Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2002

Spis treści / Contents

Anestezjologia w Polsce - 50-lecie specjalności
Zdzisław Rondio - s. 235-236
Badania nad zachowaniem się rozpuszczalnych receptorów TNF p55 i p75 w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej*
Soluble TNF receptors p55 and p75 in experimental peritonitis
Bogdan Modzelewski, Ryszard Markert, Adam Janiak - s. 237-240
Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie interakcji między sytemem immunologicznym i neuroendokrynnym*
Effects of anaesthesia on perioperative stress response: an interaction between the immune and neuroendocrine systems
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski - s. 241-245
Ocena wpływu rodzaju znieczulenia na rozwój okołooperacyjnej odpowiedzi stresowej na podstawie zmian w profilu metabolicznym*
Effect of anaesthesia on perioperative catabolism
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski - s. 247-252
Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25% lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej wykonywanych w systemie chirurgii dziennej
Lidocaine-fentanyl-mivacurium mixture for intravenous regional anaesthesia in day-case hand surgery
Krzysztof Ulbrich, Dariusz Piotrowski, Anna Pruszyńska-Bednarek - s. 253-256
Porównanie wpływu anestezji złożonej z użyciem izofluranu i propofolu na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe u chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca
A comparison of the effects of isoflurane vs. propofol anaesthesia on haemodynamics and gas exchange during one-lung ventilation
Hanna Kucia, Hanna Misiołek, Ewa Wojcieszek, Anna Dyaczyńska-Herman, Piotr Knapik, Jacek Karpe - s. 257-261
Metadon w leczeniu zespołu abstynencji w oddziale intensywnej terapii pediatrycznej
Methadone for withdrawal syndrome in paediatric intensive care
Włodzimierz Retka, Małgorzata Pawłowska-Wójcik, Marcin Rawicz - s. 263-264
Znieczulenie ogólne z użyciem remifentanylu u chorych z zespołem Pickwicka. Opis przypadków
Remifentanil for anaesthesia in the Pickwick syndrome patient. Case report
Tomasz Gaszyński, Andrzej Tokarz, Janusz Strzelczyk, Wojciech Gaszyński - s. 265-267
Nadmierne krwawienie w połogu - przypadek hemofilii nabytej
Acquired haemophilia in parturient. Case report
Anna Ciaćma, Tomasz Langie, Krzysztof Zając, Wojciech Pabian - s. 269-270
Ośrodkowa depresja oddechu jako powikłanie leczenia bólu pooperacyjnego. Opis przypadku
Central respiratory depression as a complication of postoperative pain treatment. Case report
Dariusz Węgrzyn, Janusz Andres, Agnieszka Kutwin-Chojnacka, Wojciech Gołowkin - s. 271-273
Wpływ wybranych inhibitorów peroksydacji kwasu arachidonowego na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej*
Effects of selected arachidonic acid peroxidation inhibitors on the course of experimental peritonitis
Bogdan Modzelewski, Paweł Czarnecki - s. 275-279
Rola białek czynnika powierzchniowego w patogenezie zespołu ostrej niewydolności oddechowej
Place of surfactant proteins in pathogenesis of adult respiratory distress syndrome
Marcin Gach, Krzysztof Duda - s. 281-284
Urazy u pacjentów geriatrycznych
Geriatric trauma patients
Ewa Raniszewska, Maria Referowska, Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek - s. 285-289
Postępowanie anestezjologiczne u pacjentów z otyłością znacznego stopnia
Anaesthesia in the morbidly obese patients
Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński - s. 291-296
Znieczulenie ciężarnej w ciąży wielopłodowej - odmienności i problemy
Anaesthesia in the multiple pregnancy
Elżbieta Nowacka , Romana Krawczyńska-Wichrzycka - s. 297-300
Powstanie i rozwój Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Foundation and development of Section of History of Anaesthesia of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy
Alicja Macheta, Katarzyna Przepolska - s. 305-307