośnego komputera. Obecnie tego typu telefony są powszechne. W 2018 roku 66% osób na świecie posiadało smartfona, w Polsce – 62% (1). Nie licząc oczywistej zalety, jaką jest dostępność zawsze i wszędzie, telefony komórkowe są wykorzystywane głównie do „surfowania” po internecie oraz używania przeróżnych aplikacji. Nasze badanie miało na celu sprawdzenie, jak powszechnie studenci kierunków medycznych używają aplikacji jako pomocy w studiowaniu. Takie badania odbyły się w innych krajach (Wielka Brytania, USA) wśród studentów, a także pielęgniarek i lekarzy stażystów (2-5). Jednak nasza praca jest jedną z pierwszych w Polsce i chcemy wysondować, czy warto zachęcać deweloperów do tworzenia takich aplikacji.
Cel pracy
Celem głównym pracy jest sprawdzenie, jak powszechne jest wśród studentów kierunków medycznych stosowanie aplikacji i smartfonów dla celów edukacyjnych oraz charakterystyka zastosowań aplikacji edukacyjnych i smarfonów dla celów edukacyjnych w wybranych grupach studentów.
Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (na Wydziale Nauki o Zdrowiu w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) wśród studentów kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Dane zebrano za pomocą anonimowego kwestionariusza internetowego dotyczącego:
– sposobu wykorzystania przez studentów telefonów,
– czasu spędzanego na używaniu telefonów,
– zapatrywania się na korzystanie z aplikacji medycznych,
– rodzaju materiałów dydaktycznych,
– kwoty, którą byliby w stanie przeznaczyć na aplikację.
Dane przeanalizowano za pomocą programu Excel (licencja akademicka).
W badaniu wzięło udział 299 studentów (44,1% ratownictwa medycznego, 34,8% pielęgniarstwa i 21,1% zdrowia publicznego). W tym 71,9% stanowiły kobiety (n = 215).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. https://www.zenithmedia.pl/w-2018-roku-23-populacji-ze-smartfonem/.
2. Payne KB, Wharrad H, Watts K: Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. BMC Med Inform Decis Mak 2012; 12: 121.
3. Sayedalamin Z, Alshuaibi A, Almutairi O et al.: Utilization of smart phones related medical applications among medical students at King Abdulaziz University, Jeddah: a cross-sectional study. J Infect Public Health 2016; 9(6): 691-697.
4. Fralick M, Haj R, Hirpara D et al.: Can a smartphone app improve medical trainees’ knowledge of antibiotics? Int J Med Educ 2017; 8: 416-420.
5. O’Connor S, Andrews T: Smartphones and mobile applications (apps) in clinical nursing education: a student perspective. Nurse Educ Today 2018; 69: 172-178.
6. Trelease R: Diffusion of innovations: smartphones and wireless anatomy learning resources. Anat Sci Educ 2008; 1(6): 233-239.
7. OfCom. Annual Communications Market Report 2018; http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/.
8. Lindquist AM, Johansson PE, Petersson GI et al.: The use of the personal digital assistant (PDA) among personnel and students in health care: a review. J Med Internet Res 2008; 10(4): e31.
9. Cilliers L, Viljoen KL, Chinyamurindi WT: A study on students’ acceptance of mobile phone use to seek health information in South Africa. Health Inf Manag 2018; 47(2): 59-69.
10. Brunet P, Cuggia M, Le Beux P: Recording and podcasting of lectures for students of medical school. Stud Health Technol Inform 2011; 169: 248-252.
11. Davies BS, Rafique J, Vincentm TR et al.: Mobile Medical Education (MoMEd) – how mobile information resources contribute to learning for undergraduate clinical students: a mixed methods study. BMC Med Educ 2012; 12: 1.
12. Grasso MA, Yen MJ, Mintz ML: Survey of handheld computing among medical students. Comput Methods Programs Biomed 2006; 82(3): 196-202.
otrzymano: 2019-01-11
zaakceptowano do druku: 2019-02-01

Adres do korespondencji:
*Dariusz Timler
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-209 Łódź
tel.: +48 (42) 272-57-59
dariusz.timler@umed.lodz.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych