Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2021, s. 3-7 | DOI: 10.25121/NewMed.2021.25.1.3
Agata Wasilewska, *Lidia Zawadzka-Głos
Abscess and hematoma of the septum – old diagnosis, contemporary treatment options
Krwiak i ropień przegrody nosa – znane rozpoznanie, współczesne metody leczenia
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wprowadzenie. Krwiak przegrody nosa (KPN) jest nagromadzeniem krwi lub ropy (wtedy kwalifikujemy go jako ropień (RPN)) w przestrzeni pomiędzy chrząstką przegrody a płatem śluzówkowo-ochrzęstnowym. Nieleczony prowadzi do deformacji nosa i twarzy oraz opóźnionego wzrostu twarzoczaszki, a nawet do powikłań wewnątrzczaszkowych.
Celem opracowania jest zaprezentowanie i porównanie sposobów postepowania z ropniami i krwiakami przegrody u dzieci w oparciu o literaturę i doświadczenie Kliniki. Proponujemy wytyczne jak leczyć schorzenie.
Materiał i metody. Poddano analizie przypadki 20 pacjentów z ropniem lub krwiakiem przegrody leczonych w Klinice Laryngologii Dziecięcej WUM w okresie od 1 stycznia 2017 do 1 stycznia 2021.
Wyniki. Pacjenci byli w wieku od 8 miesięcy do 18 roku życia. Dziewięcioro miało ropień, a jedenaścioro krwiak przegrody. Wszystkie przypadki ropnia i jeden przypadek nawrotowego krwiaka współistniały z destrukcją chrząstki przegrody. Najczęstszym patogenem w przypadku ropnia był S. aureus (w 1 przypadku MRSA). Wszyscy pacjenci mieli drenaż ropnia w znieczuleniu ogólnym, część rekonstrukcję z użyciem chrząstki homogennej lub autogennej.
Wnioski. Leczenie opiera się na drenażu ropnia lub krwiaka, przepłukaniu jego jamy, umieszczeniu w jamie sączka z teflonu i założeniu tamponady przedniej zapobiegającej jego nawrotowi. Kluczowa jest wczesna rekonstrukcja chrząstki przegrody zniszczonej przez ropień.
Summary
Introduction. Hematoma of the nasal septum is accumulation of the blood or pus in a space between septum and its overlying mucoperichondrium or mucoperiosteum layer. If left untreated, may lead to nose and facial deformity, and delayed facial growth and even to intracranial complications.
Aim of the study is to present and compare different techniques of treatment. We present our guidelines how to treat the condition.
Material and methods. Cases of 20 patients with septal hematoma or abscess hospitalized at the Pediatric Laryngology Clinic between January 1, 2015 and January 1, 2021 were analyzed.
Results. Patients were between 8 months and 18 years of age. Nine present septal abscesses and eleven hematomas. All cases of abscess coexisted with destruction of the septal cartilage as well as one case of recurrent septal hematoma. The most common pathogen was S.aureus, in one case MRSA and that patient neded re-drainage of the abscess. All patients had an abscess/hematoma drained under general anesthesia. Some had septum reconstructed with homologous donor cartilage implants, autologous reconstruction with the auricle cartilage, or complex homologous donor cartilage implant reconstruction.
Conclusion. Treatment is surgical drainage of the hematoma/abscess and inserting suction of teflon strip and anterior nasal package. Crucial is quite early reconstruction of the septum when already damaged by the abscess.Introduction
Nasal septal hematomas and abscesses are not a common condition in children and are most frequently associated with facial injury. The literature states that they are the result of 2% of nasal injuries and 15% coexist with a fracture of the nasal bones (1). During the injury, there is a interruption of the blood vessels of the mucoperichondrium and accumulation of blood in the space between the septal cartilage and the perichondrium with the formation of the usual bilateral hematoma (1-4).
This occurs in the first hours after the injury, although blood accumulations after 2 days or more of the iatrogenic injury have been observed. Common symptoms include: impaired nasal patency, difficulty in breathing through the nose, change in shape-widening of the nose in the frontal view. Anterior rinoscopy reveals a bluish and red fluctuant swelling of the nasal septum-usually bilateral (fig. 1). In palpation with a cotton stick seems resilient. Hematoma is very clearly visible in a computed tomography with contrast (fig. 2a-e). Due to greater flexibility of the mucoperichondrium in children than in adults, they are less likely to have hematoma of the nasal septum (2).
Fig. 1. Picture of the septal hematoma in examination
Fig. 2a-e. The image of the abscess in the CT study of the paranasal sinuses without (a, b) and with contrast (3 scans in the frontal plane, the next two in the horizontal)
It should be borne in mind that after injury, hematomas of the lateral wall of the nose of the cartilage area or the back of the nose may occur (2).
The hematoma of the septum is the blood-filled space between the cartilage of the nasal septum and the overlying mucoperichondrium. It is prone to bacterial infection mainly staphylococcal and streptococcal and easily progresses into an abscess. If not drained immediately, the cartilage may undergo necrosis as it is deprived of its nutrition and may undergo its lysis intensified by catechin D-remodeling cartilage enzyme (1, 2). Destruction occurs very quickly, even within days. With an abscess, general fever, pain, redness, tenderness of the nasal tip usually appear. Elevated white blood count and CRP are common. Life-threatening complications in the form of cavernous sinus thrombosis or brain abscesses are rare and associated with late diagnosis and delay in adequate treatment (1).
Other not connected with trauma causes of the nasal septal abscess are dental infections, bacterial sinusitis, furunculus of nasal atrium.
In children, the process of ossification of the nasal septum proceeds gradually with age. Younger children have a larger area of the cartilagous septum and due to constant development of the nose greater incidence of shape of the nose disturbance.
If left untreated in childhood, the abscess of the septum with significant destruction of septal cartilage leads to inhibition of the growth also of the lateral cartilages, bony piramid and maxilla. The younger the child with abscess, the greater the distortion of the structures of the nose and middle face during the growth of the child. Total destruction of the cartilaginous septum will result in an underdeveloped and overrotated saddle nose deformity with columellar retraction and retroposition of the midface (fig. 3).
Fig. 3a-c. Views of a patient with underdeveloped nose due to septal abscess. Patient has saddle nose deformity and broad bony piramid. Before treatment
Septal hematomas can be side-effects of septoplasty or other medical procedures, the literature documents cases where the traumatic factor has not been reported (6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Menger DJ, Tabink IC, Trenitè GJ: Nasal septal abscess in children: reconstruction with autologous cartilage grafts on polydioxanone plate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134(8): 842-847.
2. Gryczyńska D (red.): Otolaryngologia dziecięca. Wyd. I. Wydawnictwo alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007: 33-241.
3. Chandran A, Sakthivel P, Singh CA: A Swollen Nose – Nasal Septal Hematoma. Indian J Pediatr 2020; 87(1): 88.
4. Alvarez H, Osorio J, De Diego JI et al.: Sequelae after nasal septum injuries in children. Auris Nasus Larynx 2000; 27(4): 339-342.
5. Cervera Escario J, Calderón Nájera R, Enríquez de Salamanca J, Bartolomè Benito M: Hematoma y absceso de tabique nasal postraumático en niño [Post-traumatic haematoma and abscess in the nasal septa of children]. Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59(3): 139-141.
6. Huang YC, Hung PL, Lin HC: Nasal septal abscess in an immunocompetent child. Pediatr Neonatol 2012; 53(3): 213-215.
7. Huizing EH: Long term results of reconstruction of the septum in the acute phase of a septal abscess in children. Rhinology 1984; 22: 55-63.
8. Pirsig W: Historical notes and actual observations on the nasal septal abscess especially in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1984; 8: 43-54.
9. Grymer LF, Bosch C: The nasal septum and the development of the midface. A longitudinal study of a pair of monozygotic twins. Rhinology 1997; 35: 6-10.
10. Hellmich S: Reconstruction of the destroyed septal infrastructure. Head Neck Surg 1989; 100: 92-94.
11. Cottle MH, Quilty TJ, Buckingham RA: Nasal implants in children and in adults: with preliminary note on the use of ox cartilage. Ann Otol Rhinol Laryngol 1953; 62: 169-175.
12. Bláhová O: Late results of nasal septum injury in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1985; 10: 137-141.
otrzymano: 2021-01-07
zaakceptowano do druku: 2021-01-28

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia.dsk@uckwum.pl

New Medicine 1/2021
Strona internetowa czasopisma New Medicine