Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2022, s. 36-40 | DOI: 10.25121/NM.2022.29.1.36
*Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska
Anal canal cancer – two case reports
Rak kanału odbytu – opis dwóch przypadków
Department of General and Oncological Surgery, Tomaszow Health Centre, Tomaszow Mazowiecki, Poland
Streszczenie
W poniższym artykule autorzy przedstawiają dwa przypadki pacjentek z rakiem kanału odbytu, które trafiły na oddział chirurgii ogólnej szpitala rejonowego na różnym etapie diagnostyki i leczenia.
Pierwsza pacjentka pierwotnie była operowana z powodu niedrożności przewodu pokarmowego spowodowanego guzem esicy. Wynik histopatologiczny wykazał, że jest to adenocarcinoma G2 invasivum sigmae. Pacjentka w wywiadzie miała rozpoznaną wcześniej przewlekłą białaczkę limfocytową, jednak nie leczyła się z tego powodu. Po roku od pierwszej operacji została zakwalifikowana do odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Okres przedoperacyjny oraz operacja przebiegły bez powikłań. Pięć lat po pierwszej operacji zgłosiła się do lekarza z powodu krwawiącego guza brzegu odbytu. Wynik histopatologiczny potwierdził zmianę złośliwą – carcinoma planoepiheliale akeraodes invasivum canalis ani, G2. Wykryto również obecność wirusa HPV. Pacjentka otrzymała radioterapię, po jej zakończeniu leczenie uznano za zakończone.
Druga pacjentka zgłosiła się do lekarza z powodu podejrzenia choroby hemoroidalnej. Została zakwalifikowana do rektoskopii z pobraniem wycinków. Wynik histopatologiczny wykazał, że zmiana to carcinoma planoepitheliale akeratodes, typus basaloides infiltrans canalis ani, G3. Również wykryto obecność wirusa HPV. Pacjentka otrzymała chemioradioterapię, po której leczenie zostało uznane za zakończone.
Summary
The paper presents two cases of female patients with anal canal cancer who were admitted to the Department of General Surgery in a regional hospital at various stages of diagnosis and treatment. The first patient was initially operated on for gastrointestinal obstruction caused by a sigmoid tumour. It was histopathologically found to be G2 invasive adenocarcinoma of the sigmoid colon. The patient had a history of previously diagnosed and untreated chronic lymphocytic leukaemia. One year after the first surgery, she was qualified for gastrointestinal continuity restoration. The pre- and intraoperative period were uneventful. Five years after her first surgery, the patient reported for a medical appointed due to a bleeding tumour of the anal margin. Histopathological findings confirmed a malignant lesion – G2 invasive keratinizing squamous cell carcinoma of the anal canal. Human papilloma virus (HPV) was also detected. The patient received radiotherapy, after which the treatment was considered completed.
The second patient reported for a medical appointed due to a suspected haemorrhoidal disease. She was qualified for rectoscopy with biopsy. Histopathology showed G3 non-keratinized basaloid squamous cell carcinoma invading the anal canal. HPV was also detected. The patient received chemoradiotherapy, after which the treatment was considered complete.Introduction
Anal canal cancer is a rare tumour. The estimations of its contribution to the epidemiology of colorectal cancer vary, but it is assumed that on average it accounts for about 2-3% of all cases of colorectal cancer. According to histopathological classification of anal cancer (C21), anal canal cancer and anal margin cancer are distinguished. Histopathological variety results in different diagnostic and therapeutic procedures. In this paper, we present two cases of patients with anal canal cancer who were admitted to the Department of General Surgery in a regional hospital at various stages of diagnosis and treatment.
Case report 1
The first patient was a 68-year-old woman who was operated on for gastrointestinal obstruction in August 2015. A sigmoid tumour causing mechanical obstruction was found intraoperatively.
Hartmann’s procedure was used for tumour resection. Macroscopic histopathology revealed a 2.5 cm long infiltrative mass causing complete intestinal obstruction. Microscopic evaluation confirmed malignancy – G2 invasive adenocarcinoma of the sigmoid colon. The tumour invaded the entire thickness of the intestinal wall, including the peri-intestinal adipose tissue. Surgical resection lines were tumour free. There were no lymph node metastases (0/11), but features of angioinvasion were found. Postoperatively, the patient was not qualified for further treatment.
The patient had a history of chronic lymphocytic leukaemia diagnosed in 2014. She received no haematological treatment due to the asymptomatic course of the disease. In August 2016, she was qualified for gastrointestinal continuity restoration. Full preoperative colonoscopy, including an evaluation of the rectal stump, was performed. The surgery was uneventful.
The patient made another appointment in September 2020 due to a bleeding tumour of the anal margin. She was qualified for tumour specimen collection. A malignant lesion, i.e. G2 invasive non-keratinized squamous cell carcinoma invading the anal canal, was histologically confirmed. Immunohistochemistry identified the p16 (+) mutation. HPV was also detected. A decision was made during an oncological case conference to qualify the patient for radiotherapy of the area of the anal tumour, lymph nodes, pelvis and inguinal lymph nodes. After 10 out of the planned 33 fractions, the treatment was discontinued due to SARS-CoV-2 infection in the patient. The treatment was resumed after obtaining a negative swab. In total, from February 24 to April 30, 2021, irradiation was applied to the area of the anal tumour, pelvic and inguinal lymph nodes up to a dose of 30.6 Gy/1.8 Gy, with dose elevation to 45 Gy/1.8 Gy for the modified field of lymph nodes and the anal tumour with subsequent dose increase to 59.4 Gy/1.8 Gy for the anal tumour, using the RapidArc technique.
Pelvic MRI performed in June showed no rectal or anal abnormalities, only a few lymph nodes along the external iliac vessels up to about 9 x 13 mm were found. Colonoscopy performed in July 2021 showed no pathology. CT, which only described a hepatic lesion raising minor oncological concern, was also performed before treatment completion. Due to the low probability of metastatic nature of the lesion, a follow-up in about 6 months was recommended. Other than that, no abnormalities were detected. The treatment was considered complete and the patient was further managed by an outpatient oncology clinic.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rao S, Gurren MG, Khan K et al.: Anal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2021; 32(9): 1087-1100.
2. Benson AB, Venook AP, Al-Hawary MM et al.: Anal Carinoma. Clinical Practice Guidelines in Oncology. JNCCN 2018; 16(7): 852-871.
otrzymano: 2022-01-07
zaakceptowano do druku: 2022-01-28

Adres do korespondencji:
*Sławomir Glinkowski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48 608-177-914
drsg@wp.pl

Nowa Medycyna 1/2022
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna