Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 3/2021

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Case reports/Opisy przypadków
A complicated case of chronic stridor in an infant – a case study
Złożona przyczyna stridoru u niemowlęcia – opis przypadku
Izabela Pilarska, Piotr Kwast, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 67-70
Case study of a patient with Cornelia de Lange syndrome – Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw
Studium przypadku pacjentki z zespołem Cornelii de Lange – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Maja Skwarska, Bartosz Rigall, Lidia Zawadzka-Głos – s. 71-73
Original papers/Prace oryginalne
Acute appendicitis in children during the COVID-19 pandemic
Ostre zapalenie wyrostka sutkowego u dzieci w okresie pandemii COVID-19
Jolanta Jadczyszyn, Lidia Zawadzka-Głos – s. 74-80
Children’s head and neck infections caused by Streptococcus intermedius in the Pediatric Otolaryngology Department of Warsaw Medical University
Infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci o etiologii Streptococcus intermedius w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 81-86
Review paper/Praca poglądowa
Treatment and management of a child with obstructive sleep apnea: an overview
Leczenie i postępowanie z dzieckiem z obturacyjnym bezdechem sennym: przegląd
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – s. 87-90