Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 1/2021

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Original paper/Praca oryginalna
Abscess and hematoma of the septum – old diagnosis, contemporary treatment options
Krwiak i ropień przegrody nosa – znane rozpoznanie, współczesne metody leczenia
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-7
Case reports/Opisy przypadków
Mediastinal emphysema as a complication of posterior pharyngeal wall injury – a case report
Odma śródpiersiowa jako powikłanie urazu tylnej ściany gardła – opis przypadku
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 8-13
DENTISTRY/STOMATOLOGIA
Original papers/Prace oryginalne
Dental caries in primary teeth during early childhood in the Warsaw agglomeration
Próchnica zębów mlecznych w okresie wczesnego dzieciństwa w aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 14-21
Caries distribution pattern in primary dentition in children in early childhood from the Warsaw agglomeration
Rozmieszczenie próchnicy w uzębieniu mlecznym u dzieci w okresie wczesnodziecięcym z aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 22-30