Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2021

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 121
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 122
Prace poglądowe
Review papers

Leczenie szczeliny odbytu – łączenie metod terapeutycznych
Treatment of anal fissure – combining different therapeutic approaches
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 125-130
Treatment of anal fissure – combining different therapeutic approaches
Leczenie szczeliny odbytu – łączenie metod terapeutycznych
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 125-130
Szerokie otwarcie kanału przetoki i metoda TROPIS – współczesne metody leczenia skomplikowanych przetok odbytu
Hanley procedure and TROPIS method – modern therapeutic approaches in complicated anal fistulae
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 131-135
Hanley procedure and TROPIS method – modern therapeutic approaches in complicated anal fistulae
Szerokie otwarcie kanału przetoki i metoda TROPIS – współczesne metody leczenia skomplikowanych przetok odbytu
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 131-135
Opis przypadku
Case report
Pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna – od rozpoznania do wdrożenia terapii. Standardy postępowania a rzeczywistość – opis przypadku
A patient with Crohn’s disease – from diagnosis to therapy onset. Therapeutic standards vs. reality – a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 136-144
A patient with Crohn’s disease – from diagnosis to therapy onset. Therapeutic standards vs. reality – a case report
Pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna – od rozpoznania do wdrożenia terapii. Standardy postępowania a rzeczywistość – opis przypadku
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 136-144
Historia medycyny
History of medicine
Kto pierwszy wyłonił kolostomię?
Who was the first to perform colostomy?
Maria Ciesielska – s. 145-148
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.