Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2021, s. 8-13 | DOI: 10.25121/NewMed.2021.25.1.8
Małgorzata Badełek-Izdebska, *Lidia Zawadzka-Głos
Mediastinal emphysema as a complication of posterior pharyngeal wall injury – a case report
Odma śródpiersiowa jako powikłanie urazu tylnej ściany gardła – opis przypadku
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Odma śródpiersiowa to stan patologiczny, w którym powietrze obecne jest w śródpiersiu. Odma śródpiersiowa może powstać samoistnie lub być efektem zaistnienia zmian chorobowych albo urazów, w tym również urazów jatrogennych. Powietrze do śródpiersia może przejść z płuc, tchawicy, oskrzeli, przełyku, jamy otrzewnej lub pochodzić z zewnątrz ciała pacjenta. Może też przedostawać się ze śródpiersia do szyi lub jamy brzusznej. Śródpiersie komunikuje się z przestrzenią podżuchwową, przestrzenią zagardłową oraz osłonkami naczyniowymi w obrębie szyi. Czynniki sprzyjające wystąpieniu odmy śródpiersia to: próba Valsalvy, wysiłek fizyczny, wzmożony wysiłek oddechowy, kaszel, astma, infekcje dróg oddechowych, wymioty, zażywanie narkotyków. Pacjent z odmą śródpiersia może nie prezentować żadnych dolegliwości lub też mogą wystąpić objawy niewydolności oddechowej. Najczęstszymi obserwowanymi objawami są: ból zamostkowy promieniujący do barku lub pleców oraz narastający przy zmianie pozycji ciała, duszność, kaszel, ból lub dyskomfort w obrębie szyi, zaburzenia połykania, tachykardia, a także odma podskórna. Rozpoznanie stawiamy na podstawie obrazu klinicznego uwzględniającego przyczynę wywołującą oraz badań radiologicznych. Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego odma śródpiersiowa wystąpiła w efekcie urazu tylnej ściany gardła.
Summary
Mediastinal emphysema is a pathological condition in which air is present in the mediastinum. Mediastinal emphysema may occur spontaneously or as a result of disease or trauma, including iatrogenic injury. Air into the mediastinum may pass from the lungs, trachea, bronchi, esophagus, peritoneal cavity, or come from outside the patient's body. It can also pass from the mediastinum into the neck or abdominal cavity. The mediastinum communicates with the submandibular space, the retropharyngeal space, and the vascular sheaths in the neck. Predisposing factors for mediastinal emphysema include the Valsalva test, physical exertion, increased respiratory effort, coughing, asthma, respiratory infections, vomiting, and drug use. A patient with mediastinal emphysema may present with no symptoms or may present with symptoms of respiratory distress. The most common symptoms observed are retrosternal pain radiating to the shoulder or back and increasing with changes in body position, dyspnea, cough, neck pain or discomfort, dysphagia, tachycardia, and subcutaneous emphysema. The diagnosis is made on the basis of clinical features including the underlying cause and radiological findings. A case of a patient with mediastinal emphysema due to trauma to the posterior pharyngeal wall is presented.Introduction
Air emphysema is a pathological condition in which air is forced into soft tissues where it is not physiologically present. Mediastinal emphysema (pneumomediastinum) is the presence of free air within the connective tissue of the mediastinum. It is often accompanied by subcutaneous emphysema, characterised by palpable crepitations within the skin. In the case of mediastinal emphysema as a result of trauma to the posterior pharyngeal wall, the air in the retropharyngeal space passes into the parapharyngeal space and from there along the least resistance route along the neck fascia into the mediastinum. From there, it can pass further into the pleural cavity or even the pericardial cavity, thus posing an immediate threat to life. Mediastinal emphysema usually occurs in young patients with loose and flaccid mediastinal tissues compared to older patients with fibrotic tissues in this space, impeding air migration (1). The patient’s symptoms, general condition and possible complications may correlate with the extent of emphysema and the prevailing mediastinal pressure. The following is a case of a patient admitted to the Department of Pediatric Otolaryngology with mediastinal emphysema due to throat trauma
Case report
A 5-year-old boy with trisomy 21 was admitted to the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, from a children’s hospital of a lower referral level because of posttraumatic mediastinal emphysema and subcutaneous emphysema of the neck and supraclavicular region found on CT examination. On the day of admission to the first hospital, the boy sustained injury to the posterior pharyngeal wall with a toothbrush held in the mouth during a fall. The injury caused throat bleeding, and the boy reported throat pain and difficulty swallowing saliva. Fiberoptic examination on admission did not show damage to the pharyngeal mucosa or active bleeding, only a protrusion/swelling of the posterior pharyngeal wall was visible. A CT scan of the neck and chest performed described: “Examination with administration of 15 ml contrast medium. Presence of increased subcutaneous emphysema of the neck and upper chest. Presence of air in pharyngeal space, perivascular space, upper mediastinum and vestigially subpleural. At the level of the lower pharynx, on the right side, a small tissue element of 5 mm in the pharyngeal space is visible, which may correspond to a fragment of pharyngeal tissue entered into the pharyngeal space. The larynx is undamaged, pear-shaped lobules and epiglottis are unchanged. The cervical venous and arterial vessels were properly patched, without lesions” (Fig. 1a-c). No pathological fluid reservoirs or haematomas or shadowing foreign bodies were found within the neck organs. The bony elements within the scope of the examination were not damaged.
Fig. 1a-c. CT scans of the neck and chest showing air in the mediastinum and soft tissues of the neck (arrows)
On the next day of hospitalization, due to the severity of emphysema and the possibility of its further development as well as the risk of nasopharyngeal flora infection, the patient was transferred by medical transport to the Children Clinical Hospital of the Medical University of Warsaw.
Until the nasopharyngeal swab for COVID-19 collected during the stay in the previous hospital was negative (test result – negative), the patient was isolated in the patient room and all nursing activities and medical examination were performed in personal protective equipment.
On admission to the Pediatric Otolaryngology Department of the Medical University of Warsaw, the boy was in good general condition, with efficient respiratory and circulatory systems. No respiratory disturbances in the form of stridor or dyspnoea were found. The boy’s voice was sonorous. No significant abnormalities were found in vital signs: saturation 96%, pulse 103/minute, blood pressure 110/79 mmHg, body temperature 36.9 degrees Celsius. The boy reported complaints of throat and neck pain.
On physical examination, swelling of the soft tissues in the anterior part of the neck and in the supraclavicular region was found; palpation showed marked crepitations in the swollen areas. Neck mobility was preserved in all directions. Auscultation was normal with alveolar respiratory murmur, numerous crackles were heard in the upper part of the chest from the front, and normal murmur from the back.
ENT examination of the posterior wall of the middle pharynx, in its lower part on the right side, revealed a small wound without the presence of active bleeding; the wound area with mucosal oedema was present. No other post-traumatic lesions were found within the oral cavity, palatal arches, palatine uvula and tonsils. There were also no features of upper respiratory tract infection. Due to the lack of laryngeal symptoms and examination performed the day before, repeat fibroscopy was not performed. The laboratory blood tests showed elevated CRP and slight leucocytosis; gasometry was normal. Due to short time since injury, the patient was fasted and started i.v. hydration. Constant monitoring of vital signs (saturation, HR, RR) and restriction of exercise were ordered. The treatment included analgesics and broad-spectrum intravenous antibiotic therapy (second-generation cephalosporin and clindamycin). On the 1st day of treatment, an i.v. corticosteroid was also continued.
On the next day of observation, the patient reported slight throat and neck pain, no fever, no respiratory disturbances or cough, saturation maintained at 96-97%, heart rate 92-117/min. Crepitations of the neck region were still palpable. Oral rehydration was started, followed by feeding with pureed diet, which the boy accepted reluctantly due to sore throat. In the following days, the patient’s vital signs were monitored, which remained within normal limits, and the decrease of neck tissue oedema was observed. The boy reported no more pain, his appetite improved, no respiratory disturbances were observed. On post-injury day 4, the chest X-ray was performed, which revealed slight mediastinal emphysema and air in the soft tissues of the neck and in the scapular projection (Fig. 2). Otherwise, the chest and neck organs were normal. There were no abnormalities on ECG.
Fig. 2. Fourth day after injury

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kobashi Y, Okimoto N, Matsushima T et al.: Comparative study of mediastinal emphysema as determined by etiology. Intern Med 2002; 41: 277-282.
2. Elhakim TS, Abdul HS, Pelaez Romero C, Rodriguez-Fuentes Y: Spontaneous pneumomediastinum, pneumothorax and subcutaneous emphysema in COVID-19 pneumonia: a rare case and literature review. BMJ Case Rep 2020; 13(12): 239489.
3. Quincho-Lopez A, Quincho-Lopez DL, Hurtado-Medina FD: Case Report: Pneumothorax and Pneumomediastinum as Uncommon Complications of COVID-19 Pneumonia-Literature Review. Am J Trop Med Hyg 2020; 103(3): 1170-1176.
4. Bartela E, Mikołajczak M, Prech M: Pneumomediastinum as a rare cause of retrosternal chest pain – report of two cases. Pol Merk Lek 2011; XXXI(186): 360.
5. López-Peláez MF, Roldán J, Mateo S: Cervical emphysema, pneumomediastinum, and pneumothorax following self-induced oral injury: Report of four cases and review of the literature. Chest 2001; 120: 306-309.
6. Kuniyoshi Y, Kamura A, Yasuda S et al.: Laryngeal Injury and Pneumomediastinum Due to Minor Blunt Neck Trauma: Case Report. J Emerg Med 2017; 52(4): 145-148.
7. Lee SW, Huh YH, Cha MS: Iatrogenic subcutaneous cervicofacial emphysema with pneumomediastinum after class V restoration. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2017; 43: 49-52.
8. Kaliszewski K, Cendal I, Krassowska M et al.: Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema after dental extraction. Pol Arch Intern Med 2020; 130(3): 244-245.
9. Zieliński R, Piotrowska V, Zakrzewska A: Pneumomediastinum and emphysema in a case of a soft bronchial foreign body aspiration in a child. A case report. Otolaryngol Pol 2011; 65(1): 59-61.
10. Piotrowski S, Jesikiewicz D: Mediastinal emphysema as a complication of the tonsilloadenotomy in child. Otolaryngol Pol 2009; 63(6): 528-531.
11. Dubost J, Kalfon F, Roullit S et al.: Giant subcutaneous emphysema, pneumomediastinum and bilateral pneumothorax following rhinoseptoplasty. Cah Anesthesiol 1986; 34(2): 161-162.
12. Gulati A, Baldwin A, Intosh IM, Krishnan A: Pneumomediastinum, bilateral pneumothorax, pleural effusion, and surgical emphysema after routine apicectomy caused by vomiting. Br J Oral Maxillofac Surg 2008; 46: 136-137.
13. van Veelen I, Hogeman PH, van Elburg A: Pneumomediastinum: A rare complication of anorexia nervosa in children and adolescents: A case study and review of the literature. Eur J Pediatr 2008; 167: 171-174.
14. Tomczak M, Twardosz K, Szelerska-Twardosz H: Pneumomediastinum as a result amphetamin administration. Pneumonol Alergol Pol 2005; 73: 76.
15. Macia I, Moya J, Ramos R et al.: Spontaneous pneumomediastinum: 41 cases. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31: 1110-1114.
16. Caceres M, Ali SZ, Braud R et al.: Spontaneous pneumomediastinum: a comparative study and review of the literature. Ann Thorac Surg 2008; 86: 962-966.
17. Huon LK, Chang YL, Wang PC, Chen PY: Head and neck manifestations of spontaneous pneumomediastinum, Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 146(1): 53-57.
18. Gasser CR, Pellaton R, Rochat CP: Pediatric Spontaneous Pneumomediastinum: Narrative Literature Review. Pediatr Emerg Care 2017; 33(5): 370-374.
19. Takada K, Matsumoto S, Hiramatsu T et al.: Spontaneous pneumomediastinum: an algorithm for diagnosis and management. Ther Adv Respir Dis 2009; 3: 301-307.
20. Takada K, Matsumoto S, Hiramatsu T et al.: Management of spontaneous pneumomediastinum based on clinical experience of 25 cases. Respir Med 2008; 102: 1329-1334.
21. Dissanaike S, Shalhub S, Jurkovich GJ: The evaluation of pneumomediastinum in blunt trauma patients. J Trauma 2008; 65(6): 1340-1345.
22. Zhang XY, Zhang WX, Sheng AQ et al.: Diagnosis and prognosis of spontaneous pneumomediastinum in eighteen children. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2013; 51(11): 849-851.
23. Zachariah S, Gharahbaghian L, Perera P, Joshi N: Spontaneous pneumomediastinum on bedside ultrasound: case report and review of the literature. West J Emerg Med 2015; 16(2): 321-324.
24. Beason HF, Markowitz JE: Pneumomediastinum Diagnosed on Ultrasound in the Emergency Department: A Case Report. Perm J 2015; 19(3): 122-124.
25. Chalumeau M, Le Clainche L, Sayeg N et al.: Spontaneous pneumomediastinum in children. Pediatr Pulmonol 2001; 31(1): 67-75.
26. Muckart DJJ, Hardcastle TC, Skinner DL: Pneumomediastinum and pneumopericardium following blunt thoracic trauma: much ado about nothing? Eur J Trauma Emerg Surg 2019; 45(5): 927-931.
27. McGuinness G, Zhan Ch, Rosenberg N et al.: Increased Incidence of Barotrauma in Patients with COVID-19 on Invasive Mechanical Ventilation. Radiology 2020; 297(2): 252-262.
otrzymano: 2021-01-18
zaakceptowano do druku: 2021-02-08

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia.dsk@uckwum.pl

New Medicine 1/2021
Strona internetowa czasopisma New Medicine