Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2019, s. 107-113 | DOI: 10.25121/NP.2019.23.3.107
*Katarzyna Wójcicka, Andrzej Pogorzelski
Przewlekły kaszel jako główna manifestacja chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
Chronic cough as the main manifestation of Hodgkin lymphoma – case report
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Summary
A cough lasting longer than 4-8 weeks, defined as chronic cough, always requires thorough diagnostic evaluation. In addition to detailed history-taking and physical examination, simple and available diagnostic methods, such as chest x-ray and spirometry, should be performed. They may be helpful tool to establish the underlying cause of cough.
Many younger children may have difficulties in performing the forced expiratory maneuvers and fulfilling repeatability criteria for spirometry. The disturbances resulting from insufficient cooperation should be considered in interpratation of the obtained results. The shape of the flow-volume curve, which suggests upper or central airways obstruction, can not be ignored and always requires further investigation for diagnosis of respiratory pathology.
The chest x-ray is the most frequently performed radiographic examination in children. Accurate interpretation is essential in reaching a correct diagnosis.
Mediastinal widening on the chest x-ray in children can occur due to a large variety of causes. The normal thymus can take on a variety of sizes and shapes and still be considered normal in the first few years of life. In older children mediastinal widening should be differentiated from mediastinal masses. Lymph node enlargement represents a frequent cause, usually as a result of infection or malignancy.
The article reports a case of a 12-year-old boy with chronic cough, mediastinal widening on the chest X-ray and abnormal spirometry results, who was finally diagnosed with stage III Hodgkin’s lymphoma.Wstęp
Kaszel jest jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjenta do lekarza. U małych dzieci jest on zwykle wynikiem infekcji dróg oddechowych, natomiast u młodzieży i dorosłych wśród głównych przyczyn wymienia się astmę oskrzelową, zespół kaszlu z górnych dróg oddechowych i refluks żołądkowo-przełykowy. Rzadziej występujące jednostki chorobowe predysponujące do kaszlu powinny zostać uwzględnione w diagnostyce różnicowej, szczególnie w przypadku odchyleń w badaniu fizykalnym, badaniach obrazowych lub czynnościowych układu oddechowego (1).
Opis przypadku
Pacjent 12-letni, bez istotnej przeszłości chorobowej, został przyjęty do Kliniki celem diagnostyki utrzymującego się od około 8 miesięcy przewlekłego kaszlu. Początkowo obserwowano sporadyczne i nieefektywne pokasływanie, niezależnie od pory dnia, bez duszności czy świszczącego oddechu. W kolejnych tygodniach dolegliwości nasiliły się, dwukrotnie w odstępie miesiąca (grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.) ambulatoryjnie rozpoznawano zapalenia oskrzeli, wdrażając do leczenia antybiotyki makrolidowe, bez istotnej poprawy – nadal utrzymywały się kaszel i zmiany osłuchowe nad polami płucnymi. W kolejnym miesiącu (luty 2018 r.) z powodu obustronnego zapalenia płuc zastosowano antybiotyk beta-laktamowy, włączono również leki wziewne (budezonid z formoterolem). Obserwowano stopniowe ustępowanie zmian osłuchowych nad polami płucnymi, ale z powodu przedłużającego się kaszlu wykonano zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej (marzec 2018 r.). Uwidoczniono na nim poszerzony, ostro odgraniczony cień śródpiersia górnego po stronie prawej. Dwukrotnie w odstępie miesiąca (kwiecień i maj 2018 r.) obraz weryfikowano badaniem ultrasonograficznym śródpiersia, stwierdzając ogniskową zmianę hipoechogenną w obrębie śródpiersia górnego po stronie prawej o wymiarach 4,9 x 3,5 cm, nieulegającą progresji – podejrzewano przetrwałą grasicę. Rodzice oraz pacjent negowali obecność objawów ogólnoustrojowych, takich jak: stany podgorączkowe, osłabienie, nadmierna męczliwość, potliwość czy ubytek masy ciała. Jedyną niepokojącą dolegliwością, poza kaszlem, był trwający od kilku miesięcy niewielki świąd skóry.
Przy przyjęciu chłopiec był w stanie ogólnym dobrym, kaszlący sporadycznie, nieproduktywnie. Z odchyleń w badaniu fizykalnym stwierdzono: nieznacznie upośledzoną drożność nosa, wyczuwalne węzły chłonne szyjne po stronie lewej do 2 cm, niebolesne przy palpacji, pozostałe obwodowe węzły chłonne trudne do oceny z powodu otyłości (BMI – 30,3 kg/m2, z-score BMI – 2,99). Badania laboratoryjne wykazały nieznacznie podwyższone wskaźniki stanu zapalnego (OB – 12 mm/h, CRP – 10,61 mg/l), podwyższony poziom IgE całkowitego (339,7 IU/ml) oraz swoistych IgE dla Alternaria alternata (35,0 kU/l, klasa 4). W badaniu odporności komórkowej zwracała uwagę niemal dwukrotnie podwyższona aktywność komórek NK (837 komórek/ul, norma: 70-480). Badanie spirometryczne wykazało obniżoną wartość PEF przy prawidłowym FEV1, z charakterystycznym plateau na krzywej natężonego przepływu wydechowego oraz krzywej wdechowej, wskazującym na obniżoną drożność centralnych dróg oddechowych (ryc. 1). W badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono w śródpiersiu przednim po stronie prawej policykliczną litą masę trudną do zmierzenia, po stronie lewej – kilka mniejszych podobnych zmian średnicy do 10 mm, ponadto dwa powiększone i zmienione węzły chłonne szyjne dolne po stronie lewej (większy o wymiarach 22 x 11 mm), w dole nadobojczykowym lewym powiększony węzeł o wymiarach 33 x 12 mm. W tomografii komputerowej z kontrastem wykazano w całym śródpiersiu liczne powiększone węzły chłonne oraz masy guzowate – obecne zarówno w śródpiersiu tylnym po stronie prawej (średnicy ok. 35 mm), jak i w śródpiersiu przednim po stronie prawej (średnicy ok. 45 mm), a także przylegające do łuku aorty po stronie lewej (średnicy ok. 28 mm) oraz we wnęce lewej (9 mm), poza tym powiększone węzły chłonne przytchawicze – po stronie lewej do 13 mm oraz w dołach nadobojczykowych do 13 mm. Płuca były prawidłowo powietrzne, jamy opłucnowe i kości objęte badaniem bez istotnych zmian (ryc. 2a-c). W badaniu usg jamy brzusznej wątroba i śledziona nie były powiększone, ale węzły chłonne (do 11 mm) obecne były również we wnękach ww. narządów.
Ryc. 1. Badanie spirometryczne pacjenta ze spłaszczeniem krzywej wydechowej i wdechowej sugerujące obturację w centralnych drogach oddechowych
Ryc. 2a-c. Tomografia komputerowa klatki piersiowej po podaniu kontrastu: w całym śródpiersiu liczne powiększone węzły chłonne oraz masy guzowate
Podczas pobytu w Klinice pacjent nie gorączkował, nie zgłaszał dolegliwości bólowych ani duszności, kasłał sporadycznie. Podejrzewając chorobę rozrostową układu krwiotwórczego, przekazano chłopca do Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie kontynuowano diagnostykę i leczenie. W badaniu histopatologicznym pobranego węzła chłonnego rozpoznano chorobę Hodgkina – stwardnienie guzkowe, w biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego i trepanobiopsji nie stwierdzono obecności komórek nowotworowych. Ustalono stadium zaawansowania IIIA (zajęcie węzłów chłonnych po obu stronach przepony, bez objawów ogólnych choroby). Łączna objętość guza węzłowego w klatce piersiowej wynosiła około 453 ml.
Omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kritzinger FE: A Diagnostic Approach to Chronic Cough in Children. Curr Allergy Clin Immunol 2016; 29: 158-163.
2. Bergamini M, Kantar A, Cutrera R, Interest Group IPC: Analysis of the Literature on Chronic Cough in Children. Open Respir Med J 2017; 11: 1-9.
3. Ptak K, Cichocka-Jarosz E, Kwinta P: Kaszel przewlekły u dzieci. Dev Period Med 2018; XXII(4): 329-340.
4. Manchanda S, Bhalla AS, Jana M, Gupta AK: Imaging of the pediatric thymus: Clinicoradiologic approach. World J Clin Pediatr 2017; 6(1): 10-23.
5. Ranganath SH, Lee EY, Restrepo R, Eisenberg RL: Mediastinal masses in children. AJR Am J Roentgenol 2012; 198: W197-W216.
6. Chira RI, Chira A, Mircea PA, Valean S: Mediastinal masses-transthoracic ultrasonography aspects. Medicine (Baltimore) 2017; 96(49): e9082.
7. Carter BW, Tomiyama N, Bhora FY et al.: A modern definition of mediastinal compartments. J Thorac Oncol 2014; 9(9 suppl. 2): S97-101.
8. Thacker PG, Mahani MG, Heider A, Lee EY: Imaging Evaluation of Mediastinal Masses in Children and Adults: Practical Diagnostic Approach Based on A New Classification System. J Thorac Imaging 2015; 30(4): 247-267.
9. Brant WE, Helms CA: Podstawy diagnostyki radiologicznej. Tom II. Śródpiersie i wnęki płuc. Medipage, Warszawa 2008.
10. Takeda S, Miyoshi S, Akashi A et al.: Clinical spectrum of primary mediastinal tumors: a comparison of adult and pediatric populations at a single Japanese institution. J Surg Oncol 2003; 83(1): 24-30.
11. Chen L, Wang M, Fan H et al.: Comparison of pediatric and adult lymphomas involving the mediastinum characterized by distinctive clinicopathological and radiological features. Sci Rep 2017; 7(1): 2577.
12. Bartus CL, Parker SR: Hodgkin lymphoma presenting as generalized pruritus in an adolescent. Cutis 2011; 87(4): 169-172.
13. Gupta V, Ambati SR, Pant P, Bhatia B: Superior vena cava syndrome in children. Indian J Hematol Blood Transfus 2008; 24(1): 28-30.
14. Boros P, Franczuk M, Wesołowski S: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (dawniej Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne) dotyczące wykonywania badań spirometrycznych. Pneumonol Alergol Pol 2006; 74: 1-44.
15. Cavkaytar Ö, Büyükçam A, Tekşam Ö et al.: Flow-volume curve in the diagnosis and follow-up of intrathoracic airway obstruction. Turk J Pediatr 2017; 59(5): 594-597.
otrzymano: 2019-08-19
zaakceptowano do druku: 2019-09-09

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Wójcicka
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój
tel.: +48 608-127-342
katczap@tlen.pl

Nowa Pediatria 3/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria