Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2019, s. 173-181 | DOI: 10.25121/MR.2019.22.4.173
Agnieszka Irlik1, Anna Piotrowska2
Retinoidy – mechanizm działania i zakres efektów niepożądanych po stosowaniu doustnym i aplikacji na skórę
Retinoids – mechanism of action and range of side effects after oral and topical administration
1Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 2Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Summary
Vitamin A derivatives are increasingly used in cosmetic procedures and pharmacological treatment. They can greatly affect the appearance of the skin, but like all other active substances – they can cause side effects (SEF).
The aim of the study was to show the problems in which retinoids are used in dermatology and cosmetology, the way they work and the indication of possible side effects. Methods of minimizing side effects were analyzed and SEF differences after systemic and skin application were checked.
Side effects caused by the use of retinoids are very common, dose-dependent, and the level of danger for the body varies from mild (dry skin) to very serious (teratogenicity, depression). The decision about taking retinoid treatment is made by the specialist after the interview. The appearance of SEF may require modification of the form or dose, sometimes it requires cessation of treatment.Wstęp
Wygląd zewnętrzny człowieka jest ważnym aspektem funkcjonowania w różnych sferach. Według badań Centralnego Biura Opinii Społecznej (CBOS) prawie 3/4 osób badanych przyznaje, że odpowiedni wygląd zewnętrzny ma wpływ na powodzenie w życiu osobistym i zawodowym (1). Istotny wpływ na samoocenę mają mass media, które rozpowszechniają idealny wizerunek. Zmienia się przez to postrzeganie własnego ciała, w szczególności w grupie dorastających nastolatek. Niedopasowanie do obowiązującego kanonu skutkuje obniżeniem samooceny, wycofaniem z życia towarzyskiego, trudnościami w nawiązywaniu relacji (2).
Pogoń za pięknem i chęć uzyskania jak najszybszych efektów napędza popyt na środki i zabiegi, które mimo powszechnej opinii, nie są obojętne dla zdrowia i życia. Część działań niepożądanych (ang. side effects – SEF) jest idiopatyczna i nie można wskazać grup pacjentów/klientów bardziej podatnych na ich wystąpienie. Część jednak może dotyczyć ze zwiększonym prawdopodobieństwem konkretnych grup osób. Dlatego wiedza o działaniach niepożądanych jest niezwykle ważna. Kosmetologia powinna wypracować wzorem pharmacovigilance podobne narzędzia monitorowania i kontrolowania SEF preparatów i zabiegów kosmetycznych (3).
Retinoidy znalazły zastosowanie w kosmetyce ze względu na poprawę wyglądu oraz zadowalające efekty w walce z chorobami skóry. W niniejszej pracy dokonano analizy piśmiennictwa dotyczącego bezpieczeństwa stosowania retinoidów w terapii doustnej oraz po aplikacji zewnętrznej. Analiza miała na celu zwrócenie uwagi na częstość występujących poszczególnych SEF, możliwe konsekwencje natychmiastowe i długoterminowe oraz sposoby ich unikania lub niwelowania.
Metoda przeglądu
Dokonano przeglądu naukowych, internetowych baz danych i zasobów bibliotecznych AWF w Krakowie. Wyszukano prace w języku polskim i angielskim do 2018 roku zawierające następujące słowa kluczowe: retinoidy (retinoids), witamina A (vitamin A), skutki uboczne retinoidów (retinoids SEF), przedawkowanie (overdose), izotretynoina (isotretinoin), toksyczność witaminy A (vitamin A toxicity). Analizie poddano prace oryginalne, kazuistyczne i przeglądowe.
Wyniki przeglądu
Bronikowska i Wojnowska (4) wskazały najczęstsze zastosowania tej grupy środków farmakologicznie czynnych (tab. 1). Retinoidy hamują podziały komórkowe przy nadmiernej proliferacji oraz przyspieszają ten proces, gdy zachodzi on zbyt wolno. Mają zdolność modulowania odpowiedzi immunologicznej (7). W kosmetologii stosowane są w zabiegach do skóry dojrzałej, ze względu na pobudzanie wytwarzania białek naskórkowych. Oprócz regulowania kolorytu skóry i wpływu na gęstość, retinoidy mają zdolność do redukcji wydzielanego łoju oraz dobrze wpływają na trudno gojące się rany (8). Wykorzystane są w leczeniu łuszczycy, liszaju czy łupieżu. Odgrywają znaczącą rolę podczas wzrostu włosów, paznokci, kości czy tworzenia szkliwa nazębnego. Regulują rozłożenie melaniny w skórze (8, 9).
Tab. 1. Wskazania do stosowania retinoidów (na podstawie: 4-6)
Trądzik pospolity (Acnes vulgaris) i trądzik różowaty (Rosacea)
Choroby grudkowo-złuszczające:
– łuszczyca (Psoriasis),
– liszaj płaski (Lichen planus),
– łupież czerwony mieszkowy (Pityriasis rubra pilaris)
Genodermatozy z zaburzeniami rogowacenia:
– choroba Dariera (Keratosis follicularis),
– rybia łuska (Ichthyosis)
Stany przednowotworowe:
– rogowacenie słoneczne (Actinic keratosis),
– leukoplakia błony śluzowej jamy ustnej (Leukoplakia)
Skóra pergaminowa i barwnikowa (Xeroderma pigmentosum)
Choroby rozrostowe:
– rogowiak kolczystokomórkowy (Keratoacanthoma),
– skórne postaci chłoniaków wywodzących się z komórek T
Choroby autoimmunologiczne:
– toczeń rumieniowaty (Lupus erythematosus systemicus)
Choroby wirusowe:
– brodawki płaskie (Verrucae planae),
– mięczak zakaźny (Molluscum contagiosum)
Związki z grupy witaminy A są lipofilne i stosunkowo łatwo ulegają procesowi utleniania. Dlatego też preparaty zawierające retinoidy, prócz dobrze dobranej bazy kosmetycznej, powinny posiadać w swoim składzie odpowiednią ilość antyoksydantów. W 2009 roku został wprowadzony ester galusanu retinylu. Spowalnia on reakcje chemiczne tyrozynazy i melanogenezy. Działa wybielająco, zmniejsza aktywność enzymu wpływającego na degradację elastyny i działa przeciwrodnikowo. Cechuje się większą stabilnością oraz właściwościami przeciwnowotworowymi. W 2010 roku opublikowano dane dotyczące estru kwasu all-trans retinowego i all-trans retinolu, który wykazuje większe możliwości regeneracji skóry w porównaniu do powszechnie znanego retinolu. Połączenie to daje efektywną redukcję zmarszczek, a dzięki blokadzie grupy karboksylowej toksyczność związku została zminimalizowana (10).
Mechanizm działania retinoidów
Pierwszym elementem wchłaniania retinoidów lub prowitamin dostarczanych doustnie jest rozpuszczanie w fazie tłuszczowej posiłku. Uważa się, że tylko wolne formy witaminy są wchłaniane przez błonę śluzową jelit, natomiast formy estrowe są najpierw hydrolizowane (głównie w dwunastnicy). W dawkach farmakologicznych retinol wchłaniany jest do komórek jelitowych poprzez dyfuzję prostą, dla prowitamin A, nośnikiem jest białko STRA6 (ang. stimulated by retinoic acid) – zostało ono zidentyfikowane jako specyficzny receptor dla RBP (ang. retinoid binding proteins). Po wchłonięciu przez enterocyty retinol jest estryfikowany przez LRAT (ang. lecithin retinyl acyltransferaze) oraz ARAT (ang. acyl-CoA acyltransferaze). Głównym produktem jest palmitynian retinylu (11).
Do transportu retinoidów konieczne są wyspecjalizowane białka występujące w osoczu – RBP oraz w cytoplazmie – CRBP (ang. cellular retinoid binding proteins). Zadaniem białek RBP jest wiązanie retinoidów oraz ich transport, natomiast białko CRBP z retinoidem tworzy substrat do dalszych procesów zachodzących w organizmie i odpowiada za transport do jądra komórkowego. Wyróżniono dwie formy białka CRBP: 1 i 2. CRBP-1 odpowiada za właściwy poziom kwasu rutynowego w tkankach, CRBP-2 jest przeważającą formą występującą w naskórku i warunkuje działanie witaminy A w tym obszarze. Wskazuje się, że wpływa na różnicowanie komórek naskórka. Wykazano między innymi, że bardzo wysoki poziom białka CRBP-2 (800% wyższy w porównaniu do poziomu w skórze zdrowej) występuje u chorych z zaburzeniami keratynizacji (łuszczyca, rybia łuska, choroba Dariera, łupież czerwony mieszkowy i rogowacenie mieszkowe) (12). Wyróżniono specyficzne receptory retinoidowe pozwalające na wiązanie się ligandów pochodnych witaminy A. Wśród nich wyróżnia się: RAR (ang. retinoid acid receptors) – receptory odpowiadające za wiązanie kwasu retinowego oraz RXR (ang. retinoid X receptors) – receptory retinoidowe X. Retinoidy mogą się wiązać z receptorami trojako – wyłącznie z RXR (beksaroten), wyłącznie z RAR (tretynoina, izotretynoina oraz tazaroten) lub zarówno z RAR, jak i z RXR (alitretynoina) (7). Receptory retinoidowe nie są rozmieszczone w organizmie równomiernie (13). W największych ilościach obecne są w komórkach, takich jak: naskórek, mieszki włosowe, komórki układu immunologicznego (np. komórkach Langerhansa), gruczoły łojowe. Ich ilość jest zmienna w zależności od występujących stanów zapalnych, chorób czy aktualnego stanu cyklu rozwojowego komórek (7, 14).
Koncepcja intrakrynna retinoidów (oznaczająca wywieranie efektów biologicznych wewnątrz komórki, w której hormon został wytworzony) zapewnia odpowiednią ilość ligandów dostępnych dla receptorów jądrowych. W komórkach retinoid jest przekształcany w cząsteczki łączące się z receptorami jądrowymi, wykazuje swoją aktywność, a następnie zostaje inaktywowany. Wymagana ilość ligandów potrzebnych do aktywacji właściwych szlaków jest niska, a organizm jest w stanie kontrolować homeostazę poprzez zdolność do dezaktywacji nadmiernej ilości retinoidów (9).
Działania niepożądane stosowania retinoidów
Działania niepożądane (SEF) retinoidów mogą objawiać się wielokierunkowo. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia są skutki niepożądane ogólnoustrojowe. Najłatwiej jednak, oraz najszybciej, zauważalne są zmiany skórne. Pojawiają się szorstkość, suchość i łuszczenie. W 2008 roku opublikowano wyniki badań nad estrem kwasu all-trans retinowego i all-trans retinolu, który to ma większą zdolność do regeneracji skóry, niż sam retinol. Dzięki zablokowaniu grupy karboksylowej udało się zminimalizować poziom toksyczności tego preparatu (10). Wśród ogólnoustrojowych SEF wskazano: uczucie senności lub bezsenność, mdłości i bóle głowy. Niezależnym czynnikiem modulującym typ tych działań okazał się wiek pacjenta. Wpływ wieku uwidacznia się już na przykładzie typów objawów hiperwitaminozy (tab. 2).
Tab. 2. Objawy hiperwitaminozy A (za: 10, 15-17)
Dzieci– Podwyższenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego
– Opóźnienia lub zaburzenia wzrostu
– Bolesne obrzęki w okolicy podudzi
– Mrowienia słuchowe
– Problemy z ostrością widzenia
– Zapalenie czerwieni wargowej
Dorośli– Podwyższenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
– Zmiany w poziomie cholesterolu
– Powiększenie wątroby
– Zwiększenie stężenia wapnia
– Pogrubienie kości długich
– Kalcyfikacja tkanek miękkich
– Zapalenie czerwieni wargowej
Objawy późne– Wypadanie włosów
– Przebarwienie skóry na żółto-czerwono
– Jadłowstręt
– Mdłości
– Zaburzenia koordynacji ruchowej
– Krwotoki z nosa
– Zapalenie spojówek
– Uczucie swędzenia skóry
– Pobudzenie lub osłabienie organizmu
– Powiększenie niektórych narządów i gruczołów (np. wątroba)
– Bóle kostno-mięśniowe
– Obrzęki tkanki nad kośćmi
– Stłuszczenie komórek wątrobowych
Głównym działaniem niepożądanym tej grupy preparatów jest teratogenność. Bezwzględnie nie można ich stosować u kobiet w ciąży, natomiast każda kobieta, która zamierza poddać się terapii pochodnymi witaminy A, musi zadbać o antykoncepcję zarówno przed stosowaniem retinoidów, w trakcie, jak i po zakończeniu terapii. Długość okresu karencji jest zależna od typu stosowanego retinoidu. Dla acytretyny wymaga się antykoncepcji 4 tygodnie przed rozpoczęciem farmakoterapii oraz 3 lata po jej zakończeniu. W przypadku izotretynoiny nakazuje się antykoncepcję miesiąc przed oraz 1-2 miesiące po zakończeniu farmakoterapii (6). U kobiet ciężarnych, zwłaszcza w I trymestrze, stosowanie pochodnych witaminy A może skutkować poważnymi uszkodzeniami płodu, takimi jak (6): wady twarzoczaszki (wodogłowie, małogłowie), mikroftalmia (małoocze), wady ucha zewnętrznego, wady układu sercowo-naczyniowego, wady CUN. Ludzkie zarodki są bardziej wrażliwe niż inne gatunki ze względu na powolną eliminację retinoidów z organizmu. W 2017 roku opisano przypadek noworodka, którego matka przez 2 pierwsze miesiące ciąży przyjmowała dziennie 20 mg izotretynoiny w celu wyleczenia trądziku (18). Dziecko urodziło się z wadami twarzoczaszki, bez lewej małżowiny usznej oraz z wadą wrodzoną prawej małżowiny usznej, wadą serca i zniekształceniem centralnego systemu nerwowego.
Działania niepożądane retinoidów można zaobserwować w większości układów organizmu człowieka (tab. 3).
Tab. 3. Działania niepożądane retinoidów objawiające się ogólnoustrojowo (za: 19, 20)
Układ/obszarDziałania niepożądane
Krew i układ chłonny– Zaburzenia w krzepnięciu krwi, łatwe zasinienia, krwawienia
– Zaburzenia w obrazie czerwonych krwinek
– Zaburzenia białych krwinek (podatność na infekcje)
– Powiększenie węzłów chłonnych
Układ nerwowy– Ból głowy, senność
– Drgawki, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Narząd wzroku– Zapalenie spojówek, zapalenie powiek
– Suchość i podrażnienie oczu
– Osłabienie wzroku w ciemności (rzadko)
– Ślepota barw
– Wrażliwość na światło
– Zmętnienie rogówki, zaćma
Narządy zmysłów– Pogorszenie słuchu (rzadko)
Układ oddechowy– Suchość nosa, krwawienie, zapalenie jamy nosowo-gardłowej
– Suchość gardła prowadząca do chrypki lub ucisku w klatce piersiowej ze świszczącym oddechem
Układ pokarmowy– Silne bóle brzucha z możliwością biegunki krwotocznej
– Nudności i wymioty
– Zapalenie trzustki
– Krwotok z przewodu pokarmowego
– Zapalenie okrężnicy i jelita krętego
– Wzrost stężenia enzymów wątrobowych
– Zapalenie wątroby (zażółcenie skóry i oczu, zmęczenie)
Układ wydalniczy– Stan zapalny nerek, białkomocz lub krwiomocz
Układ mięśniowo-szkieletowy– Ból pleców, mięśni i stawów
– Rozpad tkanki mięśniowej
Zaburzenia metabolizmu– Cukrzyca
– Wzrost poziomu cholesterolu i trójglicerydów
Układ immunologiczny– Reakcje uczuleniowe (wysypka, swędzenie, obrzęk)
– Anafilaksja
Zaburzenia psychiczne– Zmiany nastrojów, przygnębienie, depresja
– Zaburzenia snu
– Wahania wagi i łaknienia
– Problemy z koncentracją, gwałtowność i agresja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pankowski K: Jak cię widzą, tak cię piszą – Polacy o znaczeniu wyglądu w życiu. CBOS BS/112/2009, 2009.
2. Romanowska-Tołłoczko A: Wizerunek kobiety w reklamie a percepcja i ocena własnego wyglądu przez dorastające dziewczęta. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu 2015; 49: 34-41.
3. Toklu HZ, Antigua A, Lewis V et al.: Cosmetovigilance: A review of the current literature. J Family Med Prim Care 2019; 8(5): 1540-1545.
4. Bronikowska A, Wojnowska D: Zastosowanie retinoidów w dermatologii. Nowa Medycyna 2003; 1.
5. Van de Kerkhof PC: Update on retinoid therapy of psoriasis in: an update on the use of retinoids in dermatology. Dermatol Ther 2006; 19(5): 252-263.
6. Kolli SS, Pecone D, Pona A, Cline A, Feldman SR. Topical Retinoids in Acne Vulgaris: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol. 2019; 20(3): 345?365.
7. Marona H, Gunia A, Pękala E: Retinoidy – rola w farmakoterapii w aspekcie komórkowego mechanizmu działania. Farmacja Polska 2010; 3(66): 187-192.
8. Boryczka M, Pasker B, Sosada M: Retinoidy jako substancje czynne produktów leczniczych, kosmetyków i suplementów diety. Farm Przegl Nauk 2010; 8: 8-16.
9. Zouboulis CC: Retinoids – Which Dermatological Indications Will Benefit in the Near Future? Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001; 14(5): 303-315.
10. Bojarowicz H, Płowiec A: Wpływ witaminy A na kondycję skóry. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(3): 352-356.
11. Reboul E: Absorption of Vitamin A and Carotenoids by the Enterocyte: Focus on Transport Proteins. Nutrients 2013; 5(9): 3563-3581.
12. Mortazavi H, Aghazadeh N, Ghiasi M: A review of three systemic retinoids in dermatology: acitretin, isotretinoin and bexarotene. Iran J Dermatol 2013; 16: 144-158.
13. le Maire A, Bourguet W: Retinoic acid receptors: structural basis for coregulator interaction and exchange. Subcell Biochem 2014; 70: 37-54.
14. Burda-Malarz K: Bezpieczeństwo farmakoterapii retinoidami w dermatologii. Farmakoterapia 2015; 5: 10-14.
15. Lietz G, Oxley A, Finney K et al.: Effects of Chronic Hypervitaminosis a on Global Plasma Metabolome Changes and Liver Gene Expression (OR05-06-19). Curr Dev Nutr 2019; 3(suppl. 1). pii: nzz029.OR05-06-19.
16. Finney K, Oxley A, Winder C et al.: The Effect of Chronic High Dose Vitamin a Supplementation on Lipid Metabolism in Adipose Tissue (P02-013-19). Curr Dev Nutr 2019; 3(suppl. 1). pii: nzz029.P02-013-19.
17. Allen LH, Haskell M: Estimating the potential for vitamin A toxicity in women and young children. J Nutr 2002; 132(9 suppl.): 2907S-2919.
18. Mondal D, Shenoy SR, Mishra S: Retinoid Acid Embryopathy. Int J Appl Basic Med Res 2017; 7(4): 264-265.
19. Bergler-Czop B, Bilewicz-Stebel M, Stańkowska A, Bilewicz-Wyrozumska T: Side effects of retinoid therapy on the quality of vision. Acta Pharm 2016; 66(4): 471-478.
20. Khalil S, Bardawil T, Stephan C et al.: Retinoids: a journey from the molecular structures and mechanisms of action to clinical uses in dermatology and adverse effects. J Dermatolog Treat 2017; 28(8): 684-696.
21. Corbetta S, Angioni R, Cattaneo A et al.: Effects of retinoid therapy on insulin sensitivity, lipid profile and circulating adipocytokines. Eur J Endocrinol 2006; 154(1): 83-86.
22. Yaldiz M, Kara A, Guven M et al.: Assessment of auditory function and lipid levels in patients receiving oral isotretinoin (13-cis retinoid) therapy for acne vulgaris. Adv Dermatol Allergol 2018. DOI: https://doi.org/10.5114/ada.2018.79566.
23. Bobowski-Gerard M, Zummo FE, Staels B et al.: Retinoids Issued from Hepatic Stellate Cell Lipid Droplet Loss as Potential Signaling Molecules Orchestrating a Multicellular Liver Injury Response. Cells 2018; 7(9). pii: E137.
24. Madke B, Shah H, Singh AL et al.: Oral Retinoid-induced cheilitis. Indian Journal of Drugs in Dermatology 2016; 2(1): 50-53.
25. Ornelas J, Rosamilia L, Larsen L et al.: Objective Assessment of Isotretinoin-associated Cheilitis: Isotretinoin Cheilitis Grading Scale. J Dermatolog Treat 2016; 27(2): 153-155.
26. Park KY, Ko EJ, Kim IS: The Effect of Evening Primrose Oil for the Prevention of Xerotic Cheilitis in Acne Patients Being Treated with Isotretinoin: A Pilot Study. Ann Dermatol 2014; 26(6): 706-712.
27. Mohsen Elewa R, Zouboulis CC: Vitamin A and the skin. Nutrition and Skin: Lessons for Anti-Aging, Beauty and Healthy Skin 2018; 2: 7-23.
28. Piotrowska A, Czerwińska-Ledwig O, Pilch W: Wpływ leczenia izotretynoiną na zmiany nastroju. Pol J Cosmetol 2018; 21(2): 126-134.
29. Bremner J, Shearer K, McCaffery P: Retinoic acid and affective disorders: the evidence for an association. J Clin Psychiatry 2012; 73: 37-50.
30. Kontaxakis VP, Skourides D, Ferentinos P et al.: Isotretinoin and psychopathology: a review. Ann Gen Psychiatry 2009; 8: 2.
31. Ludot M, Mouchabac S, Ferreri F: Inter-relationships between isotretinoin treatment and psychiatric disorders: Depression, bipolar disorder, anxiety, psychosis and suicide risks. World J Psychiatry 2015; 5(2): 222-227.
32. Kaymak Y, Taner E, Taner Y: Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who were treated with either isotretinoin or topical agents. Int J Dermatol 2009; 48(1): 41-46.
33. Rehn LM, Meririnne E, Höök-Nikanne J et al.: Depressive symptoms and suicidal ideation during isotretinoin treatment: a 12-week follow-up study of male Finnish military conscripts. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(11): 1294-1297.
34. Huang Y-C, Cheng Y-C: Isotretinoin treatment for acne and risk of depression: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2017; 76(6): 1068-1076.
35. Azoulay L, Blais L, Koren G et al.: Isotretinoin and the risk of depression in patients with acne vulgaris: A case-crossover study. J Clin Psychiatry 2008; 69(4): 526-532.
36. Webster GF, Leyden JJ, Gross JA: Results of a Phase III, double-blind, randomized, parallel-group, non-inferiority study evaluating the safety and efficacy of isotretinoin-lidose in patients with severe recalcitrant nodular acne. J Drugs Dermatol 2014; 13(6): 665-670.
37. Schaffer L, Schaffer C, Hunter S et al.: Psychiatric reactions to isotretinoin in patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2010; 122(3): 306-308.
38. O’Reilly K, Bailey SJ, Lane MA: Retinoid-mediated regulation of mood: possible cellular mechanisms. Exp Biol Med (Maywood) 2008; 233(3): 251-258.
39. Dispenza MC, Wolpert EB, Gilliland KL et al.: Systemic isotretinoin therapy normalizes exaggerated TLR-2-mediated innate immune responses in acne patients. J Invest Dermatol 2012; 132(9): 2198-2205.
40. Bershad S, Kranjac Singer G, Parente JE et al.: Results of a Randomized Vehicle-Controlled Trial of Short-Contact Therapy with 0.1% Tazarotene Gel. Arch Dermatol 2002; 138(4): 481-489.
41. Wu H, Feng J, Lv W et al.: Developmental neurotoxic effects of percutaneous drug delivery: behavior and neurochemical studies in C57BL/6 Mice. PLoS ONE 2016; 11(9): e0162570.
42. O’Kane M, Murphy EP, Kirby B: The role of corticotropin-releasing hormone in immune-mediated cutaneous inflammatory disease. Exp Dermatol 2006; 15(3): 143-153.
43. Binkley N, Krueger D: Hypervitaminosis A and bone. Nutr Rev 2000; 58(5): 138-144.
otrzymano: 2019-11-15
zaakceptowano do druku: 2019-12-02

Adres do korespondencji:
Anna Piotrowska
Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel.: +48 509-337-470
anna.piotrowska@awf.krakow.pl

Medycyna Rodzinna 4/2019
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna