Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2021, s. 125-130 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.4.125
*Przemysław Ciesielski1, 2, Małgorzata Kołodziejczak1, 2
Treatment of anal fissure – combining different therapeutic approaches
Leczenie szczeliny odbytu – łączenie metod terapeutycznych
1Department of General Surgery, Maria Skłodowska-Curie Hospital in Ostrów Mazowiecka
2Warsaw Proctology Centre, St. Elizabeth’s Hospital, Warsaw
Streszczenie
Szczelina odbytu jest powszechną chorobą proktologiczną obniżającą w istotny sposób jakość życia pacjenta. Dostępne w piśmiennictwie algorytmy leczenia szczeliny są zgodne co do wstępnego leczenia zachowawczego, dopiero przy niepowodzeniu leczenia zachowawczego wprowadza się inne terapie, w tym leczenie toksyną botulinową, a następnie leczenie zabiegowe i operacyjne. Niniejsza publikacja przedstawia możliwości różnych terapii łączonych, m.in.: ostrzyknięcia kanału odbytu toksyną botulinową z leczeniem zachowawczym, zastosowaniem dilatatora lub pneumatyczną dilatacją odbytu, oraz z zabiegiem operacyjnym. Przedstawiono też terapie łączenia pneumatycznej dilatacji z leczeniem zachowawczym. Publikacja oparta jest na własnych obserwacjach praktycznych oraz na aktualnych doniesieniach na ten temat. Autorzy wnioskują, że wobec niejednorodnej etiologii szczeliny odbytu wielokierunkowe leczenie ma swoje logiczne uzasadnienie.
Summary
Anal fissure is a common proctological condition that significantly compromises the patient’s quality of life. The treatment algorithms for anal fissure proposed in the literature agree on the initial conservative approach. In the case of conservative treatment failure, however, other therapies are introduced, including botulinum toxin, followed by invasive and surgical techniques. This paper presents the possibilities of different combined approaches, including botulinum toxin injection into the anal canal combined with conservative treatment, a dilator or pneumatic dilation, and surgery. Therapies combining pneumatic dilatation with conservative treatment are also presented. The publication is based on both our own practical observations and current reports. We concluded that the heterogeneous aetiology of anal fissure is a logical rationale for multidirectional treatment.Introduction
Although the aetiology of anal fissure is not fully understood, most researchers agree on its heterogeneity. Most often the disorder is caused by mechanical trauma to the anal canal wall caused by hard stool, with constipation playing a contributory role. Increased internal sphincter tone, which is a reflex response to anal canal epithelial damage, causes anal canal ischemia, thereby preventing fissure healing. The pain caused by the fissure and the increased muscle tone discourages patients from bowel movement. In turn, inhibition of the bowel movement reflex gives rise to hard stool, which further traumatises the epithelium upon defecation, aggravating the symptoms. However, it is difficult to explain postpartum fissures with normal or even reduced muscle tone, or fissures in patients without constipation based on this theory. Puerperal hormonal changes and disturbed Gowers’ rectoanal inhibitory reflex in patients who hold bowel movements require treatment supplementation with agents that promote healing, e.g. hyaluronic acid or sucralfate. The role of biofeedback in the treatment of anal fissure is still debatable (1). Chronic and recurrent fissures often transform into submucosal fistulas and require surgical intervention, as in the case of typical fistulas.
Treatment decisions must be therefore based on appropriate patient qualification. The varied aetiology often requires combined treatment targeting different mechanisms underlying fissure formation. Combining conservative treatment with more invasive intervention and, in some cases, surgical techniques, increases therapeutic efficacy.
The main therapeutic assumption in typical fissures is to reduce internal sphincter tone using various methods, such as hot sitz baths, pharmacotherapy, mechanical or surgical techniques. Reduced tension improves blood supply to the anal canal and creates conditions for healing.
However, is monotherapy really used in the treatment of anal fissure on a daily basis?
According to European and American guidelines, treatment should comprise several permanent elements, such as:
– dietary modification – fibre and proper hydration,
– stool softeners,
– hot sitz baths,
– medications that reduce anal sphincter tone in the form of ointments (diltiazem, nitroglycerin or nifedipine).
Combined conservative treatments may include topical preparations reducing muscle tone by using a variety of targets. We often use combined treatment with diltiazem ointment and papaverine suppositories or nitroglycerin ointment and local anaesthetics (lignocaine). A randomised study from Egypt confirmed the efficacy of combined topical treatment with nifedipine gel, lidocaine hydrochloride and betamethasone (2).
Conservative treatment can be combined with other methods, including:
– dilatation with a rectal dilator or pneumatic dilatation,
– biofeedback,
– botulin toxin injections,
Botulin toxin injections may be combined with:
– pneumatic dilatation,
– surgical treatment of fissures in which sphincterotomy is not used (fissurectomy, fissurectomy with advancement flap).
Conservative treatment combined with a rectal dilator or pneumatic dilatation

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. van Reijn-Baggen DA, Elzevier HW, Pelger RCM, Han-Geurts IJM: Pelvic floor physical therapy in the treatment of chronic anal fissure (PAF-study): Study protocol for a randomized controlled trial. Contemp Clin Trials Commun 2021; 24: 100874.
2. Salem AE, Mohamed EA, Elghadban HM, Abdelghani GM: Potential combination topical therapy of anal fissure: development, evaluation, and clinical study. Drug Deliv 2018; 25(1): 1672-1682.
3. Renzi A, Brusciano L, Pescatori M et al.: Pneumatic balloon dilatation for chronic anal fissure: a prospective, clinical, endosonographic, and manometric study. Dis Colon Rectum 2005; 48(1): 121-126.
4. Tranqui P, Trottier DC, Victor C, Freeman JB: Nonsurgical treatment of chronic anal fissure: nitroglycerin and dilatation versus nifedipine and botulinum toxin. Can J Surg 2006; 49(1): 41-45.
5. Lin JX, Krishna S, Su’a B, Hill AG: Optimal Dosing of Botulinum Toxin for Treatment of Chronic Anal Fissure: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dis Colon Rectum 2016; 59(9): 886-894.
6. Gandomkar H, Zeinoddini A, Heidari R, Amoli HA: Partial lateral internal sphincterotomy versus combined botulinum toxin A injection and topical diltiazem in the treatment of chronic anal fissure: a randomized clinical trial. Dis Colon Rectum 2015; 58(2): 228-234.
7. Andicoechea Agorría A, Del Casar Lizcano JM, Barbón Remis E et al.: Treatment of a chronic anal fissure with a botulin toxin A injection and fissurectomy. Rev Esp Enferm Dig 2019; 111(9): 672-676.
8. D’Orazio B, Geraci G, Famà F et al.: Botulinum toxin associated with fissurectomy and anoplasty for hypertonic chronic anal fissure: A case-control study. World J Clin Cases 2021; 9(32): 9722-9730.
9. Winkler R, Otto P, Schiedeck T: Szczelina odbytu. [W:] Dziki A (red. wyd. pol.): Proktologia praktyczna. Edra Urban i Partner, 2013: 127.
10. FitzDowse AJ, Behrenbruch CC, Hayes IP: Combined treatment approach to chronic anal fissure with associated anal fistula ANZ J Surg 2018; 88(7-8): 775-778.
otrzymano: 2021-10-04
zaakceptowano do druku: 2021-10-25

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Stanisława Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
drprzemyslawciesielski@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna