Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2021, s. 81-86 | DOI: 10.25121/NewMed.2021.25.3.81
*Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos
Children’s head and neck infections caused by Streptococcus intermedius in the Pediatric Otolaryngology Department of Warsaw Medical University
Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci o etiologii Streptococcus intermedius w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Paciorkowce są powszechnie znanymi patogenami prawidłowej flory bakteryjnej jamy ustnej, gardła, przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego. Najczęściej spotykane, łatwe do rozpoznania i leczenia są infekcje spowodowane paciorkowcami beta-hemolizującymi, które wywołują zapalenia gardła, anginy paciorkowcowe, zapalenia uszu i zatok przynosowych. Jednak nie wszystkie infekcje paciorkowcowe są łatwe do wyleczenia. Są takie paciorkowce, które tworzą ropnie w głębokich tkankach organizmu powodując zagrażające życiu powikłania.
Cel pracy. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na patogen z grupy Streptococcus viridans, czyli Streptococcus intermedius, który będąc saprofitem górnych dróg oddechowych może powodować zagrażające życiu powikłania w przebiegu zakażenia.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM z powodu zakażenia Streptococcus intermedius. U tych dzieci analizowano wiek, płeć, chorobę podstawową, powikłania oraz leczenie zachowawcze i operacyjne.
Wyniki. W Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM z powodu infekcji wywołanej przez Streptococcus intermedius leczono 6 dzieci w wieku od 14 miesięcy do 15 lat. Było to 5 chłopców i 1 dziewczynka. U wszystkich dzieci w przebiegu infekcji stwierdzono ropnie w tkankach głębokich głowy i szyi jako powikłania: ostrego zapalenia zatok u 4 dzieci, zapalenia gardła u 1 i po urazie kości nosa u 1 dziecka. U żadnego dziecka nie stwierdzono przewlekłych zaburzeń odporności. Leczeniem z wyboru była antybiotykoterapia i chirurgiczny drenaż ropni. Wszystkie dzieci zostały skutecznie wyleczone.
Wnioski. Izolacja Streptococcus intermedius z posiewów pobranych z miejsca zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych wiąże się z ryzykiem powikłań pod postacią głębokich ropni głowy, szyi oraz ośrodkowego układu nerwowego. Każdy pacjent z zakażeniem o etiologii Streptococcus intermedius wymaga obrazowania CT lub MRI twarzoczaszki i mózgu ze względu na możliwość wystąpienia głębokich ropni. Leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia ceftriaksonem, klindamycyną oraz drenaż chirurgiczny ropnia. Wrażliwość Streptococcus intermedius na popularne antybiotyki jest powodem skutecznego leczenia pomimo poważnych, zagrażających życiu powikłań.
Summary
Introduction. Streptococci are commonly known pathogens of the normal bacterial flora of the mouth, pharynx, gastrointestinal tract and genitourinary system. The most common infections are beta-hemolyzing streptococci causing pharyngitis, streptococcal angina, otitis and paranasal sinusitis. But not all streptococcal infections are easy to treat. They are those that forming abscesses in the deep tissues of the body and caused life-treating complications.
Aim. The aim of the study is to draw attention to the pathogen of the Streptococcus viridans group, i.e. Streptococcus intermedius, which, being a saprophyte of the upper respiratory tract, may cause life-threatening complications during an infection.
Material and methods. The age, sex of children, underlying disease, complications, conservative and surgical treatment of children treated in the Pediatric Otolaryngology Department of the Medical University of Warsaw due Streptococcus intermedius infections were analyzed.
Results. 6 children in age from 14 months to 15 years were treated in the ENT Department of Warsaw Medical University due to Streptococcus intermedius infections. There were 5 boys and 1 girl. All children were diagnosed with abscesses in deep tissue as a complication of acute sinusitis in 4 children, pharyngitis in 1 and post trauma nasal bone in 1 child. All children were immunocompetent. The treatment of choice was antibiotic therapy and drainage of abscesses. All children were successfully treated.
Conclusions. The isolation of Streptococcus intermedius in cultures taken from infection’s site in the upper respiratory tract is associated with the risk of complications in the form of deep head and neck and central nervous system abscesses. Each patient with an infection of Streptococcus intermedius etiology requires CT or MRI imaging of the craniofacial and brain due to the possibility of deep abscesses. The treatment of choice is antibiotic therapy with ceftriaxone, clindamycin and together with surgical drainage of the abscess. The sensitivity of Streptococcus intermedius to popular antibiotics is the reason for effective treatment despite serious complications.Introduction
Streptococci are commonly known pathogens. They are normal bacterial flora of the mouth, throat, gastrointestinal tract and genitourinary system in children and adults (1-3). They are often activated when immunity decreases. The most common infections are beta-hemolytic streptococci which cause pharyngitis, streptococcal angina, otitis and paranasal sinusitis. Each ENT specialist in his practice successfully treated a patient with a streptococcal infection, quickly and without complications. Patient’s medical histories and clinical observations show that not all streptococcal infections are easy to treat. They are those that cause severe, life-treating complications in the deep tissues of the head, including the central nervous system, neck, thorax and abdominal cavity, that are difficult to treat.
Streptococci are Gram-positive bacteria. They are aerobic and facultative anaerobic bacteria. Those bacteria have hemolytic properties. Depending on the type of hemolysis, they are divided into 2 groups: alpha-hemolyzing, where there is a reduction of iron in hemoglobin, which causes a green color on the blood agar plate, which is why they are also called Streptococcus viridans, and beta-hemolyzing, where erythrocytes are completely decomposed.
Beta-hemolyzing streptococci are divided into about 20 groups, from A to O, depending on the presence of polysaccharide molecules in the cell wall of the pathogen (Lancefield antigen). Among the beta-hemolyzing agents the most known are: Streptococcus pyogenes (group A) responsible for the development of streptococcal angina, pharyngitis, erysipelas, scarlet fever and Streptococcus agalactiae (group B) responsible for the perinatal infection of newborns leading to the development of dangerous sepsis (4).
Alpha-hemolyzing streptococci are also known as Streptococcus viridans, Streptococcus anginosus group or formerly Streptococcus milleri after name the microbiologist W D Miller. It was first described by Guthof in 1956 after isolating them from a dental abscess. They include: Streptococcus intermedius, Streptococcus anginosus and Streptococcus constellatus (5). These organisms are a constant component of the normal human bacterial flora of the mouth, throat, gastrointestinal tract and genitourinary system. Their characteristic feature is the ability to form abscesses and the development of systemic infections. They produce hyaluronidases, which facilitate the penetration of pathogens into the deep tissues, which is responsible for their high pathogenic invasiveness.
Particular Streptococci anginosus pathogens also differ from each other, among them Streptococcus intermedius stands out. It produces enzymes hyaluronidase and neuraminidase, which can increase spread of the infection especially through a bony wall and also secretes specific human cytolysin responsible for abscess formation. Streptococcus constellatus produces only hyaluronidase and Streptococcus anginosus does not produce any (6-8).
Infections due to group of the Streptococcus anginosus are often polymicrobial and may be accompanied by e.g. Eikenella corrodens or Fusobacterium nucleatum (9, 10).
Treatment is antibiotic therapy with a beta-lactam antibiotic. The drug of choice is ceftriaxone. In case of allergy to beta-lactam antibiotics vancomycin is the choice. All Streptococcus anginosus are macrolide resistant. Due to the contamitant anaerobic infection, metronidazole or clindamycin should be added. Treatment should be carried out depending on the resolution of clinical and/or radiological symptoms, usually 4-6 weeks is sufficient. In the presence of abscess, surgical drainage is essential (9-11). In isolation of a pathogens from the Streptococcus anginosus group, especially Streptococcus intermedius, special consideration should be given to the possibility of distant abscesses in the deep tissues of the head, neck, central nervous system, as well as lung and liver abscesses or complicated intra-abdominal infections (12-17).
Aim
The aim of the study is to draw attention to the pathogen of the Streptococcus viridans group, i.e. Streptococcus intermedius, which, being a saprophyte of the upper respiratory tract, may cause life-threatening complications during an infection.
Material and methods
The medical history of children treated in the Pediatric Otolaryngology Department of the Medical University of Warsaw due Streptococcus intermedius infections was analyzed. The age, sex of children, underlying disease, complications, conservative and surgical treatment, and long-term effects were analyzed retrospectively.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Whiley RA, Beighton D, Winstanley TG et al.: Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus, and Streptococcus anginosus (the Streptococcus milleri group): association with different body sites and clinical infections. J Clin Microbiol 1992; 30(1): 243-244.
2. Issa E, Salloum T, Tokajian S: From normal flora to brain abscesses: A review of Streptococcus intermedius. Front Microbiol 2020; 7(11): 826.
3. Almatrafi MA, Almuflihi A, Jarwann R et al.: Viridans group streptococcus meningitis in an immunocompetent child: A case report. Am J Case Rep 2021; 14(22).
4. Mishra AK, Fournier P.: The The role of Streptococcus intermedius in brain abscess. European J of Clinical to Microbiology and Inf Dis; 2013 Apr; 32 (4): 477-483.
5. Guthof O: Pathogenic strains of Streptococcus viridans; streptococci found in dental abscesses and infiltrates in the region of the oral cavity. Zentralbl Bakteriol Orig 1956; 166: 553-564.
6. Yeşilbaş O, Tahao?lu I, Yozgat CY et al.: Subdural empyema, brain abscess, and superior sagittal sinus venous thrombosis secondary to Streptococcus anginosus. Turk Arch Pediatr 2021; 56(1): 88-91.
7. Faden HS: Infections associated with Streptococcus intermedius in children. Pediatr Infect Dis J 2016; 35: 1047.
8. McNeil JC, Dunn JJ, Kaplan SL et al.: Complications of Otitis Media and Sinusitis Caused by Streptococcus anginosus group organisms in children. Pediatr Infect Dis J 2020; 39(2): 108-113.
9. Furuichi M, Horikoshi Y: Sites of infection associated with Streptococcus anginosus group among children. J Infect Chemother 2018; 24(2): 99-102.
10. Kou YF, Killeen D, Whittemore B et al.: Intracranial complications of acute sinusitis in children: The role of endoscopic sinus surgery. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 110: 147-151.
11. Deutschmann MW, Livingstone D, Cho JJ, et al.: The significance of Streptococcus anginosus group in intracranial complications of pediatric rhinosinusitis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013 Feb; 139 (2):157-60.
12. Kragha KO: Multiple brain abscesses due to Streptococcus anginosus: Prediction of mortality by an imaging severity. Case Rep Radiol 2016; 2016: 7040352.
13. Petti CA, Simmon KE, Bender J et al.: Culture-negative intracerebral abscesses in children and adolescents from Streptococcus anginosus group infection: a case series. Clinical Infectious Diseases 2008; 46(10): 1578-1580.
14. McNeil J, Chase D, James JD et al.: Complications of otitis media and sinusitis caused by Streptococcus anginosus group organisms in children. Pediatr Infect Dis J 2020; 39(2): 108-113.
15. Chaudhry IA, Shamsi FA, Elzaridi E et al.: Outcome of treated orbital cellulitis in a tertiary eye care center in the middle East. Ophthalmology 2007; 114(2): 345-354.
16. Imholz B, Becker M, Lombardi T et al.: Septic thrombosis of the cavernous sinus secondary to a Streptococcus milleri oral infection. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 525.
17. Watkins LM, Pasternack MS, Banks M et al.: Bilateral cavernous sinus thromboses and intraorbital abscesses secondary to Streptococcus milleri. Ophthalmology 2003; 110: 569-574.
otrzymano: 2021-08-11
zaakceptowano do druku: 2021-09-01

Adres do korespondencji:
*Monika Jabłońska-Jesionowska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-691 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2021
Strona internetowa czasopisma New Medicine