Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2021, s. 87-90 | DOI: 10.25121/NewMed.2021.25.3.87
Tomasz Lis, *Lidia Zawadzka-Głos
Treatment and management of a child with obstructive sleep apnea: an overview
Leczenie i postępowanie z dzieckiem z obturacyjnym bezdechem sennym: przegląd
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest częstym schorzeniem u dzieci charakteryzującym się nawracającymi epizodami obturacji górnych dróg oddechowych w trakcie snu. Może to prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych dotykających układu sercowo-naczyniowego, poznawczego i metabolicznego. Dziecko ze zdiagnozowanym OBS powinno jak najszybciej otrzymać odpowiednie leczenie aby zapobiec poważnym negatywnym skutkom zdrowotnym. W tym artykule przeglądowym omawiamy dostępne zabiegowe i niezabiegowe metody leczenia OBS i kiedy ich użyć. Chirurgicznym leczeniem pierwszego rzutu pozostaje adenotonsillektomia, następuje jednak szybki rozwój innych metod w zależności od poziomu obturacji górnych dróg oddechowych. Postępowanie zachowawcze jest oparte na użyciu leków przeciwzapalnych (takich jak sterydy donosowe i lek wpływający na leukotrieny montelukast), dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, leczeniu ortodontycznym (włączając szybkie poszerzanie szczęki i aparaty wysuwające żuchwę) jak rózwież inne leczenie wspomagające. Obecne i nowe chirurgiczne i niechirurgiczne metody leczenia są ciągle rozwijane i mogą być użyte szczególnie u złożonych pacjentów z wielopoziomową obturacją oraz tych z przetrwałym OBS.
Summary
Obstructive sleep apnea (OSA) is a common disorder in children characterized by recurrent episodes of upper airway obstruction while asleep. It can lead to many adverse health consequences affecting cardiovascular, neurocognitive and metabolic systems. Child with diagnosis of OSA should receive an appropriate management without delay to prevent serious negative health consequences. In this review article we discuss available surgical and non-surgical OSA treatment modalities and when to use them. First-line surgical treatment remains adenotonsillotomy, yet other surgical techniques are beeing introduced, depending on the level of airway obstruction. Non-surgical approach is based on using anti-inflammatory medications (such as intranasal corticosteroids and leukotriene modifier montelukast), positive airway therapy, orthodontics (including rapid maxillary expansion and mandibular advancement devices) as well as other adjucant therapies. Current and new surgical and non-surgical treatment modalities are still beeing developed and may be used to treat especially complex patients with multi-level obstruction or these with persitent OSA.Introduction
Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common sleep-related breathing disorder and is characterized by recurrent episodes of complete and/or partial upper airway obstruction which results in abnormal ventilation. OSA in children is associated with behavioral, neurocognitive and academic consequences (1, 2) as well as metabolic (3) and cardiovascular derangements (3, 4). It is assumed universally that each mentioned condition should benefit from adequate treatment of OSA, even though in many cases there is a lack of randomized controlled trials providing compelling proof of it. In previous study (5) we focused on diagnosis and evaluation of a child suspected for OSA. The aim of this particular study was to present different approaches of treating OSA in children, depending on the cause of it.
Management
Management of a child with OSA may be surgical or non-surgical. Depending on OSA severity and pre-existing risk factors, each child suffering from OSA, especially persistent one, should be treated using an individualized strategy.
Surgical management
Adenoidectomy and tonsillectomy/tonsillotomy
The traditional first-line treatment of OSA has been adenotonsillectomy (T&A) – surgical removal of the tonsils and adenoid. Partial tonsillectomy, or tonsillotomy is a more limited procedure in which the majority of tonsillar tissue is removed but the tonsillar capsule remains in place. This intracapsular procedure has fewer complication rates compared to standard tonsillectomy (6). However it exhibits a much higher risk of OSA recurrence since it carries a risk of tonsillar regrowth especially in younger children (7). There are many surgical techniques of tonsils removal, but according to American Academy of Pediatrics guidelines, the current data is insufficient to recommend one surgical technique over the other (8). Risk factors of persistent OSA after T&A include age > 7, severe disease, asthma, and obesity (9).
Fig. 1. Intracapsular tonsillectomy
Other surgical techniques
Surgical procedures beyond T&A are typically reserved for children with multi-level obstruction or these with residual OSA after T&A. Potential causes of airway obstruction at a certain level with a designated procedure, are presented in table 1.
Tab. 1. Surgeries considered for OSA patient by level of obstruction (based on (13))
SourceProcedure
Nasal cavity 
Septal deviationSeptoplasty
Enlarged turbinatesTurbinate reduction
Nasopharynx 
Adenoid hypertrophyAdenoidectomy
Maxillary hypoplasiaMaxillary advancement
Oropharynx 
Tonsillar hypertrophyTonsillectomy/tonsillotomy
Soft palate redundancyUvulopalatopharyngoplasty
Tongue 
Lingual hyperthropyLingual tonsillectomy
Retroglossal narrowingPosterior midline glossectomy
GlossoptosisTongue suspension, hyoid myotomy and suspension
Micrognathia/retrognathiaGenioglossal/mandibular advancement
Larynx 
LaryngomalaciaSupraglottoplasty

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Beebe DW, Ris MD, Kramer ME et al.: The association between sleep disordered breathing, academic grades, and cognitive and behavioral functioning among overweight subjects during middle to late childhood. Sleep 2010; 33(11): 1447-1456.
2. Mitchell RB, Kelly J: Behavior, neurocognition and quality-of-life in children with sleep-disordered breathing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(3): 395-406.
3. Sun SS, Grave GD, Siervogel RM et al.: Systolic blood pressure in childhood predicts hypertension and metabolic syndrome later in life. Pediatrics 2007; 119(2): 237-246.
4. Marcus CL, Greene MG, Carroll JL: Blood pressure in children with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157(4 Pt 1): 1098-1103.
5. Lis T, Zawadzka-Głos L: Diagnosis and evaluation of a child suspected for obstructive sleep apnea: an overview. New Medicine 2020; 3.
6. Wang H, Fu Y, Feng Y et al.: Tonsillectomy versus tonsillotomy for sleep-disordered breathing in children: a meta analysis. PLoS One 2015; 10(3): e0121500.
7. Ericsson E, Graf J, Lundeborg-Hammarstrom I, Hultcrantz E: Tonsillotomy versus tonsillectomy on young children: 2 year post surgery follow-up. J Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 43(1): 26.
8. Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA et al.: Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 2012; 130(3): e714-755.
9. Bhattacharjee R, Kheirandish-Gozal L, Spruyt K et al.: Adenotonsillectomy outcomes in treatment of obstructive sleep apnea in children: a multicenter retrospective study. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(5): 676-683.
10. Manickam PV, Shott SR, Boss EF et al.: Systematic review of site of obstruction identification and non-CPAP treatment options for children with persistent pediatric obstructive sleep apnea. Laryngoscope 2016; 126(2): 491-500.
11. Prager JD, Hopkins BS, Propst EJ et al.: Oropharyngeal stenosis: a complication of multilevel, single-stage upper airway surgery in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136(11): 1111-1115.
12. Rizzi CJ, Amin JD, Isaiah A et al.: Tracheostomy for Severe Pediatric Obstructive Sleep Apnea: Indications and Outcomes. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 157(2): 309-313.
13. Ehsan Z, Ishman SL: Pediatric Obstructive Sleep Apnea. Otolaryngol Clin North Am 2016; 49(6): 1449-1464.
14. Liming BJ, Ryan M, Mack D et al.: Montelukast and Nasal Corticosteroids to Treat Pediatric Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 160(4): 594-602.
15. Marcus CL, Rosen G, Ward SL et al.: Adherence to and effectiveness of positive airway pressure therapy in children with obstructive sleep apnea. Pediatrics 2006; 117(3): e442-451.
16. Roberts SD, Kapadia H, Greenlee G, Chen ML: Midfacial and Dental Changes Associated with Nasal Positive Airway Pressure in Children with Obstructive Sleep Apnea and Craniofacial Conditions. J Clin Sleep Med 2016; 12(4): 469-475.
17. Villa MP, Rizzoli A, Rabasco J et al.: Rapid maxillary expansion outcomes in treatment of obstructive sleep apnea in children. Sleep Med 2015; 16(6): 709-716.
18. Carvalho FR, Lentini-Oliveira DA, Prado LB et al.: Oral appliances and functional orthopaedic appliances for obstructive sleep apnoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2016; 10: CD005520.
19. Verhulst SL, Franckx H, Van Gaal L et al.: The effect of weight loss on sleep-disordered breathing in obese teenagers. Obesity (Silver Spring) 2009; 17(6): 1178-1183.
20. Marcus CL, Carroll JL, Bamford O et al.: Supplemental oxygen during sleep in children with sleep-disordered breathing. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152(4 Pt 1): 1297-1301.
otrzymano: 2021-07-13
zaakceptowano do druku: 2021-08-05

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-691 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia.dsk@uckwum.pl

New Medicine 3/2021
Strona internetowa czasopisma New Medicine